1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 18.10.2022

Výuka - Bakaláři

obor: OŠETŘOVATELSTVÍ V PSYCHIATRII - II.ročník (denní + externí)

název předmětu: Ošetřovatelství v psychiatrii

obsah předmětu:

§         Historický vývoj názorů na duševní poruchy a jejich léčení. Vývoj psychiatrie v Českých zemích 

§         Psychiatrie - vysvětlení pojmu, hlavní směry v psychiatrii 

§         Současná organizace psychiatrické péče 

§         Právní postavení duševně nemocných 

§         Etiopatogeneze duševních chorob 

§         Psychiatrická symptomatologie 

§         Psychiatrická syndromologie 

§         Klasifikace duševních poruch

§         Psychofamakoterapie a jiné biologické terapeutické metody

§         Psychoterapie a alternativní terapeutické přístupy

§         Dětská a dorostová psychiatrie

§         Sexuologická terapie v psychiatrii

§         Terapie závislosti na alkoholu a jiných drogách

§         Gerontopsychiatrie

§         První pomoc v psychiatrii

§         Rehabilitace duševně nemocných

§         Soudní psychiatrie

 

obor: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZDRAVOTNICKÝCH OBORů - I. ročník

název předmětu: PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝVOJ

obsah předmětu:

§         Základní vývojové etapy lidského života, psychosociální adaptace rodiny po narození dítěte, péče matky o plod.

§         Období novorozenecké, kojenecké a batolecí, vývoj sociálních vztahů, význam mateřské potravy, deprivace, důležitost sociálních podnětů, problematika adopce.

§         Období předškolní a raný školní věk, rozvoj motorických stereotypů a dovedností, vývoj kresby, testy školní zralosti, rozvoj myšlenkových procesů, systém vzdělávání a možnosti specifických výchovných programů.

§         Období dospívání, vytváření osobní identity, součinnost biologických a psychosociálních změn, stupně vývoje morálních hodnot, sebevražednost.

§         Raná a zralá dospělost, právní zodpovědnost, předpoklady pro založení manželství, rozvodovost.

§         Involuce a stáří - vliv životního stylu na délku života, euthanazie.

e-learning: https://el.lf1.cuni.cz/psv 

otázky ke zkoušce

 

obor: Bakalářské studium zdravotnických oborů - II. ročník (ergoterapie, zdr. výchova, zdr. technika)

název předmětu: Psychiatrie

obsah předmětu:

A.      V oblasti teoretické - přednášky :

§         Vývoj psychiatrie, základní užívané pojmy, obecná psychiatrie

§         Neurózy, základy psychoterapie, sociální rehabilitace

§         Psychiatrická sexuologie

§         Organické duševní poruchy

§         Poruchy osobnosti

§         Maniodepresivita a schizofrenie

§         Dětská psychiatrie

B.      V průběhu stáží - praktické seznámení s psychiatrickou problematikou u pacientů, diagnostika a terapie.

počet zobrazení: 2995 autor: zfisar, poslední aktualizace: sdavid, 18.10.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.