1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 02.01.2013

Postgraduální studium na Psychiatrické klinice

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN probíhá postgraduální doktorské studium v těchto oborech:

1. Lékařská psychologie a psychopatologie

Předseda oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK, 128 00 Praha 2, Ke Karlovu 11, tel.: 224 965 345.
Výuka probíhá ve spolupráci s Ústavem pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, přednosta: Doc. Th.Dr. Václav Ventura, Th.D., 128 00 Praha 2, Karlovo náměstí 40, tel.: 224 963 442.

 

2. Neurovědy (obor č. 9 PDSB)

Předseda oborové rady Neurovědy: Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK, 128 00 Praha 2, Kateřinská 30, tel.: 224 915 331.

Informace o doktorských studijních programech na 1. LF UK

 

Upozorňujeme studenty doktorských studijních programů, že 29. září 2010 nabývá účinnosti Upozorňujeme studenty doktorských studijních programů, že 29. září 2010 nabývá účinnosti Opatření děkana č.10/2010, kterým se stanoví Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

 

Studenti doktorského studia na Psychiatrické klinice:

zfisar 15.02.2017

Semináře pro postgraduální studenty na Psychiatrické klinice

Pod vedením doc. MUDr. Ivo Paclta, CSc. probíhají pravidelné semináře pro postgraduální studenty v knihovně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod.

Výběrové přednášky: Novinky a moderní trendy v psychiatrii