1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 28.11.2022

Granty a výzkumné projekty / Grants and research projects


 

 

  • Doktorandské projekty: Podrobnosti zde / Doctoral projects: Details here

 


 

Grant, projekt

Období

Název

Řešitel

Projekt Cooperatio, vědní oblast Neurosciences
2022-2026 NEUR - Neurosciences Jech R., Anders, M.

Progres Q27

2017 – 2021

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

Růžička E., Raboch J.

Progres Q06

2017 – 2021

Rozvoj psychologických věd na Univerzitě Karlově v intervenční a preventivně-léčebné teorii a praxi

Miovský M., Raboch J.

GAČR 18-11247S

2018 – 2020

ADHD symptomatologie a vnímání času

Ptáček R.

AZV 17-32445A

2017 – 2020

Příčiny násilí u pacientů s psychotickou poruchou

Vevera J.

GAČR 17-05292S

2017 – 2019

Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy nemoci

Raboch J., Setnička V.

GAČR 17-07585Y

2017 – 2019

Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus

Hroudová J.

SVV

do 2019

 

Raboch J.

AZV 15-28967A

2015 – 2018

Modulátory mitochondriálních enzymů k léčbě  neurodegenerativních onemocnění

Musílek K., Fišar Z.

AZV 15-28616A

2015 – 2018

Mitochondriální dysfunkce při bipolární afektivní poruše

Hroudová J.

AZV 15-30439A

2015 – 2018

Sledování možných faktorů ovlivňujících používání elektrokonvulzivní terapie (ECT) v psychiatrii

Kališová L.

PRVOUK-P26/LF1/4 2012 – 2016

 

2012 – 2016

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

Růžička E., Raboch J.

NT14094-3/2013

2013 – 2015

Genetické a environmentální faktory u poruch příjmu potravy. Nové endofenotypy a genetické přístupy

Papežová H.

GA ČR č. P407/12/1957

2012 – 2016

Autonomní prediktory stresové odpovědi

Bob P.

MŠMT KONTAKT č. LH11032; rektorátní č. 209153

2011 – 2014

Poruchy konektivity a disociativní stavy

Raboch J.

Public Health č. JUST/2010/DPIP/AG/1410; rektorátní č. 2011002

2011 – 2013

New methodological tools for policy and programme evaluation

Vopravil J.

SVV č. 262508; rektorátní č. 262508

2011 – 2011

Mechanismy vlivu stresu na autonomní nervový systém a epileptiformní změny

Raboch J.

Public Health č. 2091212; rektorátní č. 2010002

2010 – 2013

Health Promotion for Young Prisoners (HPYP)

Štefunková M.

Public Health č. JLS/2008/DPIP/AG/112; rektorátní č. 2010001

2010 – 2012

European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems

Miovský M.

GA UK 41310; rektorátní č. 251064

2010 – 2012

Vliv antidepresiv a poruch nálady na mitochondriální funkce

Hroudová J., Fišar Z.

IGA MZ č. 10032-3; rektorátní č. 219073

2009 – 2011

Úmrtnost a zdravotní stav klientů pražských nízkoprahových zařízení pro injekční uživatele nelegální drog z roku 1994 - follow-up studie

Zábranský T.

IGA MZ č. 10034-4, rektorátní č. 219071

2009 – 2011

Společenské náklady užívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog v ČR 2007

Zábranský T.

IGA MZ č. NS 10045-4/2008, rektorátní č. 219070

2009 – 2011

Anorexia nervosa a bulimia nervosa, hledání nových klinických subtypů a jejich vazby na polymorfizmy vybraných genů

Papežová H.

BCA WHO, priorita č. 4

2010 – 2011

Duševní zdraví

Raboch J.

Public Health č. JLS/2007/DPIP-1/21; rektorátní č. 2009004

2008 – 2011

Eu-Dap TOT network: Eruopean Drug Abuse Prevention training of trainers network

Miovský M.

6. RP č. MRTN-CT-2006-035988; rektorátní č. 2007002

2007 – 2011

Individually Taillored Stepped Care for Women with Eating Disorders (INTACT)

Papežová H.

VC č. 1M06039; rektorátní č. 234026

2006 – 2011

Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu

Raboch j.

IGA MZ 8806-3

 

Výzkum vybraných nutričních a genetických faktorů při patogenezi metabolického syndromu a deprese

 

FRVŠ 202400/109, rektorátní číslo 856 F3d

2009 – 2009

Studijní materiály multimediálního charakteru na internetu pro předmět Psychosociální vývoj

Fišar Z.

Joint Program: projekt University of Kalifornia, Berkeley

2008 – 2009

Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe

Raboch J. (spoluřešitel)

AV ČR IAA601680801

2008 – 2012

Modulace subpopulací imunocytů transmiterovanými systémy ve vývoji obranných mechanizmů

Kovářů F., Kovářů H., Fišerová A.

BCA WHO, priorita č. 4

2008 – 2009

Duševní zdraví

Raboch J.

IGA MZ NR/9534 -3

2007 – 2009

Genetické a biochemické aspekty ADHD v korelaci s denními biorytmy

Paclt I.

VZ MSM0021620849

2007 – 2013

Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

Růžička E., Raboch J.

PROMO, 6FWP

2007 – 2009

 

Raboch J. (národní koordinátor)

HR 163/07 MPSV

2007 – 2008

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotnímu postižení dle MKN s přihlédnutí k MKFS

Raboch J. (koordinátor kapitoly F)

CENTRUM 1 M06039

2006 – 2011

Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu

Raboch J.

IGA MZ 8805-4/2006, rektorátní číslo 2006002

2006 – 2009

Možnosti ovlivnění chronického tinnitu pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace

 

IGA MZ 8824-4, rektorátní číslo 219009

2006 – 2009

Farmakorezistentní deprese a diagnostické možnosti indikace antikonvulzní léčby

Raboch J.

GA UK 2706, rektorátní číslo 203430

2006 – 2008

Polyforminy vybraných genů a jejich spojitost s anorexia nervosa a bulimia nervosa

 

BCA WHO 06 – 07, priorita č. 4

2006 – 2007

Duševní zdraví

Raboch J.

VZ 0021620816

2005 – 2011

Patofyziologie neuropsychických onemocnění a její klinické aplikace

 

projekt firmy Zentiva a.s. a Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

2005 – 2010

Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synaptický přenos signálu

Raboch J., Fišar Z.

EC no. 2004106

2005 – 2007

Mentally Disordered Persons in European Prison Systems - Needs, Programmes and Outcome (EUPRIS)

Raboch J.

GAČR 524/05/0267

2005 – 2007

Mechanizmy související s vývojem imunitního systému a jejich modulace

Kovářů F., Kovářů H.

IGA MZ 8408 -3 rektorátní číslo 21641

2005 – 2007

Membránové a nitrobuněčné změny vyvolané antidepresivy

Fišar Z.

GA UK 1305, rektorátní číslo 203201

2005 – 2006

Nové přístupy v terapii Alzheimerovy choroby: kritické zhodnocení použití lithia

 

QLG 5-CT-2002-01637

2003 – 2006

ISLANDS

Raboch J.

IGA MZ NF/7595-3/2003

2003 – 2005

Prevalence a diagnostika disociativních poruch se zaměřením na depresivní onemocnění

 

QLRT-2001-01036 5FW EU

2001 – 2006

EUNOMIA

Raboch J.

počet zobrazení: 9780 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 28.11.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.