1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 06.12.2022

Výzkum

Výzkumná činnost na Psychiatrické klinice je vedena několika směry:

  • problematika afektivních poruch, jejich profylaxe a farmakoterapie
  • problematika poruch příjmu potravy
  • neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu
  • neurodegenerativní poruchy (zejména Alzheimerova choroba)
  • psychiatrická sexuologie (počítačová phalopletysmografie, vulvopletysmografie)
  • genetika v psychiatrii
  • molekulární a buněčné mechanismy účinků biologicky aktivních látek, včetně nových psychofarmak
  • adolescentologie

Bibliografie autorů z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN z let 2000-2012

Bibliografie autorů z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN od roku 2013

Informace o výzkumu na webu 1. LF UK

Interní evaluace publikační činnosti 1. LF UK

 

Orientační normy vyhoření, Ptáček et al. 2017

Informace o Portál Horizont Evropa 


 Šablony 1. LF UK pro postery, PowerPointové prezentace a hlavičkový papír.

Šablony pro postery a prezentace Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN:


E-časopisy

UKAŽVyhledávací služba UKAŽ (na adresách http://ukaz.cuni.cz/, http://discovery.cuni.cz/ a http://eds.cuni.cz/ umožňuje všem studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy prohledávat relevantní informační zdroje UK z jednoho místa.


 Upozornění

Pro uznání bodového ohodnocení, včetně citačního ohlasu, musejí mít publikace přesně udanou adresu, jinak nemohou být uznány (neuvádění přesné adresy může být dokonce bráno jako poškozování fakulty).

  • CZ: Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

  • EN: Department of Psychiatry, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 16284 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 06.12.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.