1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
01.02.2019

Stáž v Německu

 

Studentům se od roku 2018/2019 nabízí možnost stáž z Psychiatrie konat v Německu. Všechny potřebné informace najdete v příloze zde, rovněž je nahraná v SIS.

Stáž trvá dva týdny, je hrazená (včetně ubytování), zkoušku ale musíte konat zde u nás.

Závazné přihlášky zasílejte na email denisa.zapletalova@lf1.cuni.cz

Zájem byste měli projevit do 30.9.2018 a závazně se přihlásit nejdéle do 15.11.2018 - stáž samotná pak probíhá 28.1.2019 do 8.2.2019AKTUALIZACE: Univerzita v Německu se rozhodla poskytnout nám ještě jeden termín a to v období od 9. 5. do 17.5. Tato stáž by však probíhala v německém jazyce. Podmínky by jinak zůstaly stejné.


Prosím zájemce, aby se mi ozvali co možná nejdříve, nejpozději však do konce února 2019.


 

01.10.2012

Výuka - Medici

obor: LÉKAŘSTVÍ - V. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Historie a organizace psychiatrie 

§         Obecná psychiatrie 

§         Schizofrenie 

§         Afektivní poruchy

§         Základy psychoterapie 

§         Sexuální deviace 

§         Poruchy osobnosti 

§         Neurotické poruchy

§         Farmakoterapie

§         Organické duševní poruchy

§         Dětská psychiatrie

 

Povinně volitelné semináře :

§         Psychogenní poruchy příjmu potravy

§         Praktické využití psychoterapeutických technik (arteterapie, relaxační techniky apod.)

§         Psychiatrická sexuologie

§         Forensní psychiatrie

§         Psychodynamika duševních poruch

§         Biologická psychiatrie

 

obor: STOMATOLOGIE - IV. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Zákl.pojmy, epidemiologie psych.poruch 

§         Etiopatogeneze duševních poruch 

§         Základy psychopatologie I 

§         Základy psychopatologie II 

§         Základy psychopatologie III 

§         Psychiatrické vyšetření, první pomoc pracovně právní a soudní otázky 

§         Terapie duševních poruch 

§         Neurózy a reakt. stavy se zvláštním zřetelem k oboru stomatologie

§         Psychopatie

§         Maniodepresivní onemocnění

§         Schizofrenie

§         Symptomatické poruchy

§         Záchvatovitá onemocnění

§         Psychické poruchy při organickém postižení CNS

 

obor: ANGLICKÁ PARALELKA - IV. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Vývoj psychiatrie 

§         Obecná psychiatrie 

§         Návykové nemoci 

§         Dětská psychiatrie 

§         Neurotické poruchy a zákl. psychoterapie 

§         Parafilie 

§         Poruchy příjmu potravy 

§         Organické duševní poruchy

§         Afektivní poruchy

§         Schizofrenie

§         Základy biologické psychiatrie

§         Farmakoterapie

§         OCD + sociální fobie

§         Forensní psychiatrie