1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 11.11.2022

Termíny pro postgraduální studium


Termíny pro léto/podzim 2022:

21. 6. - zkoušky po 1. ročníku, obhajoby, SDZ, náhradní termín přijímacího řízení

25. 10. - zkoušky po 1. ročníku, obhajoby, SDZ

Místo a čas konání:

9:30 hod., hlavní budova Psychiatrické kliniky, 1. patro

_________________________________________________________________________________________


Semináře poskytující informační servis se uskuteční v knihovně Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, 1. patro, v ZS ve dnech 18. 10., 6. 12. 2022 a 10. 1. 2023 od 15:00.

V rámci květnového semináře se v LS opět uskuteční postgraduální konference.

Konference bude probíhat v anglickém a českém jazyce.

Konference bude probíhat formou krátkých ústních sdělení o délce cca 10 minut na zvolené téma každého účastníka dle kritérií dohodnutých na semináři.

Program pro 3. ročník je realizován v LS formou postgraduální konference. Ostatní zájemci jsou rovněž vítáni (PGS konference je uznána jako účast na konferenci v rámci kritérií k absolvování studia).

Ph.D. program in English will include the "Postgraduate Conference" (At Spring in the Library of Psychiatry department) plus lectures in psychiatry and related disciplines included within the regular courses of Psychiatry according to schedules of "General Medicine" M.D. degree study program.

počet zobrazení: 6260 poslední aktualizace: sdavid, 11.11.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.