1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 17.08.2020

Kritéria pro obhajobu


K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po splnění základních povinností, tj. zkouška z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, čtyři zápočty, jazyková zkouška, státní doktorská zkouška, absolvování zahraniční stáže v minimální délce jednoho měsíce a publikace (nebo doložené potvrzení o přijetí k publikaci) minimálně dvou prací v časopisech s IF, z toho jednou jako první autor.


počet zobrazení: 3503 poslední aktualizace: zfisar, 17.08.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.