1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 20.05.2021

Informace o doktorském studiu v oboru Neurovědy


Aktuálně - nabídka postgraduálního studia na Psychiatrické klinice:

  1. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace mozku

  2. Mitochondriální dysfunkce u schizofrenie

  3. Mitochondriální dysfunkce způsobená amyloidem beta

  4. Biomarkery Alzheimerovy choroby měřitelné v krvi