1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 06.10.2022

Odborné akce


zfisar 06.10.2022

Organizace výuky na 1. LF UK v zimním semestru 2020-2021

Organizace výuky na 1. LF UK 

Kalendář školení: Školení a přednášky pořádané Centrem pro podporu e-learningu - https://dl.cuni.cz/kalendar-skoleni/

zfisar 01.02.2022

Ocenění