1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 25.01.2011

Výuka - Sylaby

Psychiatrická klinika 1. LF UK

Sylaby

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

V.

 

dvoutýdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

75

75

Stáže

36

36

obor:

Lékařství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

39

39

Ukončení

Z,Zk

Z,Zk

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. Historie a organizace psychiatrie
 2. Obecná psychiatrie
 3. Schizofrenie
 4. Afektivní poruchy
 5. Základy psychoterapie
 6. Sexuální deviace

7.      Poruchy osobnosti

 1. Neurotické poruchy
 2. Farmakoterapie
 3. Organické duševní poruchy
 4. Dětská psychiatrie

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Vyšetření pacienta s duševními či psychosomatickými obtížemi, včetně sexuálních poruch, dif. dg. rozvaha, stanovení etiopatogeneze, plánu dalších vyšetření a léčebného postupu. První psychiatrická pomoc. Organizace péče o duševně nemocné včetně psychiatrických léčeben, poraden AT, manželských poraden.

 

Studijní literatura:

Základní prameny:

 Raboch J., Zvolský P.et al.: Psychiatrie, Galén, Karolinum, Praha 2001

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, Karolinum Praha, Praha, 1998

Zvolský P. a kol.:  Speciální  psychiatrie, Karolinum,1998 

Doporučená literatura:

 Raboch J., Pavlovský P., Janotová D.: Psychiatrie - minimum pro praxi 4. vyd. Triton 2006

Herman E., Praško J., Seifertová D.: Konziliární psychiatrie, Galén, 2007

Češková E.: Schizofrenie a její léčba, Maxdorf, 2005

Kratochvíl S.: Základy psychoterapie 5. vyd. Portál, 2006

Raboch J., Jirák R., Paclt I.: Psychofarmakologie pro praxi, Triton,2007

Pavlovský P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychiologie 3. vyd. Grada, 2009

Horáček a kol.: Psychotické stavy v klinické praxi Acad.Med.Prag. 2003

Fišar Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie 2. vyd. Grada 2009

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

V.

 

třítýdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie – anglická paralelka

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

75

 

Stáže

36

 

obor:

Lékařství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

39

 

Ukončení

Z,Zk

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky)

1.      History and Organization of Psychiatry

 1. General Psychopathology
 2. Disorders Due to Psychoactive Substance Use
 3. Schizophrenia
 4. Affective Disorders
 5. Psychotherapy
 6. Sexual Deviations (Paraphilias)
 7. Personality Disorders
 8. Behavioural Syndromes, Eating Disorders
 9. Psychopharmacotherapy, Electroconvulsive treatment
 10. Organic Mental Disorders
 11. Child Psychiatry
 12. Forensic Psychiatry

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností :

Centred on practical skills – examination of a psychiatric patient, diagnosing (description and classification of psychopathologic symptoms), methods of psychiatric treatments and laboratory examinations, communication skills, crisis intervention, mental hospitals, outpatients care.

 

Studijní literatura:

Waldinger R.J.: Psychiatry for medical students. Amer. Psychiatrie, Press, Washington, London, 1990, pp.615

Cohen R.I., Hart J.J.: Student Psychiatry today a comprehensive textbook. Oxford, London, 1991 - 1994

Kolibáš E.: Introduction to Clinical Psychiatry. Bratislava, 1996.

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. WHO, Geneve, 1992

 

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

IV.

 

třítýdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

 

50

Stáže

 

30

obor:

Lékařství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

20

Ukončení

 

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. Zahájení + úvod do psychiatrie
 2. Obecná psychiatrie I

3.      Obecná psychiatrie II

 1. Vliv exogenních faktorů na duševní zdraví
 2. Základy psychoterapie
 3. Genetika v psychiatrii
 4. Základy klinické farmakoterapie
 5. Psychologie
 6. Biochemie v psychiatrii
 7. Spánek a elektrofyziologie mozku

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností :

Vyšetření pacienta s duševními či psychosomatickými obtížemi, včetně sexuálních poruch. Zhodnocení psychopatologických příznaků, dif. dg. rozvaha. Stanovení etiopatogeneze, možnosti dalších vyšetřovacích metod s přihlédnutím ke genetickým, biochemickým a psychickým faktorům.

 

Studijní literatura:

Základní prameny:

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Doporučená literatura:

Švestka J. a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi, Grada, Praha

Kratochvíl S.: Základy psychoterapie, Portál, 1997

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

IV.

 

třítýdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie – anglická paralelka

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

 

50

Stáže

 

30

obor:

Lékařství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

20

Ukončení

 

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. History and organization of psychiatry
 2. General psychopathology I
 3. General Psychopathology II

4.      Exogenous factors and their influence on mental health

 1. Psychotherapy
 2. Genetics in Psychiatry
 3. Pharmacotherapy
 4. Psychology
 5. Biochemistry
 6. Sleep and electrophysiology of the brain

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Psychiatric examination of a patient with mental or psychosomatic, resp. sexual disorders. Evaluation of psychopathological symptoms, differentially diagnostic considerations. Etiopathogenesis, further examination methods regarding genetic, biochemical and psychological factors.

 

Studijní literatura :

Waldinger R.J.: Psychiatry for medical students. Amer. Psychiatrie, Press, Washington, London, 1990, pp. 615

Cohen R.I., Hart J.J.: Student Psychiatry today a comprehensive textbook. Oxford, London, 1991-1994

Kolibáš E.: Introduction to Clinical Psychiatry. Bratislava, 1996

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. WHO, Geneve, 1992

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

IV.

 

týdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Stomatologie

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

 

25

Stáže

 

15

obor:

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

10

Ukončení

 

Z,Zk

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky)

 1. Zákl. pojmy, epidemiologie psych.poruch

2.      Etiopatogeneze duševních poruch

 1. Základy psychopatologie I
 2. Základy psychopatologie II
 3. Základy psychopatologie III
 4. Psychiatrické vyšetření, první pomoc, pracovně právní a soudní otázky
 5. Terapie duševních poruch
 6. Neuróza a reakt. stavy se zvláštním zřetelem k oboru stomatologie
 7. Psychopatie
 8. Maniodepresivní onemocnění
 9. Schizofrenie
 10. Symptomatické poruchy
 11. Záchvatovitá onemocnění
 12. Psychické poruchy při organickém postižení CNS

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Rozpoznání duševní poruchy, její nosologické zařazení, optimální způsob jednání s nemocným, poskytnutí první pomoci při akutní poruše nebo chorobě, základy farmakoterapie a psychoterapie, základy lékařsko-psychologického přístupu ke stomatologicky nemocnému.

 

Studijní literatura:

Základní prameny:

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Zvolský P.: Speciální psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Doporučená literatura:

Švestka J. a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi, Grada, Praha 1995

Kratochvíl S.: Skupinová terapie, Galén, 1995

Zvolský P.: Rozvoj genetiky v psychiatrii, Avicenum, Praha 1990

Študent V.: Soudní psychiatrie a trestní právo, SPN, Praha 1989

Raboch J. a kol.: Lékařská sexuologie, SPN, Praha 1984

Plzák M.: Poruchy manželského soužití, SPN, Praha 1988

Bleuer E.: Lehrbuch der Psychiatrie, Springer Berlin, Heidelberg, N.Y. 1969

Waldinger R.J.: Psychiatry, American Psychiatric Press, Washington, London 1990

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

IV.

 

týdenní blok

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Stomatologie – anglická paralelka

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

25

 

Stáže

15

 

obor:

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

10

 

Ukončení

Z,Zk

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky)

 1. History and Organization of Psychiatry
 2. General Psychopathology
 3. Disorders Due to Psychoactive Substance Use
 4. Schizophrenia
 5. Affective Disorders
 6. Psychotherapy
 7. Sexual Deviations (Paraphilias)
 8. Personality Disorders
 9. Neurotic Disorders
 10. Behavioural Syndromes, Eating Disorders
 11. Psychopharmacotherapy, Electroconvulsive treatment
 12. Organic Mental Disorders
 13. Child Psychiatry
 14. Forensic Psychiatry

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Workshops – centred on practical skills – examination of a psychiatric patient, diagnosing (description and classification of psychopathologic symptoms), methods of psychiatric treatments and laboratory examinations, communication skills, crisis intervention, mental hospitals, outpatients care.

 

Studijní literatura:

Waldinger R.J.: Psychiatry for medical students. Amer. Psychiatrie, Press, Washington, London, 1990, pp. 615

Cohen R.I., Hart J.J.: Student Psychiatry today a comprehensive textbook. Oxford, London, 1991-1994

Kolibáš E.: Introduction to Clinical Psychiatry. Bratislava, 1996

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. WHO, Geneve, 1992

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

II.

 

prezenční studium

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Ošetřovatelství v psychiatrii

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

60

 

Stáže

30

 

obor:

BS ošetřovatelství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

30

 

Ukončení

Z,Zk

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. Historický vývoj názorů na duševní poruchy a jejich léčení. Vývoj psychiatrie v Českých zemích
 2. Psychiatrie – vysvětlení pojmu, hlavní směry v psychiatrii
 3. Současná organizace psychiatrické péče
 4. Právní ostavení duševně nemocných
 5. Etiopatogeneze duševních chorob
 6. Psychiatrická symptomatologie
 7. Psychiatrická syndromologie
 8. Klasifikace duševních poruch
 9. Psychofarmakoterapie a jiné biologické terapeutické metody
 10. Psychoterapie a alternativní terapeutické přístupy
 11. Dětská a dorostová psychiatrie
 12. Sexuologická terapie v psychiatrii
 13. Terapie závislosti na alkoholu a jiných drogách
 14. Gerontopsychiatrie
 15. První pomoc v psychiatrii
 16. Rehabilitace duševně nemocných
 17. Soudní psychiatrie

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Teoretické základy oboru psychiatrie, které se prakticky doplňují v předmětu Ošetřovatelská praxe.

 

Studijní literatura:

Základní prameny:

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Doporučená literatura:

Švestka a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi, Grada, Praha 1995

Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie, Galén, 1995

Študent V.: Soudní psychiatrie a trestní právo, SPN, Praha 1989

Plzák M.: Poruchy manželského soužití, SPN, Praha 1988

Waldinger R.J.: Psychiatry, American Psychiatric Press, Washington, London 1990

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

II.

 

kombinované studium

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Ošetřovatelství v psychiatrii

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

16

 

Stáže

6

 

obor:

BS ošetřovatelství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

10

 

Ukončení

Z,Zk

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky)

 1. Historický vývoj názorů na duševní poruchy a jejich léčení. Vývoj psychiatrie v Českých zemích    
 2. Psychiatrie – vysvětlení pojmu, hlavní směry v psychiatrii
 3. Současná organizace psychiatrické péče
 4. Právní ostavení duševně nemocných
 5. Etiopatogeneze duševních chorob
 6. Psychiatrická symptomatologie
 7. Psychiatrická syndromologie
 8. Klasifikace duševních poruch
 9. Psychofarmakoterapie a jiné biologické terapeutické metody
 10. Psychoterapie a alternativní terapeutické přístupy
 11. Dětská a dorostová psychiatrie
 12. Sexuologická terapie v psychiatrii
 13. Terapie závislosti na alkoholu a jiných drogách
 14. Gerontopsychiatrie
 15. První pomoc v psychiatrii
 16. Rehabilitace duševně nemocných
 17. Soudní psychiatrie

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Teoretické základy oboru psychiatrie, které se prakticky doplňují v předmětu Ošetřovatelská praxe.

 

Studijní literatura:

Základní prameny:

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl. Karolinum, Praha 1996

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Doporučená literatura:

Švestka a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi, Grada, Praha 1995

Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie, Galén, 1995

Študent V.: Soudní psychiatrie a trestní právo, SPN, Praha 1989

Plzák M.: Poruchy manželského soužití, SPN, Praha 1988

Waldinger R.J.: Psychiatry, American Psychiatric Press, Washington, London 1990

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

I.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychosociální vývoj jedince

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

30

 

Stáže

 

 

obor:

BS Ergoterapie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

30

 

Ukončení

Z,Zk

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. Základní vývojové etapy lidského života, psychosociální adaptace rodiny po narození dítěte, péče matky o plod.
 2. Období novorozenecké, kojenecké a batolecí, vývoj sociálních vztahů, význam mateřské potravy, deprivace, důležitost sociálních podnětů, problematika adopce.
 3. Období předškolní a raný školní věk, rozvoj motorických stereotypů a dovedností, vývoj kresby, testy školní zralosti, rozvoj myšlenkových procesů, systém vzdělávání a možnosti specifických výchovných programů.
 4. Období dospívání, vytváření osobní identity, součinnost biologických a psychosociálních změn, stupně vývoje morálních hodnot, sebevražednost.
 5. Raná a zralá dospělost, právní zodpovědnost, předpoklady pro založení manželství, rozvodovost.
 6. Involuce a stáří – vliv životního stylu na délku života, eutanazie.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

studenti se mají orientovat v jednotlivých obdobích lidského života, v jejich psychosociálních charakteristikách, možnostech prevence a pomoci při ohrožení psychosociálního vývoje.

 

Studijní literatura:

Příhoda V.: Ontogeneze lidské psychiky, SPN, Praha 1963

Langmeier J., Matějček Z.: Vývojová psychologie, skripta, Filozofická fakulta 1980

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Ze zahraniční literatury dílo E. Eriksona, J. Piageta

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

II.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

15

15

Stáže

6

 

obor:

BS Ergoterapie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

15

 

Ukončení

Z

Z,Zk

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

A) V oblasti teoretické – přednášky:

 1. Vývoj psychiatrie, základní užívané pojmy, obecná psychiatrie.
 2. Neurózy, základy psychoterapie, sociální rehabilitace.
 3. Psychiatrická sexuologie.
 4. Organické duševní poruchy.
 5. Poruchy osobnosti.
 6. Maniodepresivita a schizofrenie.
 7. Dětská psychiatrie.

B) V průběhu stáží – praktické seznámení s psychiatrickou problematikou u pacientů, diagnostika a terapie.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Studenti mají získat přehled ohledně jednotlivých psychiatrických diagnóz, základní znalosti možností léčby. V praktické části výuky se klade důraz na správné získání anamnézy, techniky rozhovoru s pacientem a vyhotovení chorobopisu.

 

Studijní literatura :

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1966

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie, Galén, 1995

 

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

I.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Biologie člověka

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

 

30

Stáže

 

15

obor:

BS Balneoterapie, fyzioterapie a rehabilitace - Mariánské Lázně

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

 

Ukončení

 

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

1.      Základní vývojové etapy lidského života, psychosociální adaptace rodiny po narození dítěte, péče matky o plod.

 1. Období novorozenecké, kojenecké a batolecí, vývoj sociálních vztahů, význam mateřské potravy, deprivace, důležitost sociálních podnětů, problematika adopce.
 2. Období předškolní a raný školní věk, rozvoj motorických stereotypů a dovedností, vývoj kresby, testy školní zralosti, rozvoj myšlenkových procesů, systém vzdělávání a možnosti specifických výchovných programů.
 3. Období dospívání, vytváření osobní identity, součinnost biologických a psychosociálních  změn, stupně vývoje morálních hodnot, sebevražednost.
 4. Raná a zralá dospělost, právní zodpovědnost, předpoklady pro založení manželství, rozvodovost.
 5. Involuce a stáří – vliv životního stylu na délku života, eutanazie.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Studenti se mají orientovat v jednotlivých obdobích lidského života, v jejich psychosociálních charakteristikách, možnostech prevence a pomoci při ohrožení psychosociálního vývoje.

 

Studijní literatura:

Příhoda V.: Ontogeneze lidské psychiky, SPN, Praha 1963

Langmeier J., Matějček Z.: Vývojová psychologie, skripta, Filozofická fakulta 1980

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Langmeier J., Krejčířová D.: Vývojová psychologie, Grada 1998

Ze zahraniční literatury dílo J. Eriksona, J. Piageta

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

II.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Psychiatrie

předmět je:

povinný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

 

30

Stáže

 

15

obor:

BS Balneoterapie, fyzioterapie a rehabilitace - Mariánské Lázně

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

15

Ukončení

 

 

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

A)  V oblasti teoretické – přednášky:

 1. Vývoj psychiatrie, základní užívané pojmy, obecná psychiatrie.
 2. Neurózy, základy psychoterapie, sociální rehabilitace.
 3. Psychiatrická sexuologie
 4. Organické duševní poruchy.
 5. Poruchy osobnosti.
 6. Maniodepresivita a schizofrenie
 7. Dětská psychiatrie.

B) V průběhu stáží – praktické seznámení s psychiatrickou problematikou u pacientů, diagnostika a terapie.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Studenti mají získat přehled ohledně jednotlivých psychiatrických diagnóz, základní znalosti možnosti léčby. V praktické části výuky se klade důraz na správné získání anamnézy, techniky rozhovoru s pacientem a vyhotovení chorobopisu.

 

Studijní literatura:

Zvolský P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Zvolský P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie, Galén, 1995

 

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

IV.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Teoretický a praktický výcvik komunikačních dovedností

předmět je:

povinně volitelný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

15

15

Stáže

15

15

obor:

Lékařství

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

15

Ukončení

 

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

 1. Úvod do teorie komunikace mezi lékařem a pacientem.
 2. Shlédnutí instruktážních filmů a videozáznamů.
 3. Procvičení jednotlivých fází lékařské konzultace ve dvojicích studentů.
 4. Pořízení a rozbor videozáznamů rozhovorů s pacienty.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Osvojení teorie a získání základních dovedností rozhovoru mezi lékařem a pacientem.

 

Studijní literatura:

Křivohlavý, J.: Rozhovor lékaře s pacientem, ILF, Praha, 1988

Pandelton, D. a kol.: The Conslutation, Oxford University Press, 1987

Bouchal, M. a kol.: Lékařská psychologie, Avicenum, Praha, 1981


 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

III.-IV.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Praxe a teorie v psychiatrii

předmět je:

volitelný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

30

30

Stáže

30

30

obor:

Lékařství

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

 

Ukončení

Z

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

Předmět je vyučován každý týden ve dvouhodinových stážích po celý semestr. Při jednotlivých seminářích se snažíme alternovat výuku praktickou s výukou teoretickou. V praktických stážích jsou medici seznamováni s podrobně demonstrovanými zajímavými kazuistikami, v části teoretické uvádíme teoretická témata zaměřená na nové poznatky psychiatrie jak v oblasti klinické, tak z oblasti výzkumu.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Získané dovednosti mají sloužit pro zdokonalení diagnostických dovedností studentů z hlediska různých aspektů diferenciální diagnózy.

 

Studijní literatura:

Kaplan a Saddock: Synopsis of Comprehensive Psychiatry

Audiokazety s přehledy moderních poznatků získané na výročním sjezdu APA 1995 (American Psychiatric Association).

 

 

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

III.-IV.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Léčba závislosti na alkoholu a jiných drogách

předmět je:

volitelný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

30

30

Stáže

30

30

obor:

Lékařství

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

 

Ukončení

Z

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

Volitelný předmět o problematice závislostí na návykových látkách (a patologického hráčství) probíhá jednou týdně ve dvouhodinových stážích. Studenti mají možnost zúčastnit se komunitní formy psychoterapeutické práce s pacienty oddělení pro léčbu závislostí. Účast na těchto stážích má formu aktivního zapojení studentů do prováděných psychoterapeutických technik. Studenti rovněž spolupracují při následném hodnocení v rámci terapeutického týmu.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Získání znalostí a dovedností umožní studentům lépe se orientovat v problematice práce se závislými pacienty.

 

Studijní literatura:

Skála, J. a kol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách, Avicenum, 1976

Skála ,J. a kol.: Psychoterapie v medicínské praxi, Avicenum 1989

Inaba, D.S.: Uppers, Downers, All Arounders, CNS Productions, Inc. USA, 1993

 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

III.-IV.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Kazuistické semináře

předmět je:

volitelný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

15

15

Stáže

15

15

obor:

Lékařství

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

 

Ukončení

Z

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

Předmět je rozdělen do dvouhodinových bloků á 14 dnů. Obsahem je zpracování jednotlivých kazuistických případů, na zpracování psychiatrického vyšetření, se zaměřením na psychodynamické pochopení případu, diferenciální diagnostiky a terapeutických aspektů. Studenti jsou přítomni předkládání případů z psychiatrické kliniky, z lůžkových oddělení i ambulance a účastní se výše uvedených aktivit.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Získané dovednosti vedou ke zdokonalení diagnostických a terapeutických aspektů psychiatrických případů.

 

Studijní literatura:

Zvolský, P. a kol.: Obecná psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

Zvolský, P. a kol.: Speciální psychiatrie, nakl.Karolinum, Praha 1996

 


 

Psychiatrická klinika 1.LF UK

šk.r.

2008/2009

 

pro ročník:

III.-IV.

 

 

SYLABUS PŘEDMĚTU:

Novinky a moderní trendy v psychiatrii

předmět je:

volitelný

 

 

ZS

LS

 

ZS

LS

 

Rozsah výuky

30

30

Stáže

30

30

obor:

Lékařství

Stomatologie

Přednášky

 

 

Lab.cv.

 

 

Semináře

 

 

Ukončení

Z

Z

 

Obsah předmětu (případně rozdělení na tematické celky):

Předmět je vyučován každý týden ve dvouhodinových stážích po celý semestr. Je referováno o nejnovějších článcích z odborného cizojazyčného tisku, výsledky prací jsou pak široce diskutovány především z hlediska jejich praktického využití.

 

Souhrn a rozsah získaných (praktických) dovedností:

Získané dovednosti slouží ke zdokonalení studentů při jejich diagnostické, diferenciálně diagnostické a částečně též terapeutické činnosti.

 

Studijní literatura:

Archives of General Psychiatry, Journal of American Psychiatry, British Journal of Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandinavice, Nervenarzt a další.

 

počet zobrazení: 3516 poslední aktualizace: zfisar, 25.01.2011
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.