1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 27.07.2021

Doktorské studijní programy

Informace o doktorských studijních programech 1. LF UK zde.

Informace pro studenty:

sdavid 27.07.2021

Postgraduální studium na Psychiatrické klinice

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN probíhá postgraduální doktorské studium v těchto oborech:

1. Lékařská psychologie a psychopatologie

Předseda oborové rady Lékařské psychologie a psychopatologie: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK, 128 00 Praha 2, Ke Karlovu 11, tel.: 224 965 345.
Výuka probíhá ve spolupráci s Ústavem pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, přednosta: doc. Th.Dr. Václav Ventura, Th.D., 128 00 Praha 2, Karlovo náměstí 40, tel.: 224 963 442.

 

2. Neurovědy (obor č. 9 PDSB)

Informace o doktorských studijních programech na 1. LF UK

Nabídka doktorského studia na Psychiatrické klinice - témata

 

Upozorňujeme studenty doktorských studijních programů, že 29. září 2010 nabývá účinnosti Opatření děkana č.10/2010, kterým se stanoví Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.