1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 13.04.2021

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie

Oddělení Klinické psychologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, metodicky vede klinické psychology a psychoterapeuty vykonávající odbornou činnost na těchto pracovištích:

  • Oddělení Psychologické laboratoře
  • Denní stacionář poruch příjmu potravy
  • Denní stacionář pro adolescenty
  • Ambulance pro PPP (následná péče a individuální psychoterapie)
  • Ambulance PK
  • Dětské a dorostové detoxifikační centrum

Psychologové z oddělení Psychologické laboratoře se zaměřují v rámci klinické praxe na psychodiagnostiku a psychoterapii u ambulantních a hospitalizovaných (adolescentních i dospělých) pacientů s širokým spektrem psychických poruch a onemocnění.

K dalším činnostem psychologů patří výzkumná, pedagogická, posudková, poradenská, soudně-znalecká, konziliární, přednášková, lektorská a supervizní činnost. Zajišťují výuku psychologů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu ve VFN, vykonávají ústavně znalecké posudky a konziliární služby v rámci ostatních zdravotnických zařízení ve VFN, podílejí se na pedagogických, publikačních, osvětových a výzkumných aktivitách 1. LF UK.

Vedoucí centra: Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, PhD.

Oddělení Psychologické laboratoře:

Odb. as. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK v Praze
Tel.: +420 224 965 370
E-mail: Pavel.Harsa@vfn.cz

Odb. as. PhDr. František David Krch, Ph.D.
Tel.: +420 224 965 369
E-mail: Krch.Frantisek@vfn.cz

Mgr. Michaela Vaškovicová
Tel.: +420 224 965 321
E-mail: Michaela.Vaskovicova@vfn.cz

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.
Tel.: +420 224 965 360
E-mail: Jiri.Michalec@vfn.cz

Mgr. Tomáš Kufa
Tel.: +420 224 965 327
E-mail: Tomas.Kufa@vfn.cz

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Tel.: +420 224 965 252
E-mail: Petr.Weiss@vfn.cz

Doc. PhDr., Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
Tel.: +420 224 964 172
E-mail: Laura.Janackova@vfn.cz

Mgr. Kateřina Radovnická
Tel: +420 224 965 347
E-mail: Katerina.Radovnicka@vfn.cz

Mgr. Michal Voldřich
Tel.: +420 224 965 053
E-mail: Michal.Voldřich@vfn.cz

Mgr. Klára Kováčová
Tel.: +420 224 965 364, 5365
E-mail: Klara.Kovacova@vfn.cz

Mgr. Karolina Pilná
Tel.: +420 224 965 364, 5365
E-mail: Karolina.Pilna@vfn.cz

Mgr. Veronika Dostálová, PhD.
Tel.: +420 224 965 378
E-mail: Veronika.Dostalova@vfn.cz

PhDr. Josef Pavlát, PhD.
Tel.: +420 224 965 324
E-mail: jpav@lf1.cuni.cz

počet zobrazení: 24212 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 13.04.2021
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.