1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 07.09.2020

Postgraduální studium na Psychiatrické klinice

Na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN probíhá postgraduální doktorské studium v těchto oborech:

1. Lékařská psychologie a psychopatologie

Předseda oborové rady Lékařská psychologie a psychopatologie: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK, 128 00 Praha 2, Ke Karlovu 11, tel.: 224 965 345.
Výuka probíhá ve spolupráci s Ústavem pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK, přednosta: Doc. Th.Dr. Václav Ventura, Th.D., 128 00 Praha 2, Karlovo náměstí 40, tel.: 224 963 442.

 

2. Neurovědy (obor č. 9 PDSB)

Informace o doktorských studijních programech na 1. LF UK

Nabídka doktorského studia na Psychiatrické klinice - témata

 

Upozorňujeme studenty doktorských studijních programů, že 29. září 2010 nabývá účinnosti Opatření děkana č.10/2010, kterým se stanoví Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.

 

Studenti doktorského studia na Psychiatrické klinice:

počet zobrazení: 3386 poslední aktualizace: zfisar, 07.09.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.