1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
04.02.2013

Pavlát Josef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as. PhDr. Josef Pavlát, Ph.D

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

odborný asistent

tel.: 224 965 324

fax: 224 923 077, 224 910 577

e-mail: 

 

Datum a místo narození:

§   18.1.1947, Praha

Vzdělání a hodnosti:

§   promoce - 30.11.1972, Praha

§   atestace I. obor klinická psychologie - 11.11.1992

§ soudní znalec v oboru klinická psychologie - 1992 (tel.:724 036 206)

§   samostatný manželský poradce AMRP - 24.10.1993

§   asistent - 1993

   Ph.D - 2008

Nástup na Psychiatrickou kliniku:

§   září 1972

 

 

Nejdůležitější publikace z posledních let:

 

 

Bob P.,  Zvolský P., Paclt I., Pavlát J., Vyhnánková Z., Uhrová T.,   Žukov I.: Disociativní komponenty v etiopatogenezi deprese, možnost jejich sledování a terapeutického ovlivnění. Čes. a Slov. Psychiat., 98, 2002, No 2, pp. 81 – 85.s

 

Pavlát  J.: Přetížený lékař  I.  Časopis lékařů českých, 141, 2002, č. 11

 

Pavlát  J.: Přetížený lékař  II. Časopis lékařů českých, 141, 2002, č. 20

 

P. Bob, R. Ptáček, J.Paclt, P.Zvolský, D. Jasová, J.Pavlát, M.Páv: Complex partial seizure – like symptoms, dissociation and traumatic stress in depressed patients.  Abstracts of the 16 th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Prague September 2003.

 

Pavlát,  J. :   K posuzování možnosti resocializace pachatelů násilné trestné činnosti.  Československá psychologie 2003, ročník XLVII, číslo 2.

 

Bob P., Ptáček R.,, Jasová D., Pavlát J.,  Paclt, I.,  Zvolský P.Pav M. :  Symptoms of Complex Partial  Epilepsy in Depression and Possibilities of  Prediction for Anticonvulsants. Homeostasis, 43, 2004, No 1.

 

Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Hynek, K., Raboch, J. : Depression, traumatic dissociation and epileptec-like phenomena. Neuroendocrinology Letters, 2005,  26/4/, 321-325.     

Pavlát, J.: Děti v rozvodových sporech: Severoamerické studie / 1980 – 2001 /. Československá psychologie 2005 / ročník XLIX  / číslo 5.

 

Pavlát  J., Janotová D.: Syndrom zavrženého rodiče. Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No 1, pp. 7-12.

 

Pavlát J., Janáčková L.: Syndrom odcizeného rodiče a prozovodová adptace. Čes. a slov. Psychiat.  103, 2007, No 3, pp. 131-135.

Bob Petr, Susta Marek, Glaslova Katerina, Pavlat Josef, Raboch Jiri.  Lateralized electrodermal dysfunction and complexity in patients with schizophrenia and depression. Neuroendocrinology Letters Švédsko,   0172-780X. 2007, 28(1):11-5.

 

Ptacek Radek, Bob Petr, Paclt Ivo, Pavlat Josef, Jasova Denisa, Zvolsky Petr, Raboch Jiri. Psychobiology of dissociation and its clinical assessment. Neuroendocrinology Letters Švédsko,   0172-780X. 2007, 28(2):191-8. (IF 0,924)

 

Bob Petr, Fedor-Freybergh Peter, Susta Marek, Pavlat Josef, Jasova Denisa, Zima Tomas, Benakova Hana, Hynek Karel, Raboch Jiri. Depression, prolactin and dissociated mind. Neuroendocrinology letters Švédsko,   0172-780X. 2007

 

Bob Petr, Susta Marek, Glaslova Katerina, Fedor-Freybergh Peter, Pavlat Josef, Miklosko Jozef, Raboch Jiri. Dissociation, epileptic-like activity and lateralized electrodermal dysfunction in patients with schizophrenia and depression. Neuroendocrinology letters Švédsko,   0172-780X. 2007, 28(6) (in press)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 8396 autor: zfisar, poslední aktualizace: 04.02.2013
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.