1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 04.11.2016

Výuka - Otázky ke zkoušce z psychosociálního vývoje - bakalářské studium

OTÁZKY PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ

A)

1/ Jaké jsou cíle předmětu Psychosociální vývoj

Instituce sociální péče a jejich funkce (kojenecký ústav, diagnostický ústav a pod.)

 

2/ Rozdělení vývoje podle psychických, tělesných a sociálních funkcí

 

3/ Prenatální období

Novorozenecké období

Kojenecké období

 

4/ Batolecí období

Předškolní období

Školní období

 

5/ Dospívání

Dospělost – rozvodovost, další problémy

Workoholismus

 

6/ Pozdní dospělost – involuce

Psychosociální problematika stáří

Stáří

 

7/ Strategie vyrovnávání se se stářím

Problematika eutanazie

 

8/ Narušení psychosociálního vývoje v raném dětském věku

Narušení psychosociálního vývoje ve školním věku

 

9/ Narušení psychosociálního vývoje v dospívání

Drogové závislosti u dětí a dospívajících

 

10/ Asistovaná reprodukce

Problematika interupce

 

11/ Práce Piageta

Práce S. Freuda

 

12/ Vývoj hodnot podle Kohlberga

Dílo Eriksona

 

13/ Reakce na sdělení závažné diagnózy

Etické zásady pracovníků ve zdravotnictví

 

B)

14/ Po příchodu pacienta do ordinace se doporučuje tento postup:

Při navazování kontaktu se zdůrazňuje:

 

15/ Jak povzbudit a vést pacienta ve vylíčení obtíží

Co to jsou verbální a neverbální klíče

Jak reagovat na verbální a neverbální klíče

 

16/ Jaké jsou jednotlivé kroky v projevení empatie

Co je třeba respektovat při somatickém vyšetření

 

17/ Proč je třeba s pacientem se shodnout na diagnóze

Jaké procento pacientů se řídí doporučeními zdravotníka (lékaře)

Jak zlepšit úroveň spolupráce

 

C)

18/ Proč je profese zdravotníka (lékaře) obtížná a stresující

Jaké okolnosti profese zdravotníka (lékaře) jsou obtížné a stresující

 

19/ Jakými poruchami zdraví zdravotníci (lékaři)

Jaké jsou strategie zvládání stresů zdravotnické profese

 

20/ Syndrom vyhoření

 

21/ Jaké charakteristiky činí zdravotníka (lékaře) zvláště zranitelným

Co je pro zdravotníka (lékaře) zdrojem profesionálního uspokojení

 

D)

22/ Rozvodovost, nesezdané soužití

Jaké jsou jednotlivé oblasti manželského soužití

 

23/ Komunikace mezi manžely

Jak se liší spor od hádky

Dva typy manželské hádky

Co to je paradoxní emocionální interakce

 

24/ Sexuální soužití v manželství

Sexuální závislost

Ekonomická závislost v manželství

 

25/ Nakládání rodinným důchodem v manželství

Trávení volného času v manželství

Výchova dětí v manželství

 

26/ Symetrie a asymetrie vztahu

Vývojové manželské krize

Vliv prarodičů na rodinné soužití

 

E)

27/ Elektrokonvulzivni léčba, její indikace

 

28/ Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), terapeutická účinnost

 

F)

29/ Metabolismus léčiv, včetně psychofarmak

Dexametazonový supresní test (DST)

 

30/ Jaké laboratorní vyšetřovací metody se používají v psychiatrii

Hlavní skupiny psychofarmak

Zneužívání psychoaktivních látek

 

G)

31/ ADHD ve vývojových etapách

Školní problémy a rodinné vztahy při ADHD

 

32/ ADHD a poruchy chování

Psychosociální intervence při ADHD

 

33/ Sociálně psychologické aspekty ADHD

Nejdůležitější zásady práce s rodiči v rámci behaviorální terapie při ADHD

 

34/ Kombinovaná behaviorální a farmakologická léčba při ADHD

počet zobrazení: 3602 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 04.11.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.