1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 27.02.2017

Kontakt na Psychiatrickou kliniku

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Ke Karlovu 11

120 00 Praha 2

Tel.: 224965344-5, ústředna 224961111

Fax: 224923077

WWW: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz, http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/psychiatricka-klinika/ 

Ambulance: hlavní budova v přízemí, tel.: 22496 5221, 5222

Oddělení 1: 22496 5372-5

Oddělení 3: 22496 5335-8

Oddělení 4: 22496 5328-32

Oddělení 5: 22496 5364-6

Oddělení 6: 22496 5353-5

Stacionář PPP: 5053

Stacionář pro adolescenty: 5379

Denní stacionář: 5347

Další telefonní čísla viz Organizační struktura - Telefonní seznam

Mapa
GPS: 50°4'19.496"N, 14°25'39.457"E