1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 03.09.2019

Žukov Ilja

doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

docent, vedoucí lékař odd. 5

tel.: 224 965 354, 5357, 5365

fax: 224 923 077, 224 910 577

e-mail: zukov(zavinac)vfn.cz, ilja.zukov(zavináč)seznam.cz  

 

Datum a místo narození:

 • 18.4.1961, Praha

Vzdělání a hodnosti:

 • promoce - 1984, Praha

 • atestace I. obor psychiatrie - 1988

 • atestace II. obor psychiatrie - 1992

 • asistent - 1995

 • docent - 2011

Nástup na Psychiatrickou kliniku:

 • 1.1.1992

Zaměstnání :

 1. Psychiatrické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem-sekundární lékař- 1985 -1990  .
 2. Psychiatrické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem – zástupce primáře –1990-1991.
 3. Psychiatrická klinika, VFN , Praha 2– sekundární lékař 1992 –1995.
 4. Psychiatrická klinika, VFN, Praha 2 – vedoucí lékař oddělení 1995 – doposud.
 5. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha – odborný asistent 1995 – 2011.
 6. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha – docent 2011 – doposud.

Jiné pracovní aktivity :

 1. Manželská a předmanželská poradna Ústí nad Labem 1986-1991
 2. Krajská pedagogicko-psychologická poradna 1987-1991
 3. Zakladatel nadace ICTUS 1993
 4. Člen ISSPD (mezinárodní asociace pro studium poruch osobnosti)
 5. Odborná spolupráce s občanským sdružením „Rodiče proti drogám"
 6. Odbornost :
 7. první atestace v oboru zdravotnictví psychiatrie 1988
 8. druhá atestace v oboru zdravotnictví psychiatrie 1992
 9. certifikát  - znalec v oboru zdravotnictví –psychiatrie 1992
 10. obhajoba kandidátské práce na 1. LF UK na téma „Kriminální chování jako klinická porucha?“(biologické markery kriminálního chování – srovnávací studie) - 2001

Jiné :

 1. certifikát pro psychosomatickou medicínu 1990 ILF Praha
 2. certifikát pro biokybernetiku 1988.

Jazyky: rusky,anglicky

Zájmy: Studium biologických-psychofyziologických korelátů agresivního, antisociálního, kriminálního chování.Soudní psychiatrie, psychopatologie delikventů.Drogová problematika.

Postgraduální studium, školitel : pro studium biologických korelátu antisociálního chování, agresivních projevů u poruch osobnosti, antisociální projevy u zdravých a duševně nemocných jedinců

 

 

 

 

Seznam vybraných publikací :

 

Faber, J., Vladyka,V., Dufková, D., Faltus,F., Jirák,R., Pavlovský,P., Šmídová,E., Zvolský,P., Žukov,I., Klár,I., Pošmurová,M., Šrutová,L.: Epileptóza – syndrom limbické léze. Čs.Psychiat. 1995:91(6) : s.327-351.

 

Žukov ,I.“Filosofie“ psychedelik a negativní dopad na společnost. In : Sborník referátů XIX.soudně psychiatrické konference Jemnice, 3.-7. září 1996, Praha 1997, s. 28-31.

 

Žukov, I..Biologické markery násilí. In : Sborník referátů XXX.soudně psychiatrické konference Brno, 9.-12.října 1997, Academia 1998, s.40-43.

 

Žukov ,I. Psychofyziologie a zločin. In : Sborník referátů XXII. Soudně psychiatrické konference Milovy, 8.-12. září 1999, Academia 2000, s. 143-145.

 

Študent, V., Žukov.I.: Změny v typologii pachatelů v české republice po roce 1989. In : Biologické podklady psychických poruch. Galén 1997, s.234-237.

 

Študent, V., Žukov, I.: Asocial „ psychopathic“ behaviour in non psychopaths in the time of radical political and economic changes. In : Abstracts IV. International Congress – Disorders of Personality, ISSPD, Dublin 1995, s.67.-68.

 

Pelclová, D., Urban, P., Preiss, J., Lukás, E., Picková, J., Žukov, I., Weinstein, Ch., Haas, T.: Chronic Occupational Intoxication with Toluene in Rotogravure Printers . Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1996, Vol.2, No1.

 

Študent, V. Žukov, I.: The impact of radical social changes on the type of personality serious crime perperators. In : Abstracts  V.International Congress – Disorders of Personality, ISSPD, Vancouver 1997, s. 159.

 

Žukov, I.: Operační výkony CNS z psychiatrické indikace. In : II. Sjezd české psychiatrické společnosti, Špindlerův Mlýn, 11.-14.června 1998, Galén 1998, s.93.

 

Žukov, I., Vevera, J.: Farmakologické ovlivnění násilí .In : 42. Česko-Slovenská Psychofarmakologická konference, Sborník abstrakt, Jeseník 4.-8. ledna 2000, Galén, 2000, s.148.

 

Žukov, I., Vevera, J.: Zobrazovací metody u závažných trestných činů. In: Psychiatrie pro XXI. Století, Galén 2000, s.139.

 

Vevera, J., Žukov, I., Morcinek, T.: Rozdíl v hladinách cholesterolu u žen po násilném a nenásilném suicidálním poklusu. In Psychiatrie pro XXI století, Galén 2000, s.129.

 

Vevera, J., Žukov, I.: Cholesterol concentrations in high and low women suicide attempts. In : lOth Congress of the association of European psychiatrists, October 28 November 1, Prague, Czech republic, 2000, s.173.

 

Študent, V., Žukov, I.:Zpráva z II. Evropského kongresu o poruchách osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie, 93, 1997, 4, s.236-237.

Paclt, I., Hanušková, V., Žukov, I., Drábková, N., Hellerová, P., Perez, M., Uhrová, T.: An open clinical study of alemoxan (clozapine). In.: Psychopharmacology for XXIst century, Galén, Praha 1998, s.178.

 

Študent, V., Žukov, I.: Zpráva ze 4. mezinárodního kongresu o poruchách osobnosti ( Irsko, Dublin, 21.-29. června 1995), česká a slovenská psychiatrie, 92, 1996, 5, s.329.

 

Sb Lek. 1996;97(1):71-95.


"Epileptosis"--a syndrome or useless speculation?
Faber J, Vladyka V, Dufkova D, Faltus F, Jirak R, Pavlovsky P, Smidova E, Zvolsky P, Zukov I, Klar I, Posmurova M, Srutova L.

 

 

 

Žukov, I., Vevera, J.: Vyšetřovací metody u kriminálního chování „ kriminální chování jako klinická porucha?“.In: Neurobiologie duševních poruch, Galén 1999, s.303-305.

 

Vevera, J., Žukov, I.: Od „ Takzvaného zla“ k neurobiologii násilí.In. Neurobiologie duševních poruch, Galén 1999, s.281-285.

 

Žukov I, Vevera J: Criminal Behoviour as a Clinical Disorder? (in Czech) Diagnóza 2000; 41:7

 

Žukov, I.: Úspěšná terapie agresivního chování sulpiridem. Česká a slovenská psychiatrie, 97, 2001,4,

 

Vevera, J., Žukov, I.: Cholesterol a násilné chování. Česká a slovenská psychiatrie, 97, 2001.

 

Žukov, I., Vevera, J., Morcinek T.: Nižší hladiny cholesterolu u delikventů s afektivně násilným trestným činem v porovnání s delikventy bez násilného trestného činu a kontrolní skupinou. Česká a slovenská psychiatrie, 97, 2001, 8, s.414-418.

 

Vevera, J., Jirák, R., Žukov, I.: Násilné chování u pacientů se syndromem demence. Psychiatrie.Supplementum 1.2002, s.43-44.

 

Žukov, I., Vevera, J., Morcinek, T.: Hladiny cholesterolu a impulzivita u násilníků. Psychiatrie. Supplementum 1.2002, s.46-47.

 

Bob, P., Zvolský, P., Paclt , I., Páv, M., Pavlát, J., Vyhnánková, Z., Uhrová, T., Žukov, I.: Disociativní komponenty v etiopatogenezi deprese, možnosti jejich sledování a terapeutického ovlivnění, Česká a slovenská psychiatrie, 98, 2, s.81-85.

 

Vevera, J., Uhrová, T., Stopka, P., Jirák, R., Žukov, I., Ort, V.: Násilné chování a jeho ovlivnění.I.díl- Výskyt, rozdělení a možnosti jeho ovlivnění. Psychiatrie pro praxi, 3,2002, 5, s.226-230.

 

Vevera, J., Uhrová, T., Stopka, P., Jirák, R., Žukov, I.,Ort, V.: Násilné chování a jeho ovlivnění.II.díl.neurotransmitery a farmakoterapie. Psychiatrie pro praxi, 3,2002, 6, s.272-277.

 

Žukov, I., Kozelek, P., Hrubý, T., Páv,M.:Dlouhodobá medikace násilně se chovajících pacientů.Psychiatrie.Supplementum 1,2003, Tigis, s.56.

 

Žukov, I., Hrubý, T.: P 300 u agresivních a násilně se chovajících disociálních jedinců. Psychiatrie.Supplementum 2, 2003, Tigis, s.l47-148.

 

Žukov, I.,Hrubý,T.: EEG frekvence alfa rytmu-psychofyziologický korelát kriminálního chování – srovnávací studie. Psychiatrie. Supplementum 2, 2003, Tigis, s.146-147.

 

Vevera, J., Žukov, I.: Violent behavior in Czech psychiatric In-patients. 3rd european Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Abstractbook, London-UK3-5July2003,s.54.

 

Stopková, P., Vevera, J., Paclt,I., Žukov, I., Stryjer, R., Lachman, H.M.: PIP5K2A: A candidate gene for Chromosome 10p-Linked Psychiatric Disorders.New Research.Abstracts.2003 Annual meeting.S.F.,CA.May17-22,2003, s.55.

 

 

Stopková P., Vevera J., Žukov I., Paclt I., Lachman H. :Genetika bipolární afektivní poruchy a schizofrenie – analýza kandidátních genů fosfoinositidové signální dráhy. Psychiatrie. Supplementum 1, 2004, Tigis, s. 39.

 

Fridrich P., Kott A., Kozelek P., Žukov I. : Elektrokonvulzivní terapie a hodnocení její účinnosti v běžné klinické praxi. Psychiatrie. Supplementum 1, 2004, Tigis, s.45.

 

Kozelek P.,  Anders M., Hrubý T., Žukov I., Fridrich P. : Biologický přístup v léčbě chronického únavového  a imunitního dysfunkčního syndromu (CFIDS). Psychiatrie. Supplementum 1, 2004, Tigis, s.48.

 

Velenovská M., Fišar Z., Hrubý T., Kozelek P., Páv M., Žukov I. : Vliv kanabinoidů na aktivitu NA/K-ATPázy. Psychiatrie. Supplementum 1, 2004, Tigis, s.54.

 

Vevera J., Žukov I. : 3. evropský kongres o násilí v klinické psychiatrii ( Velká Británie, Londýn, 3.-5. červenec 2003). Česká a slovenská psychiatrie, ročník 100, leden, 2004, s.42.-43.

 

Žukov I. :Vlna P 300 u disociálních jedinců. In  Sborník referátů XXVI. Soudně psychiatrické konference (XI. Mezinárodní česko – slovenské). 2004, Academia, s. 199-200.

 

Fridrich P., Kott A., Kozelek P., Žukov I. : Pro koho je vhodná elektrokonvulzivní terapie ? Česká psychiatrie a svět. 2004, Galén, s. 46-47.

 

Harsa P., Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Šesták P. : Posuzování a měření agresivity pomocí psychodiagnostických metod. Česká psychiatrie a svět. 2004, Galén, s.52-53.

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Fridrich P., Harsa P.: Srovnávací studie, P 300 u násilně , impulzivně se chovajících delikventů. Česká psychiatrie a svět. 2004, Galén, s.299-300.

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Harsa P., Ptáček R., Domluvilová D. : Vlna P 300: Srovnávací studie u impulzivně agresivních delikventů. Psychiatrie. Supplementum 2, 2005, Tigis, s. 131-132.

 

Kott A., Žukov I., Kozelek P., Vimmer M., Doubek P., Fridrich P. : Unilaterální vs. Bitemporální AKT přístrojem Thymatron Systém IV. Psychiatrie. Supplementum 2, 2005, Tigis, s. 57-58.

 

Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Papolos DF, Saito T, Lachman HM.Screening of PIP5K2A promoter region for mutations in bipolar disorder and schizophrenia.  Psychiatr Genet. 2005 ;15:223-7.

 

Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM Analysis of SYNJ1, a candidate gene for 21q22 linked bipolar disorder: a replication study. Psychiatry Research. 2004 ;127(1-2):157-61

 

Stopkova P, Saito T, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Papolos DF, Bersson YB, Margolis BA, Strous RD, Lachman HM. PIK3C3 promoter variant in psychiatric disorders. Biol Psych. 2004; 55:981-8.

 

Vevera J,  Žukov I, Morcinek T, Papežová H: Cholesterol concentrations in violent and non violent women suicide attempters. European Psychiatry. 2003;18:23-27

 

Stopkova P, Saito T, Fann CJC, Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Stryjer R, Strous RD, and Lachman HM: Polymorphism screening of PIP5K2A: A Candidate Gene for Chromosome 10p-linked Psychiatric disorders. Am J Med Genet. 2003;123B(1):50-55.

 

Hruby T., Zukov I., Kozelek P., Harsa P., Ptacek R.: Decrease in P300 amplitude in Violent Impulsive offenders. Violence in Clinical Psychiatry. 2005  by Oud Consultancy, Amsterdam, The Nederlans. 336-337.

 

Žukov I. : Medikamentózní léčba agresivního chování. Iatrike Techne.č.5. 2003. 59-60.

 

Žukov I., Vevera J : Milnacipran /Ixel/ in Therapy of Depresive Patients (in czech). Psychiatrie 2001; Suppl 1: 41. Abstract

 

Žukov I, Vevera J: Criminal Behoviour as a Clinical Disorder? (in Czech) Diagnóza 2000; 41:7

 

Žukov I, Hrubý T : Kriminální chování  jako klinická porucha ? 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Obzor s.r.o. Bratislava. 2005.4. 241-249.

 

Kozelek P., Žukov I., Hrubý T., Růžička E. et al.: Elektrokonvulzivní terapie (ECT) u nemocných Parkinsonovou chorobou, Psychiatrie, Supplementum 1, Tigis, 2005, p.50.

 

Zukov I., Hruby T., Kozelek P., Harsa P., Ptacek J.: The P300 wave: comparative study in violent impulsive aggressive criminals, In Abstracts. Reunión Regional de la Asociación Mundila de psiquiatría.“ Alianza Global en Adicciones y Trastornos de Personalidad“. Mar del Plata – Argentina – 21 al24 de Abril de 2005.Vol.II. p. 34.

 

Vevera J., Stopková R., Bess M., Albrecht T., Papežová H., Žukov I., Raboch. J., Stopka P.: Polyformizmy COMT impulzivních agresorů, Psychiatrie, Supplementum 1, 2006, p 75.

 

Harsa P.,Žukov I., Csémy T., Hrubý P., Kozelek P.,: Posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí psychodiagnostických metod, “Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta”, Galén, 2006, 31-33.

 

Neuropsychiatrický Lupus Erythematodes (NP_SLE)-Diagnostický přehled nemocných vyšetřených na Psychiatrické klinice 1.LF UK v roce 2005, “Nemocná duše – nemocný mozek :klinická zkušenost a fakta”, Galén, 2006, 103-104.

 

Poradovská J., Žukov I., Domluvilová D., Jirák R., Borzová C., Roth J., : Psychiatrická symptomatologie u dědičné metabolické poruchy. “Nemocná duše – nemocný mozek :klinická zkušenost a fakta”, Galén, 2006, 170-171.

 

Vevera J., Stopková P., Bess M., Albrecht T., Papežová H., Žukov I., Raboch J., Stopka P.: Vliv polymorfismu genů pro COMT na impulzivitu u mužů s dissociální poruchou osobnosti a zdravých kontrol. “Nemocná duše – nemocný mozek :klinická zkušenost a fakta”, Galén, 2006, 267-267.

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Paclt I.: Vlna P 300 u impulzivně agresivních jedinců. “Nemocná duše – nemocný mozek :klinická zkušenost a fakta”, Galén, 2006, 281-283.

 

Žukov I., Kozelek P., Konečná Š.: Kriminální  chování jako klinická porucha ? 2. část. Některé poruchy vyvolané požíváním alkoholu spojené s násilnými projevy a jejich forenzní hodnocení. Alkoholizmus a drogové závislosti. Obzor s.r.o. Bratislava. 2006.4. 87-96.

 

Pavlovský P., Šrutová L., Žukov I. : Nikdy nekončící soudní spory v důsledku poruchy osobnosti. Sborník ČS soudně psychiatrické konference Znojmo 7.10.2005. ZEL – 2006.01.09.

 

Zukov I., Kozelek P., Hruby T., Domluvilova D., Konecna S. : Therapeutic results of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in a group of patients with chronic fatigue syndrome (CFS), Sexual Dysfunction 2006 – Clinical praktice, research and trends,  Conference Press 2006, Queenstown, New Zealand, S 51.

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Ptáček R., Raboch J., Harsa P., Domluvilová D. : Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P 300 – srovnávací studie u různých typů kriminálních deliktů.  Psychiatrie, Supplementum 2, Tigis,  2007, 106.

 

Vevera J., Stopková R., Bess M., Albrecht M., Papežová H., Zukov I., Raboch J., Stopka P. : Genetic findings in impulsively violent offenders, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, Vol. 41, Supplement 2, November 2007, 194-195.

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Paclt I. : Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování : Vlna P 300 u agresivních delikventů, Československá psychologie 2007, ročník LI, č. 4., 418-422.

 

Žukov I., Domluvilová D., Vevera J., Mečíř P. : Gabapentin – nové poznatky a klinické zkušenosti v psychiatrické a neurologické praxi. Psychiatrie, Supplementum 1, Tigis, 2007, 39-40.

 

Černy M., Zukov I., Vevera J.: Violent behavior and victimization of persons with schizophrenia – review of studies, Changing world : Challenges for society and for social psychiatry, XIXth World Congress, Prague, Czech republic , October 21-24, 2007 – Book of Abstracts, 179.

 

Vevera J., Žukov I. : Polymorfismy COMT, Sborník české soudní psychiatrie 2007, ZOL-2008.01.05. , 25.

 

Vimmer M., Kuběna A., Domluvilová D., Poradovská J., Shakery N., Žukov I. : Monitorování a změny parametrů základních životních funkcí po výkonech elektrokonvulzivní terapie. Psychiatrie, Supplementum 1, 2008, 43-44.

FISCHER, S., RABOCH, J. ŽUKOV, I. Analýza struktury hodnot a potřeb odsouzených v průběhu uvěznění. Československá psychologie, 2008, Vol.  52, No. 4, s. 388-396., IF 0.133, ISSN 0009-062X.

 

FISCHER, S., RABOCH, J., ŽUKOV, I. A comparative study of transformation of needs of offenders during imprisonment. Česká a slovenská psychiatrie. 2008, Vol. 104, s. 1069, ISSN 1212-0383.

 

ŽUKOV, I., FISCHER, S. Vybrané problémy práce s osobami závislými na psychoaktivních látkách v situaci vazebního uvěznění. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2008, Vol. 43, No. 3, s. 159-166, ISSN 0862-0350.

 

ŽUKOV, I., PTÁČEK, R., FISCHER, S. EEG Abnormalities in Different Types of Criminal Behavior. Activitas Nervosa Superior, 2008, Vol. 50, No. 4, s. 110-113. ISSN 1802 – 9698.

 

ŽUKOV, I., ŠRUTOVÁ, L., DOMLUVILOVÁ, D., KOZELEK, P. Vyhodnocení trestní odpovědnosti u obžalovaných s anamnézou „ schizofrenního onemocnění“- kazuistika ústavního revizního posudku. Česká a Slovenská Psychiatrie, 2008, Vol.104,  s. 246-252. ISSN 1212-0383.

 

ŽUKOV , I., KOZELEK, P., BORZOVÁ , C., DOMLUVILOVÁ, D. Některé tradiční přírodní halucinogeny, jejich historie, použití a současný forenzní pohled na problematiku. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2008, Vol. 43, No. 1, s.11-28. ISSN 0862-0350.

 

ŽUKOV, I., HRUBÝ, T., KOZELEK, P., PTÁČEK, R., PACLT, I., HARSA,  P. P 300 WAVE : A comparative study of impulsive agggresive criminals. Neuroendocrinology Letters, 2008, Vol. 29, No. 3, June, s. 379 – 384. ISSN 0172-780X.

 

 

ŽUKOV, I., HRUBÝ, T., FISCHER, S. ET AL. Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování. In. Zborník referátov 30. slovensko–českej súdne–psychiatrickej konferencie. Bratislava: Psychiaricka sekcia SLS, 2007, s. 99-103.

 

ŽUKOV I., KOZELEK, P., HRUBÝ T., PTÁČEK R., RABOCH J., DOMLUVILOVÁ D., FISCHER S.  Neuropsychophysiological correlates of criminal behaviour. P 300- comparative study in some type of crime. In. New Research Abstracts, Washington DC: American Psychiatric Association, 2008, NR6-111, p. 326.

 

FISCHER, S., ŽUKOV, I. Analýza účinnosti odměn a trestů jako prostředků práce s delikventy. In. RABOCH, J. ET AL. Quo vadis, psychiatria?  Praha: Galén, 2008, s. 26-29., ISBN  978-80-7262-567-3.

 

FISCHER, S., RABOCH, J., ŽUKOV, I. A comparative study of transformation of needs of offenders during imprisonment. In. Book of Abstracts. Supllementum 2. Prague: XIV. World Congress of Psychiatry, 2008, NR P-02-177, p. 1069.

 

ŽUKOV, I., KOZELEK, P., FISCHER, S., PTÁČEK, R., RABOCH, J., DOMLUVILOVÁ,D., HRUBÝ, T. Impulsive-aggresive Violent Behaviour – P300 Wave in Cases of Uncrolled Affect (Comparative Study of Some Types of Criminal Behaviour). In. Book of Abstracts.  Tokyo: 13th   Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting, 2008, Nr. PS03-5, p. 314.

 

 

HARSA, P., ŽUKOV, I., CZÉMY, L. Možnosti posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů. Quo vadis, psychiatria?  Praha: Galén, 2008, s. 35-37., ISBN  978-80-7262-567-3.

 Ptacek R, Kuzelova H, Paclt I, Zukov I, Fischer S. Antropometric changes in non medicated ADHD boys.Neuro Endocrinol Lett. 2009:30 (3):377-81.

 

Pedrosa, E., Nolan, KA., Stefanescu, R., Novak, T., Zukov, I., Stopkova, P., Lachman, HM. Analysis of a promoter polymorphism in the SMDF neureguluj 1 isoform in Schizophrenia. Neuropsychobiology. 2009, 59 (4) : 205-212. Roub Jun 10.

 

 Vevera, J., Stopkova, R., Bes, M., Albrecht, T., Papezova, H., Zukov, I., Raboch, J., Stopka, P. COMT polymorphism in impulsively violent offenders with antisocial personality disorder. Neuro Endocrinol Lett. Prošlo recenzním řízením – schváleno k publikaci (2009).

 

Zukov I, Ptacek R, Fischer S, Raboch J, et al. Brain wave P300: A comparative study of various forms of criminal activity. Medical Science Monitor. 2009, Vol. 15, No. 7, S. 349 -354.

 Ptacek R, Kuzelova H, Paclt I, Zukov I, Fischer S. ADHD and growth: antropometric changes in medicated and non mediacated. Medical Science Monitor. 2009 Dec: 15(12) :CR 595-9.

 

 Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L. Možnosti posuzování agresivity pomocí projektivních testů u psychiatrických pacientů. Česká a Slovenská psychiatrie.2009.ročník 105.1.20-27.

 

 Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L.. Možnosti posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí osobnostních dotazníků. Česká a Slovenská psychiatrie. 2008. ročník 104.8.405-412,

 

Ptáček, R., Čírtková ,L., Žukov, I., Harsa, P. Rape trauma syndrom. Sexuológia – Sexuology.1/2009.Vol. 9. 46-49.

 

Ptáček, R., Čírtková ,L., Žukov, I. Oběti znásilnění. Soudce.roč. XI. Č. 7-8. 2009. 71-76. ISSN 1211-5347, reg.č. MK ČR E 8280.

 

Ptáček, R., Kuželová,H., Paclt,I., Žukov, I. Somatic and Endocrinological Changes in non Medicated ADHD Children. Prague Medical Report. 2009, Vol. 110, No. 1, s. 25-34., ISSN 1214-6994.

 

Fischer, S., Žukov, I., Ptáček, R. Vliv uvěznění na změny motivace odsouzených – srovnávací studie. Bezpečnostní teorie a praxe. 2009, No. 2, s. 97-109, ISSN 1801-8211.

 

Ptáček, R., Spurný, J. Žukov, I. Fischer, S., Kamín, T. Agresivní chování
fotbalových fanoušků – psychologické souvislosti. Kriminalistika. 2009, No. 3,
s.172-177.,ISSN1210-9150.

 

ŽUKOV, I., FISCHER, S., PTÁČEK, R., RABOCH, J.  Imprisonment and its Influence on Psychobiological Needs. Prague Medical Report. 2009, Vol. 110, No. 3, s. 201-213., ISSN 1214-6994.

 

 ŽUKOV, I., FISCHER, S., PTÁČEK, R.,  Otázky biologické podmíněnosti kriminálního chování. Kriminalistika. 2009, No. 2, s. 100-106., ISSN 1210-9150.

 

ŽUKOV, I., PTÁČEK, R., FISCHER, S. Mají násilné kriminální delikty v rámci nezvládnutého afektu neuropsychofyziologický korelát ?(Vlna P300: srovnávací studie u impulzivně agresivních jedinců). Bezpečnostní teorie a praxe. 2009, No.4, s. 97-109, , ISSN 1801-8211.

 

ŽUKOV, I., FISCHER, S., PTÁČEK, R. Duševní a behaviorální poruchy v důsledku vazebního uvěznění u poruch osobnosti a osob závislých na psychoaktivních látkách (Kasuistiky z forenzní psychiatrické a psychologické praxe). Alkoholizmus a drogové závislosti. 2009, Vol. 44, No. 1, s. 23-38. ISSN 0862-0350.

 

ŽUKOV, I., PTÁČEK, R., RABOCH,J et.al.. Premenstrual Dysphoric Disorder - Review of actual findings about Mental Disorders Related to Menstrual Cycle and Possibilities of their Therapy.

Prague Medical Report- přijato k publikaci po proběhlém recenzním řízení (2009), vyjde2010 Vol.111, I.

 

 

ŽUKOV, I., FISCHER, S., PTÁČEK, R. Disociální porucha osobnosti v podmínkách výkonu trestu
Analýza účinnosti prostředků korekce antisociálních forem chování v peninteciární praxi
Česká a Slovenská psychiatrie.2009.6-8.

 

Zukov, I., Ptacek, R., Domluvilova, D., Fischer, S. Kozelek, P. Raboch,J. EEG abnormalities in different type of criminal behavior. In. New Research Abstracts.  San Francisco: 16th   Annual Meeting of American Psychiatric Association, 2009, Nr. 6-007, p. 227.

 

Ptacek, R., Kuzelova, H., Zukov, I. Anthropometric changes in boys with ADHD. The Scientific Proceedings of the 56 th Annual Meeting. Oct. 27- Nov. 1.2009 of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Douglas K. Novins, M.D., Editor, Amy De Zouny, Managing Editor. 3615 Wisconsin Avenue, NW-Washington, DC 20016-3007, 202.966.7300. Copyright 2009 by Američan Academy of Child and Adolescent Psychiatry.p. 240.

 

ŽUKOV, I., DOMLUVILOVÁ, D., KOZELEK, P., FISCHER, S. Současné poznatky o psychických poruchách spojených s menstruačním cyklem - komorbidita těchto poruch s bipolární afektivní poruchou a jejich terapie antidepresivy typu SSRI. Psychiatrie. 2009,Vol. 13, No. 1, s. 44., ISSN 1211-7579.

 

Žukov, I., Ptáček, R., Fischer, S., Domluvilová, D., Kozelek, P., Vimmer, M., EEG abnormality u různých typů delikvence – nekontrolovaný afekt. Psychiatrie. 2009, Vol. 13, No. Supplementum 2, s. 113., ISSN 1211-7579.

 

Žukov I., Domluvilová, D. et al: Treatment and diagnostic for Premenstrual dysphoric disorder (PMDD), Premenstrual syndrome (PMS). Psychiatrie, Supplementum 1, 2009,68.

 

Ptáček, R., Kuželová, L., Paclt, I., Žukov, I., Fischer, S.Vývojové změny u dětí s ADHD a vliv medikace na růst. Psychiatrie. 2009, Vol. 13, No. Supplementum 2, s. 104-105., ISSN 1211-7579.

 

 

Fischer, S., Žukov, I., Ptáček, R. Depravace osobnosti vlivem uvěznění. Psychiatrie. 2009, Vol. 13, No. Supplementum 2, s. 74-75., ISSN 1211-7579.

 

Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L. Možnosti posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů. Sborník referátů XXXI. Soudně psychiatrické a psychologické konference (XVI. Mezinárodní Česko-Slovenské ). Valtice , 15.-18. října 2008.ISBN 978-80-762-634-2. Galén. 2009.20-26.

 

Fischer, S., Žukov, I., Ptáček, R. Adaptační potíže a depravace osobnosti jako reakce na uvěznění. Sborník referátů XVII. mezinárodní česko slovenské soudní psychologicko-psychiatrické konference. Cheb ČR – září 2009.V tisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 20373 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 03.09.2019
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.