1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 19.06.2018

Odborné akce

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

  • Pro rok 2017 bylo vyhlášeno téma “Individuální přístup k duševně nemocnému“. Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2017, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.

  • Bližší informace na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369).


Vědecké schůze Psychiatrické společnosti se konají první středu v měsíci v posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. Pozvánku a aktuality naleznete na následujícím odkazu:

http://www.psychiatrie.cz/


 

zfisar 17.02.2017

Ocenění