1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
01.10.2012

Výuka - Medici

obor: LÉKAŘSTVÍ  -  V. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Historie a organizace psychiatrie 

§         Obecná psychiatrie 

§         Schizofrenie 

§         Afektivní poruchy

§         Základy psychoterapie 

§         Sexuální deviace 

§         Poruchy osobnosti 

§         Neurotické poruchy

§         Farmakoterapie

§         Organické duševní poruchy

§         Dětská psychiatrie

 

Povinně volitelné semináře :

§          Klinická psychiatrie 

§         Forensní psychiatrie

§         Komunikační dovednosti 

 

obor: STOMATOLOGIE - IV. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Zákl.pojmy, epidemiologie psych.poruch 

§         Etiopatogeneze duševních poruch 

§         Základy psychopatologie I 

§         Základy psychopatologie II 

§         Základy psychopatologie III 

§         Psychiatrické vyšetření, první pomoc pracovně právní a soudní otázky 

§         Terapie duševních poruch 

§         Neurózy a reakt. stavy se zvláštním zřetelem k oboru stomatologie

§         Psychopatie

§         Maniodepresivní onemocnění

§         Schizofrenie

§         Symptomatické poruchy

§         Záchvatovitá onemocnění

§         Psychické poruchy při organickém postižení CNS

 

obor: ANGLICKÁ PARALELKA - V. ročník

název předmětu: PSYCHIATRIE

obsah předmětu:

§         Vývoj psychiatrie 

§         Obecná psychiatrie 

§         Návykové nemoci 

§         Dětská psychiatrie 

§         Neurotické poruchy a zákl. psychoterapie 

§         Parafilie 

§         Poruchy příjmu potravy 

§         Organické duševní poruchy

§         Afektivní poruchy

§         Schizofrenie

§         Základy biologické psychiatrie

§         Farmakoterapie

§         OCD + sociální fobie

§         Forensní psychiatrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 4211 autor: zfisar, poslední aktualizace: 01.10.2012
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.