1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 16.09.2020

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, metodicky vede klinické psychology a psychoterapeuty vykonávající odbornou činnost na těchto pracovištích:

· Oddělení Psychologické laboratoře

· Denní stacionář poruch příjmu potravy

· Denní stacionář pro adolescenty

· Ambulance pro PPP (následná péče a individuální psychoterapie)

· Ambulance PK

Psychologové z oddělení Psychologické laboratoře se zaměřují v rámci klinické praxe na psychodiagnostiku a psychoterapii u ambulantních a hospitalizovaných (adolescentních i dospělých) pacientů s širokým spektrem psychických poruch a onemocnění.

K dalším činnostem psychologů patří výzkumná, pedagogická, posudková, poradenská, soudně-znalecká, konziliární, přednášková, lektorská a supervizní činnost. Zajišťují výuku psychologů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ve VFN, vykonávají ústavně znalecké posudky a konziliární služby v rámci ostatních zdravotnických zařízení ve VFN, podílejí se na pedagogických, publikačních, osvětových a výzkumných aktivitách 1. LF UK.

Vedoucí centra: Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, PhD.

Oddělení Psychologické laboratoře:

Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK v Praze

Tel.: +420 224 965 370

E-mail: Pavel.Harsa@vfn.cz

Odb. as. PhDr. František David Krch, Ph.D.

Tel.: +420 224 965 369

E-mail: Krch.Frantisek@vfn.cz


Mgr. Michaela Vaškovicová

Tel.: +420 224 965 320

E-mail: Michaela.Vaskovicova@vfn.cz

Mgr. Jiří Michalec, Ph.D.

Tel.: +420 224 965 360

E-mail: Jiri.Michalec@vfn.cz

Mgr. Tomáš Kufa

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Tomas.Kufa@vfn.cz

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Tel.: +420 224 965 252

E-mail: Petr.Weiss@vfn.cz

Doc. PhDr., Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Tel.: +420 224 964 172

E-mail: Laura.Janackova@vfn.cz

Mgr. Kristýna Wohlinová

Tel.: +420 224 965 053

E-mail: Kristyna.Wohlinova@vfn.cz

Mgr. Kateřina Radovnická

Tel: +420 224 965 347

E-mail: Katerina.Radovnicka@vfn.cz

 

Mgr. Michal Voldřich

Tel.: +420 224 965 053

E-mail: Michal.Voldřich@vfn.cz


 

 

 

počet zobrazení: 17366 poslední aktualizace: zfisar, 16.09.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.