1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 21.06.2017

Výuka - Otázky ke zkouškám

Otázky ke zkouškám z psychiatrie:

Examination questions in psychiatry:

Otázky ke zkoušce z psychosociálního vývoje: