1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 07.10.2020

Výuka - Otázky ke zkoušce z psychiatrie - 5. ročník

Otázky ke zkoušce z psychiatrie pro studenty 5. ročníku oboru lékařství

Obecná psychiatrie:

Historie psychiatrie
Klasifikační systémy v psychiatrii
Vývoj lidské psychiky
Genetika v psychiatrii
Neurobiologie duševních poruch
Neurotransmiterové systémy
Příčiny vzniku duševních poruch
Psychiatrické vyšetření
Psychologické vyšetřovací metody v psychiatrii
Komunikace s pacientem
Pomocné vyšetřovací metody v psychiatrii (biochemie, zobrazovací metody, EEG, PPG)
Vědomí a jeho poruchy
Emoce a jejich poruchy
Vnímání a jeho poruchy
Myšlení a jeho poruchy
Paměť a její poruchy
Osobnost a její poruchy
Jednání a vůle a jejich poruchy
Intelekt a jeho poruchy
Suicidální jednání a sebepoškozování
Agrese a násilí
První pomoc v psychiatrii
Právní postavení duševně nemocných
Etické normy, humanizace a destigmatizace v psychiatrii
Psychoterapie v léčbě duševních poruch
Základní psychoterapeutické směry
Formy a prostředky psychoterapie
Biologická terapie (EKT, rTMS, chronobiologie)
Antipsychotika
Antidepresiva
Stabilizátory nálady
Anxiolytika a hypnotika
Stimulancia
Kognitiva a nootropika
Specifika farmakoterapie dětského věku
Soudní psychiatrie, způsobilost k právním úkonům
Transkulturální psychiatrie
Sociální psychiatrie
Matrimonologie
Léčba závislostí na návykových látkách

Speciální psychiatrie:
Alzheimerova demence
Vaskulární demence
Demence kromě Alzheimerovy a vaskulární
Organicky podmíněné psychické poruchy kromě demence
Deliria
Duševní poruchy u interních, neurologických, onkologických nemocí
Epilepsie
Poruchy vyvolané užíváním alkoholu
Poruchy vyvolané užíváním opioidů
Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů
Poruchy vyvolané užíváním stimulancií a halucinoganů
Patologické hráčství
Odvykací stav u závislosti na alkoholu
Schizofrenie
Schizoafektivní porucha
Akutní a přechodné psychotické poruchy, schizotypní porucha
Porucha s bludy
Afektivní poruchy
Bipolární afektivní porucha a cyklothymie
Fobické úzkostné poruchy
Obsedantně kompulzivní porucha
Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
Posttraumatická stresová porucha
Dissociativní poruchy
Somatoformní poruchy
Poruchy příjmu potravy
Poruchy spánku a bdění
Duševní poruchy spojené s šestinedělím, menstruačním cyklem a menopauzou
Sexuální dysfunkce
poruchy pohlavní identity
poruchy sexuální preference
Poruchy osobnosti
Mentální retardace
Pervazivní vývojové poruchy
Hyperkinetické poruchy (ADHD)
Tikové poruchy
Schizofrenie, afektivní a neurotické poruchy v dětství a dospívání
Poruchy příjmu potravy v dětství a dospívání


 

počet zobrazení: 13004 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 07.10.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.