1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 01.02.2024

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky!

 

Psychiatrická klinika

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

zástupce přednosty pro vzdělávací činnost: MUDr. Gabriela Jirečková

 

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Tel.: ambulance: 224965221, sekretariát: 224965344-5, ústředna 224961111
Fax: 224923077 

WWW: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/

https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/psychiatricka-klinika/

 

Dotazy a žádosti týkající se studia zasílejte výhradně zástupci přednosty pro vzdělávací činnost nebo do sekretariátu