1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 28.01.2020

Zvěřová Martina

Kontakt


doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

tel.: 224 965 317, 224 965 221

e-mail: zverova.martina(zavináč)vfn.czPublikace

 

 1. Zvěřová M. Parazitární blud v psychiatrické ordinaci. Česká a slovenská psychiatrie. 2009 roč. 105, č. 4, s. 177-180, ISSN: 1212-0383. Lit.: 16 
 2. Zvěřová M. Alzheimerova demence a zátěž pečovatele. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, roč. 106, č. 5, s. 307-309. ISSN: 1212-0383.
 3. Zvěřová M. Syndrom Smithové-Magenisové. Česká a slovenská psychiatrie, 2011, roč. 107, č. 1, s. 33-36. ISSN: 1212-0383.
 4. Fišar Z, Jirák R, Pláteník J, Wenchich L, Buchal R, Kitzlerová E, Zvěřová M, Hroudová J, Raboch J. Alzheimerova porucha, depresivní porucha a změny v nitrobuněčných signálních cestách. In: Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. Brno, Tribun EU, 2011, p. 235-237. ISBN 978-80-263-0039-7
 5. Fišar Z, Wenchich L, Pláteník J, Buchal R, Kitzlerová E, Zvěřová M, Jirák R, Hroudová J, Raboch J. Monoaminergní systém, neurotrofní faktory a buněčná energetika při depresivní poruše. In: Společně na cestě k moderní psychiatrii. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. Brno, Tribun EU, 2011, p. 185-188. ISBN 978-80-263-0039-7
 6. Jirák R, Fišar Z, Wenchich L, Pláteník J, Buchal R, Zvěřová M, Hroudová J, Raboch J. Změny nitrobuněčných signálních cest při Alzheimerově poruše. In: Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí. Brno, Tribun EU, 2011, p. 39-41. ISBN 978-80-263-0039-7
 7. Fišar Z, Jirák R, Pláteník J, Wenchich L, Buchal R, Zvěřová M, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J. Changes in intracellular signalling pathways in the early stages of Alzheimer’s disease. P-17-013, poster. 10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May- 02 June 2011, Prague, Czech Republic. DOI: 10.3284/wfsbp.2011.1
 8. Fišar Z, Wenchich L, Pláteník J, Buchal R, Kitzlerová E, Jirák R, Zvěřová M, Hroudová J, Raboch J. Searching for biological markers of mood disorders: monoamines, neurotrophic factors, cellular respiration and related parameters. P-02-015, poster. 10th World Congress of Biological Psychiatry, 29 May- 02 June 2011, Prague, Czech Republic. DOI: 10.3284/wfsbp.2011.1
 9. Fišar Z, Kitzlerová E, Hroudová J, Zvěřová M, Wenchich L, Raboch J. Mood disorders, antidepressants and mitochondrial functions. PSYCHIATRY CONGRESS BERLIN, Annual Congress of the German Association for Psychiatry and Psychotherapy (DGPPN), 23 – 26 November 2011 // ICC Berlin, Germany. Biological factors in the diagnosis and treatment of affective disorders (International symposium in cooperation with the Czech Psychiatric Society, Chairs: J. Raboch, Prague (Czech Republic), R. Prikryl, Brno (Czech Republic))
 10. Raboch J, Fisar Z, Zverova M, Kitzlerova E. Biological markers of depression treatment outcome. Eur Psychiatry, Vol. 27, Suppl. 1, 2012. Abstracts on CD-ROM, 20th European Congress of Psychiatry, 3-6 March 2012, Prague, Czech Republic
 11. Hroudová J, Fišar Z, Kitzlerová E, Zvěřová M, Raboch J. Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění. In: Raboch J, Zrzavecká I, Doubek P (pořadatelé). Civilizace, čas a duševní poruchy. Sborník příspěvků IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Tribun EU 2012. ISBN 978-80-263-0243-8, p. 267-269.
 12. Zverova M. Transient psychosis due to caregiver burden in a patient caring forseverely demented spouses. Neuro Endocrinol Lett. 2012;33(4):372-4. PubMed PMID: 22936268.
 13. Zverova M. Frequency of some psychosomatic symptoms in informal caregivers of Alzheimer's disease individuals. Prague's experience. Neuro Endocrinol Lett. 2012Oct 22;33(5):565-567. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23090277.
 14. Hroudová J, Fišar Z, Kitzlerová E, Zvěřová M, Korábečný J, Kuča K, Raboch J.Changes of cellular respiration in patiens with depression. P-1-2-15, poster. WPA International Congress 2012, 17-21 October, Prague, Czech Republic. In: Česká a slovenská psychiatrie. Sborník příspěvků, volume 108/October 2012 Supplementum 1. www.cspsychiatr.cz. ISSN 1212-0383 
 15. Fišar Z, Jirák R, Pláteník J, Buchal R, Wenchich L, Hůlková M, Hroudová J, Zvěřová M, Kitzlerová E, Raboch J. The putative biochemical markers of Alzheimer ´s disease. P-1-3-06, poster. WPA International Congress 2012, 17-21 October, Prague, Czech Republic. In: Česká a slovenská psychiatrie. Sborník příspěvků, volume 108/October 2012 Supplementum 1. www.cspsychiatr.cz. ISSN 1212-0383 
 16. Zvěřová M, Kitzlerová E, Fišar Z, Jirák R., Benáková H, Hroudová J, Raboch J. Homocystein and cortisol in Alzheimer´s disease and depression. P-2-3-92, poster. WPA International Congress 2012, 17-21 October, Prague, Czech Republic. In: Česká a slovenská psychiatrie. Sborník příspěvků, volume 108/October 2012 Supplementum 1. www.cspsychiatr.cz. ISSN 1212-0383 
 17. Hroudová J., Fišar Z., Kitzlerová E., Zvěřová M., Raboch J. Buněčné dýchání u pacientů s depresí. Psychiatrie 17, 2013, Suppl. 1, s. 57.
 18. Hroudová J. Fišar Z. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. Mitochondrial respiration in blood platelets of depressive patients. Mitochondrion 2013 May 17. doi:pii: S1567-7249(13)00079-2. 10.1016/j.mito.2013.05.005 IF 4,025
 19. Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J. Plasma cortisol in Alzheimer’s disease with or without depressive symptoms. Med Sci Monit. 2013 Aug 19;19:681-9, IF 1,35
 20. Pláteník J. Fišar Z. Buchal R. Jirák R. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. GSK3beta, CREB, and BNDF in peripheral blood of patients with Alzheimer´s disease and depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 50, 2014, s. 83 – 93.

 

Granty


 1. Výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM0021620849 "Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění" 2007 2013 - spoluřešitel 
 2. Program PRVOUK-P26/LF1/4: Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P26 "Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění" 2012 2015 - spoluřešitel

 

počet zobrazení: 9849 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 28.01.2020
Hodnocení: (hodnotilo 22 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.