1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
09.01.2017

Pravidla pro udělení zápočtu

Pravidla pro udělení zápočtu z předmětu psychiatrie

 

Pro udělení zápočtu je třeba splnit následující podmínky:

 1. Přítomnost na praktické výuce předmětu (stážích) s možností dvou dnů nepřítomností bez nutnosti náhrady a ev. dalších dvou dnů absence, které již však musí být nahrazeny dle níže uvedených instrukcí.

 2. Předložení vypracovaného psychiatrického chorobopisu s možností ověření znalosti prezentovaného případu.

 3. Úspěšné absolvování testu znalostí s hodnocením výborně - velmi dobře - dobře (dle daného procentního poměru správných odpovědí) s možností maximálně trojího opakování.

   

  Instrukce pro náhrady nepřítomnosti na praktické výuce předmětu psychiatrie

  Studenti mají možnost nahradit nepřítomnost na praktické výuce, které následně předloží při udělování zápočtu. Pro potvrzení účasti je k dispozici v sekretariátu kliniky formulář „Náhrada stáže“.

   

  Možnosti pro náhrady:

  - účast na pravidelných seminářích kliniky (středa od 14 hodin v knihovně kliniky, kromě první středy v měsíci);

  - účast na dopoledním nebo odpoledním programu schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která se koná od 10:00-12:00 a 15:00-17:00 ve Vondráčkově posluchárně každou první středu (zde je výjimečně akceptováno potvrzení vydávané na místě pro účely dalšího vzdělávání lékařů ČLK tzv. kreditů akce);

  - účast na povinně volitelných předmětech (psychiatrické kazuistiky, dětská a dorostová psychiatrie, odraz duševních poruch a jejich léčby ve filmu a literatuře), jejichž přehled, náplň a termíny konání lze nalézt na http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/volitelne-predmety;

  - účast na tzv. čtvrtečních otevřených skupinách probíhajících na Adiktologické klinice v Apolinářské ulici (zde je třeba se předběžně domluvit tj. dostavit se na sesternu ženského lůžkového oddělení nejpozději ve 12:50 hodin).

   

  Při udělování zápočtu může garant předmětu bez ohledu na podmínky stanovené těmito pravidly přihlédnout k individuálním okolnostem každého jednotlivého studenta.

 

počet zobrazení: 3825 poslední aktualizace: 09.01.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.