1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 21.04.2017

Vítejte na stránkách Psychiatrické kliniky!

 

Psychiatrická klinika

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

přednosta: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

zástupce přednosty pro strategické plánování a rozvoj: Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

 

Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Tel.: sekretariát: 224965344-5, ambulance: 224965221, ústředna 224961111
Fax: 224923077
WWW: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/

http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/psychiatricka-klinika/

 

Dotazy a žádosti týkající se studia zasílejte výhradně zástupci přednosty pro vzdělávací činnost.

 

5956