1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 22.09.2015

Psychiatrické kazuistiky

Koná se: vždy první čtvrtek v měsíci, od 14.00- ( mimo zkouškové období, event.. možno domluvit i v rámci zkouškového období) vyučující si vyzvedne studenty před sekretariátem Psychiatrické kliniky 1. LF UK, 1. Patro, Ke Karlovu 11, Praha 2

Náplň: seznámení se s chodem – prací - lékařů kliniky, všech oddělení : odd.5 – koedukované, odd.6 – mužské - včetně odd. Intenzivního dohledu, odd.1 ženské včetně Jednotky intenzivního dohledu, odd.-3 – specializované na Poruchy příjmu potravy.

Práce s pacientem – možnost individuálního, skupinového, vyšetření pacientů pod dozorem vyučujícího – možnost konzultace diferenciálně diagnostických i léčebných postupů u všech typu duševních onemocnění.

Seznámení se všemi metodami léčby na PK ( Elektrokonvulzivní terapie, r. t. Magnetická stimulace aj.)

Náplň výuky lze modifikovat dle domluvy s vyučujícím, kdy bude brán zřetel na specifické zájmy studentů.

Problematika Forenzní psychiatrie v kontextu hospitalizovaných pacientů na PK i v rovině obecné ( kazuistiky).

Možnost seznámení se s psychoterapeutickými léčebnými postupy. Diagnostické postupy klinického psychologa.

Možnost probrání nejrůznějších kazuistik psychiatrických – včetně formy přednáškové prezentace.

Seznámení se s moderními pohledy na etiologii duševních nemocí i jejich léčení.

Problematika etická u duševních onemocnění, sociální dopady duševních nemocí. Postavení duševně nemocného ve společnosti, stávající stav, perspektivy.

Docházka : pro potřeby naplnění podmínek absolvování předmětu možno vždy domluvit se pro potřeby udělení zápočtu s vyučujícím.

mkramp 03.10.2018

Odraz duševních poruch a jejich léčby ve filmu a literatuře

Náplň: V rámci předmětu budou tématicky probírány jednotlivé psychiatrické diagnostické kategorie a jejich filmové a literární zpracování. Podobně bude pozornost věnována některým formám léčby duševních poruch a další problematice týkající se psychiatrie. Sdělení budou doplněna filmovými a literárními ukázkami a klinickými kazuistikami. Předmět by měl zábavnou formou rozvíjet zájem studentů o obor psychiatrie.

Pondělí 13-14:30 na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

1. 15. 10. 2018

Úvod, seznámení s předmětem, Psychiatrickou klinikou, Obraz profese psychiatra ve filmu.

2. 22. 10. 2018

Schizofrenie.

3. 29. 10. 2018

Není výuka

4. 5. 11. 2018

Demence

5. 12. 11. 2018

Syndrom závislosti na psychoaktivních látkách a jeho důsledky.

6. 19. 11. 2018

Afektivní poruchy.

7. 26. 11. 2018

Autismus.

8. 3. 12. 2018

Poruchy osobnosti.

9. 10. 12. 2018

Poruchy příjmu potravy.

10. 17. 12. 2018

Poruchy sexuality.

11. 7. 1. 2019

Stigma psychiatrie, omezovací prostředky, historický pohled.

12. 14. 1. 2019

Závěr, magično a záhady z pohledu psychiatra.


 

 

mkramp 03.10.2018

Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská a dorostová psychiatrie (DDP)

Akademický rok 2018/2019: čtvrtek 13 - 15.30 hod

Psychiatrická klinika, Myslivečkův sál

11.10. Úvod - DDP obecně, diferenciální diagnostika (MUDr. Uhlíková)

25.10. Vývojová psychologie, psychodiagnostika a psychoterapie u dětí (PhDr. Harsa)

8.11. Pervazivní poruchy (MUDr. Zvěřová)

22.11. Afektivní poruchy v dětství (prof. Paclt)

6.12. Neurobiologie duševních poruch z pohledu dětství a dospívání (doc. Anders)

13.12. Závěr - kazuistiky, test, zápočet (MUDr. Uhlíková)

 

Podmínky udělení zápočtu: docházka 1 možná absence s náhradou formou semináře Psychiatrické kliniky (středa 14 hod kromě první středy v měsíci, Knihovna PK, dle rozpisu - některé semináře jsou pouze pro zaměstnance PK) + závěrečný test


mkramp 14.10.2013

Kazuistiky manželských a rozvodových sporů

Semináře se budou konat každé úterý ve 12:00 v místnosti vedle Vondráčkovy posluchárny (pracovna Dr. Pavláta). 
zfisar 03.10.2018

Neurovědy a psychopatologie

Semináře z Neurověd a psychopatologie budou v ZS realizovány ve dnech 23.10. 2018, 4.12. 2018 ä 15.1. 2019 od 13:00 v knihovně Psychiatrické kliniky (Ke Karlovu 11, 1. patro).
V těchto dnech bude od 15:00 probíhat PVP Psychoterapie tamtéž.

zfisar 14.09.2015

Novinky a moderní trendy v psychiatrii 1, 2

 

Pod vedením doc. MUDr. Ivo Paclta, CSc. probíhají pravidelné semináře pro postgraduální studenty v knihovně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod.


Seznam aktuálních přednášek:


Aktuální přednášky:

Praktické aplikace- vyšetření pacientů

Teoretické - aktuality k jednotlivým tématům


mkramp 14.10.2013

Komunikační dovednosti

Teoretický a praktický výcvik komunikačních dovedností

Semináře budou v úterý ve 12:00 hod. v pracovně za velkou posluchárnou PK