1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 01.03.2019

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, metodicky vede klinické psychology a psychoterapeuty vykonávající odbornou činnost na těchto pracovištích:

 

·        Oddělení Psychologické laboratoře

·        Centrum pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku

·        Denní stacionář poruch příjmu potravy

·        Denní stacionář pro adolescenty

·        Ambulance pro PPP  (následná péče a individuální psychoterapie)

·        Ambulance PK

 

Psychologové z oddělení Psychologické laboratoře se zaměřují v rámci klinické praxe na psychodiagnostiku a psychoterapii u ambulantních a hospitalizovaných (adolescentních i dospělých) pacientů s širokým spektrem psychických poruch a onemocnění.  

 

K dalším činnostem psychologů patří výzkumná, pedagogická, posudková, poradenská, soudně-znalecká, konziliární, přednášková, lektorská a supervizní činnost. Zajišťují výuku psychologů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ve VFN, vykonávají ústavně znalecké posudky a konziliární služby v rámci ostatních zdravotnických zařízení ve VFN, podílejí se na pedagogických, publikačních, osvětových a výzkumných aktivitách  1. LF UK.

 

 

Vedoucí centra: Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, PhD.

Oddělení Psychologické laboratoře:

 

Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK v Praze

Tel.: +420 224 965 370

E-mail: Pavel.Harsa@vfn.cz

 

Odb. as. PhDr. František David Krch, Ph.D.

Tel.: +420 224 965 369

E-mail: Krch.Frantisek@vfn.cz,

 

PhDr. Ludmila Šrutová

Tel.: +420 224 965 320

E-mail: Ludmila.Srutova@vfn.cz

 

As. Mgr. Jiří Michalec

Tel.: +420 224 965 360

E-mail: Jiri.Michalec@vfn.cz

 

Mgr. Tomáš Kufa

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Tomas.Kufa@vfn.cz

 

Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Tel.: +420 224 965 318

E-mail: Radek.Ptacek@vfn.cz

 

As. Mgr. Kristýna Wohlinová

Tel.: +420 224 965 053

E-mail: Kristyna.Wohlinova@vfn.cz

 

Odb. as. Mgr. Tereza Štěpánková, Ph.D.

Tel.: +420 224 965 053

E-mail: Tereza.Stepankova@vfn.cz

Mgr. Miriama Chlebovcová

Tel.: +420 224 965 347

E-mail: Miriama.Chlebovcova@vfn.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 12808 poslední aktualizace: zfisar, 01.03.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.