1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 24.04.2008

Krch František

PhDr. František Krch

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

odborný asistent

tel.: 224 965 369 

e-mail: krch.frantisek(zavináč)vfn.cz

 

nar 9. května 1951, ženatý, dvě dcery

 

1977                                        ‑ Ukončil Filosofickou fakultu UK (psychologie)1978                                        ‑ Doktorát z filosofie

1984                                        ‑ Atestace z klinické psychologie

1985                                        - Zapsán do seznamu znalců (Městský soud v Praze)

1998                                        ‑ Specializace v systematické psychoterapii

2005                                        Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce (Universita Palackého Olomouc, Filosofická fakulta)             

 

Zahraniční stáže: 

 1990                                        -  CNRS, Paris, France 

-  INSERM, Paris, Unit for Research of Deviations and Mental Health of Children and Juveniles )

1991                                        -  INSERM, Paris, Unit 286 ‑ Human Nutrition,

1992                                        -  INSERM, Paris, Unit 286

 

Výzkumná činnost:

 

1985 ‑ 1988                Psychosociální problémy pacientů s PPP, PK VFN.

1990 ‑ 1994                 Spolupráce s Centre for Interdisciplinary Research (CNR Paris), společný výzkum (stud. pobyt INSERM) s Unité de recherche sur la déviance et de la santé mental inf. a s Faculté de Médecine X. Bichat, Paris

1992 ‑ 1997                 Spolupráce s Innsbruckou a Debrecenskou universitou na projektu Transkulturální epidemiologické studie "Kvalita života".

od r. 1993                   Navrhovatel a řešitel několika výzkumných projektů

1997-2002                   Spolupráce s mezinárodním výzkumným týmem (UNDCP) na projektu "Developing social research capacities in drug control".

od. 2002                       Spolupráce na WHO projektu: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study (PCP - vedoucí projektu L.Csémy)

 

Granty:

 1993 ‑ 1995                Řešitel grantu IGA MZ ČR: Epidemiologická studie: prevalence a incidence psychogenních poruch příjmu potravy.

1993 ‑ 1995                Řešitel grantu GAČR: Transkulturální epidemiologická studie.

1993                            Řešitel grantu Národního programu obnovy a podpory zdraví MZ: "SOS nadváha" ‑ program včasné prevence nepřiměřených výživových postojů a návyků vedoucích ve svých důsledcích k poruchám příjmu potravy.

1994                            Řešitel grantu Národního programu obnovy a podpory zdraví MZ: Program přiměřené redukce nadváhy, ozdravění výživy a životního stylu.

1995 ‑ 1997                Řešitel grantu IGA MZ ČR: Současné změny životního stylu a duševní zdraví ‑transkulturální epidemiologická studie.

1997 ‑ 1998                Řešitel grantu IGA MZ ČR: Mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání ‑ metaanalýza a interpretace dat z epidemiologických studií (hodnoceno A).

1997-1999             Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR, řešitel IKEM (dr. Hrachovinová): Vztah poruch příjmu potravy a jídelního chování a metabolické kompenzace diabetu.

2000-2003                   Řešitel grantu GAČR: Analýza kognitivních a behaviorálních faktorů přispívajících  k rozvoji rizikových postojů a návyků v průběhu dospívání.

od. r. 2002                  Spoluřešitel studie (řešitel dr. Csémy PCP) Health Behaviour in School-aged Children: A WHO Cross-Nationa Study (HBSC).      

 

Další činnost:

Pedagogická a osvětová činnost PK VFN, 1. LF UK, PCP, přednáší v odborném (KBT, obezitologie) a postgraduálním výcviku (poruchy příjmu potravy), publikuje v odborném i populárně naučném tisku, aktivně vystupuje na odborném fóru u nás i v zahraničí, je zakladatelem Společnosti pro výzkum a terapii anorexie a bulimie, členem předsednictva několika odborných společností v ČR i v zahraničí a redakční rady Eating and Weight Disorders. Autor pěti monografií týkajících se problematiky redukce nadváhy a poruch příjmu potravy a řady článků v českém i zahraničním odborném tisku.

 

počet zobrazení: 17560 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 24.04.2008
Hodnocení: (hodnotilo 53 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.