1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 07.10.2020

Základní údaje o léčebné péči

Psychiatrická klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro psychiatricky nemocné pacienty v akutním stavu, v superkonsiliární péči pro pacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentní či jinak komplikované. Provádí konziliární činnost pro ostatní lékařské pracoviště VFN.

 

Adresa pracoviště

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Vedoucí pracoviště

Doc. MUDr. Martin Anders, PhD.

Celkový počet lůžek pracoviště

130

Počet a druh specializovaných lůžek

16 lůžek pro poruchy příjmu potravy, 24 lůžek gerontopsychiatrických

Počet hospitalizovaných pacientů za rok

1 350

Počet oddělení

7

Počet ambulancí

5

Počet lékařů

31

Počet sester a nelékařů

98

Počet všech ambulantně ošetřených pacientů za rok

22 340

Počet nemocných vedených na ambulanci dle zaměření pracoviště (specializace)

315 s poruchou příjmu potravy, 210 gerontopsychiatrických

Seznam výkonů prováděných v rámci specializačního oboru na pracovišti

 

Komplexní vyšetření psychiatrem

Cílené vyšetření psychiatrem

Kontrolní vyšetření psychiatrem

Telefonická konzultace psychiatra s pacientem či rodinou

Rozhovor psychiatra, psychologa s rodinou a dalšími osobami

Elektrokonvulzivní terapie

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace

Vyšetření alkotestem

Minimální kontakt lékaře s pacientem

Individuální psychoterapie

Skupinová psychoterapie

Krizová intervence

Rodinná systematická psychoterapie

Komlexní psychologické vyšetření

Cílené psychologické vyšetření

Kontrolní psychologické vyšetření

Komplexní v\šetření dětským psychiatrem

Cílené vyšetření dětským psychiatrem

Kontrolní vyšetření dětským psychiatrem

Léčebná tělesná výchova skupinová

Vodoléčba

Techniky měkkých tkání

Masáž reflexní a vazivová

Individuální LTV

Vyšetření ergoterapeutem

Individuální ergoterapie základní

Ergoterapie skupinová základní

Ergoterapie skupinová s využitím dílen

Nácvik všedních denních činností

 

 

Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na pracovišti

Elektrokonvulzivní přístroj Thymatron

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace

Elektromyograf

EEG

EKG

 

 

 

 

počet zobrazení: 43205 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 07.10.2020
Hodnocení: (hodnotilo 63 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.