1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 30.08.2023

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, metodicky vede klinické psychology a psychoterapeuty vykonávající odbornou činnost na těchto pracovištích:

  • Oddělení Psychologické laboratoře
  • Denní stacionář poruch příjmu potravy
  • Denní stacionář pro adolescenty
  • Ambulance pro PPP (následná péče a individuální psychoterapie)
  • Ambulance PK
  • Dětské a dorostové detoxifikační centrum

Psychologové z oddělení Psychologické laboratoře se zaměřují v rámci klinické praxe na psychodiagnostiku a psychoterapii u ambulantních a hospitalizovaných (adolescentních i dospělých) pacientů s širokým spektrem psychických poruch a onemocnění.

K dalším činnostem psychologů patří výzkumná, pedagogická, posudková, poradenská, soudně-znalecká, konziliární, přednášková, lektorská a supervizní činnost. Zajišťují výuku psychologů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ve VFN, vykonávají ústavně znalecké posudky a konziliární služby v rámci ostatních zdravotnických zařízení ve VFN, podílejí se na pedagogických, publikačních, osvětových a výzkumných aktivitách 1. LF UK.

Vedoucí centra: Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, PhD.

Oddělení Psychologické laboratoře:

Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK v Praze

Tel.: +420 224 965 370

E-mail: Pavel.Harsa@vfn.cz

Odb. as. PhDr. František David Krch, Ph.D.

Tel.: +420 224 965 369

E-mail: Krch.Frantisek@vfn.cz

Mgr. Tomáš Kufa

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Tomas.Kufa@vfn.cz

Mgr. Klára Kováčová

Tel.: +420 224 965 364, 5365

E-mail: Klara.Kovacova@vfn.cz

Mgr. Karolina Pilná

Tel.: +420 224 965 364, 5365

E-mail: Karolina.Pilna@vfn.cz

PhDr. Josef Pavlát, PhD.

Tel.: +420 224 965 324

E-mail: jpav@lf1.cuni.cz

PhDr. Tadeáš Janda

Tel.: +420 224 965 379

E-mail: Tadeas.Janda@vfn.cz

Mgr. Jana Heidingerová

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Jana.Heidingerova@vfn.cz

Mgr. Veronika Lajksnerová

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Veronika.Lajksnerova@vfn.cz

Mgr. Dominika Žitníková

Tel.: +420 224 965 347

E-mail: Dominika.Zitnikova@vfn.cz

Mgr. Iveta Švejnohová

Tel.: +420 224 965 327

E-mail: Iveta.Svejnohova@vfn.cz

Mgr. Tereza Podávková

Tel.: +420 224 965 379

E-mail: Tereza.Podavkova@vfn.cz


 

počet zobrazení: 27835 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 30.08.2023
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.