1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 16.07.2020

Organizační struktura Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Kliniku řídí přednosta, jemuž podléhá zástupce pro strategické plánování a rozvoj, zástupce pro léčebně preventivní péči, zástupce pro vědu a výzkum a zástupce pro výuku. Zástupce pro léčebně preventivní péči je nadřízeným vedoucím oddělení a tito řídí přidělené sekundární lékaře na jednotlivých odděleních kliniky.

Přednosta: Doc. MUDr. Martin Anders, PhD.
Zástupce: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Zástupce pro vzdělávací činnost: As. MUDr. Petra Uhlíková
Zástupce pro doktorský studijní program a celoživotní vzdělávání: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Zástupce pro vědeckou činnost: Prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.
Primář: MUDr. Irena Zrzavecká
Vrchní sestra: Bc. Zuzana Fišarová
Sekretářka pro 1. LF UK:  
Sekretářka pro VFN: Irena Ředinová

 

Klinika poskytuje výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a diagnostickou a léčebnou péči psychiatricky nemocným pacientům a konsiliární činnost pro ostatní lékařská pracoviště VFN na jejich vyžádání. Zabývá se i forenzní psychiatrií a sexuologií. Zvláštních center má klinika vybudováno osm:
  1. Centrum poruch příjmu potravy
  2. Centrum Alzheimerovy choroby
  3. Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii
  4. Centrum pro biologickou diagnostiku a terapii
  5. Centrum pro forensní psychiatrii a psychologii
  6. Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu
  7. Kognitivně molekulární centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 31906 poslední aktualizace: zfisar, 16.07.2020
Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.