1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 22.09.2015

Psychiatrické kazuistiky

Koná se: vždy první čtvrtek v měsíci, od 14.00- ( mimo zkouškové období, event.. možno domluvit i v rámci zkouškového období) vyučující si vyzvedne studenty před sekretariátem Psychiatrické kliniky 1. LF UK, 1. Patro, Ke Karlovu 11, Praha 2

Náplň: seznámení se s chodem – prací - lékařů kliniky, všech oddělení : odd.5 – koedukované, odd.6 – mužské - včetně odd. Intenzivního dohledu, odd.1 ženské včetně Jednotky intenzivního dohledu, odd.-3 – specializované na Poruchy příjmu potravy.

Práce s pacientem – možnost individuálního, skupinového, vyšetření pacientů pod dozorem vyučujícího – možnost konzultace diferenciálně diagnostických i léčebných postupů u všech typu duševních onemocnění.

Seznámení se všemi metodami léčby na PK ( Elektrokonvulzivní terapie, r. t. Magnetická stimulace aj.)

Náplň výuky lze modifikovat dle domluvy s vyučujícím, kdy bude brán zřetel na specifické zájmy studentů.

Problematika Forenzní psychiatrie v kontextu hospitalizovaných pacientů na PK i v rovině obecné ( kazuistiky).

Možnost seznámení se s psychoterapeutickými léčebnými postupy. Diagnostické postupy klinického psychologa.

Možnost probrání nejrůznějších kazuistik psychiatrických – včetně formy přednáškové prezentace.

Seznámení se s moderními pohledy na etiologii duševních nemocí i jejich léčení.

Problematika etická u duševních onemocnění, sociální dopady duševních nemocí. Postavení duševně nemocného ve společnosti, stávající stav, perspektivy.

Docházka : pro potřeby naplnění podmínek absolvování předmětu možno vždy domluvit se pro potřeby udělení zápočtu s vyučujícím.

mkramp 03.10.2017

Odraz duševních poruch a jejich léčby ve filmu a literatuře

Náplň: v rámci předmětu budou tématicky probírány jednotlivé psychiatrické diagnostické kategorie a jejich filmové a literární zpracování. Podobně bude pozornost věnována některým formám léčby duševních poruch a další problematice týkající se psychiatrie. Sdělení budou doplněna filmovými a literárními ukázkami a klinickými kazuistikami. Předmět by měl zábavnou formou rozvíjet zájem studentů o obor psychiatrie.

Pondělí 13 - 14:30  na Psychiatrické klinice 10. LF UK a VFN

1.  16. 10. 2017    -  Úvod, seznámení s předmětem, Psychiatrickou klinikou, obraz profese psychiatra ve filmu 

2.   30. 10. 2017 -  Schizofrenie

3.   6. 11. 2017 -  Demence

4.   13. 11. 2017   -   Syndrom závislosti na psychoaktivních látkách a jeho důsledky

5.   20. 11. 2017  -   Afektivní poruchy

6.  27. 11. 2017  -   Autismus

7.  4. 12. 2017  -   Poruchy osobnosti

8.  11. 12. 2017   -    Poruchy příjmu potravy

9.    18. 12. 2017 -   Poruchy sexuality

10.  8. 1. 2018 -  Závěr, stigma psychiatrie, omezovací prostředky, historický pohled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

mkramp 12.07.2017

Dětská a dorostová psychiatrie

Dětská a dorostová psychiatrie (DDP)

Akademický rok 2017/2018: čtvrtek 13 - 15.30 hod

Psychiatrická klinika, Myslivečkův sál

12.10. Úvod - DDP obecně, diferenciální diagnostika (MUDr. Uhlíková)

26.10. Vývojová psychologie, psychodiagnostika a psychoterapie u dětí (PhDr. Harsa)

9.11. Pervazivní poruchy (MUDr. Zvěřová)

23.11. Afektivní poruchy v dětství (prof. Paclt)

7.12. Neurobiologie duševních poruch z pohledu dětství a dospívání (doc. Anders)

14.12. Závěr - kazuistiky, test, zápočet (MUDr. Uhlíková)

 

Podmínky udělení zápočtu: docházka 1 možná absence s náhradou formou semináře Psychiatrické kliniky (středa 14 hod kromě první středy v měsíci, Knihovna PK, dle rozpisu - některé semináře jsou pouze pro zaměstnance PK) + závěrečný test

mkramp 14.10.2013

Kazuistiky manželských a rozvodových sporů

Semináře se budou konat každé úterý ve 12:00 v místnosti vedle Vondráčkovy posluchárny (pracovna Dr. Pavláta). 
zfisar 12.02.2018

Neurovědy a psychopatologie

Semináře z Neurověd a psychopatologie budou v ZS realizovány ve dnech 6. 3. 2018, 3. 4. 2018 a 15. 5. 2018 od 13:00 v knihovně Psychiatrické kliniky (Ke Karlovu 11, 1. patro).

Ve těchto dnech bude od 15:00 probíhat PVP Psychoterapie tamtéž.

zfisar 14.09.2015

Novinky a moderní trendy v psychiatrii 1, 2

 

Pod vedením doc. MUDr. Ivo Paclta, CSc. probíhají pravidelné semináře pro postgraduální studenty v knihovně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, ve čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod.


Seznam aktuálních přednášek:


Aktuální přednášky:

Praktické aplikace- vyšetření pacientů

Teoretické - aktuality k jednotlivým tématům


mkramp 14.10.2013

Komunikační dovednosti

Teoretický a praktický výcvik komunikačních dovedností

Semináře budou v úterý ve 12:00 hod. v pracovně za velkou posluchárnou PK