1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 26.03.2024

Psychiatrická klinika: Volitelné předměty

Kód Název Semestr Podtitul: Garant(i) + Vyučující
B02693 Dětská a dorostová psychiatrie zimní volitelný předmět doc. MUDr. Martina Zvěřová
B02188 Kasuistiky manželských a rozvodových sporů zimní volitelný předmět PhDr. Josef Pavlát, Ph.D.
B03023 Neuropsychiatrie v ambulantní praxi zimní volitelný předmět MUDr. Alexander Nawka, Ph.D.
B00720 Neurovědy a psychopatologie zimní volitelný předmět doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
B02881 Odraz duševních poruch a jejich léčby ve filmu a literatuře zimní volitelný předmět MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

B02694 Psychiatrické kazuistiky - praktické příklady zimní volitelný předmět doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
B01395 Sexuologie I. zimní volitelný předmět prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. + MUDr. Ivo Procházka, CSc.
B01606 Sexuologie II. letní volitelný předmět MUDr. Ivo Procházka, CSc.
B01363 Základy biologické psychiatrie zimní volitelný předmět prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.