1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 17.03.2021

Jana Hroudová

 

Doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.

 

Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 965 122, 4 135

E-mail: hroudova.jana@gmail.com, jana.hroudova@vfn.cz

 

Zaměstnání:

2014 – odborná asistentka a docent na Psychiatrické klinice, 1. LF UK a VFN

2014 – pedagog na Farmakologickém ústavu – výuka farmakologie

2013 – klinický farmaceut, Oddělení klinické farmakologie, VFN

2011 – vědecký pracovník 1. LF UK a VFN

2008 – 2013 lékárník asistent v lékárně Nemocnice Na Bulovce

 

Vzdělání:

 • 2015 – rigorózní zkouška v oboru Farmakologie a toxikologie (PharmDr.)
 • 2008 – 2012 postgraduální studium oboru Neurovědy (Ph.D.); disertační práce: Vliv antidepresiv a depresivní poruchy na mitochondriální funkce, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN
 • 2003 – 2008 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK v Praze (Mgr.), obor farmacie

Zkušenosti:

 • 2015 – 2018 hlavní řešitelka grantu MZ VES č. 15-28616A: Mitochondriální dysfunkce při bipolární afektivní poruše

 • 2015 – 2018 spoluřešitelka grantu MZ VES č. 15-28967A: Modulátory mitochondriálních enzymů k léčbě neurodegenerativních onemocnění

 • 2014 – 2016 spoluřešitelka projektu PRVOUK-P26/LF1/4: Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

 • 2013 – řešitelka grantu FRVŠ č. 610/109/202673: E-learningové materiály pro předmět Základy biologické psychiatrie

 • 2013 – 6 měsíční stáž na University of Melbourne, v rámci programu Group of Eight, European Fellowships; zaměřena na studium mitochondriálních dysfunkcí

 • 1. 10. 2011 – 31. 12. 2013 spoluřešitelka Výzkumného záměru MSM0021620849 – Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění

 • 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 hlavní řešitelka grantu GA UK č. 41310: Vliv antidepresiv a stabilizátorů nálady na mitochondriální funkce

 • 1. 1. 2009 – 30. 6. 2010 spoluřešitelka projektu se společností Zentiva, a.s. Praha v rámci řešení projektu Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synaptický přenos signálu

 • 2007 – 2008 – 4 měsíční studijní pobyt v Německu: Karl-Ruprechts Universität, Heidelberg – vypracování diplomové práce: Developmental expression pattern of Slco1c1

Jazykové znalosti:

 • Angličtina – úroveň více pokročilí (FCE - 2009)
 • Němčina
 • Ruština – základy

Další zájmy:

 • Preklinické studie vyvíjejících se léků s cholinergními účinky – derivátů takrinu a 7-MEOTA (spolupráce s katedrou Farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK v Praze)
 • Mitochondriální dysfunkce způsobené poškozením mitochondriální DNA (spolupráce s Centre of Eye Research Australia, University of Melbourne)

Ocenění:

 • Kitzlerová E, Fišar Z, Lelková P, Jirák R, Zvěřová M, Hroudová J, Martásek P, Raboch J: Cena za nejlepší poster na XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn 2016
 • Hroudová J: Setkání s Laureáty Nobelovy ceny - Lindau Nobel Laureate Meeting 2014
 • Hroudová J: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy 2013
 • Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J: Cena ČNPS 2013 za originální odbornou klinickou práci v oblasti psychofarmakologie
 • Hroudová J: 2. cena Nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty publikované v roce 2012
 • Hroudová J, Fišar Z, Korábečný J, Kuča K, Raboch J: Cena ČNPS zanejlepší poster v kategorii cholinergní transmise, léčba Alzheimerovy choroby, Jeseník 2013
 • Hroudová J, Fišar Z, Raboch J: Cena za nejlepší poster na IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn 2012
 • Hroudová J: 3. cena Nadačního fondu Scientia za nejlepší vědecké práce studentů 1. lékařské fakulty publikované v roce 2011
 • Fišar Z, Hroudová J, Raboch J: Kuffnerova cena za rok 2011 za soubor prací o biochemických účincích antidepresiv a úloze mitochondrií

Členství ve společnostech:

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost
 • Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP
 • Psychiatrická společnost ČLS JEP

Vybrané publikace:

Časopisy s IF:

 • Lim SC, Hroudová J, Van Bergen NJ, Lopez Sanchez MI, Trounce IA, McKenzie M. Loss of mitochondrial DNA-encoded protein ND1 results in disruption of complex I biogenesis during early stages of assembly. FASEB Journal 2016; 30(6): 2236-48. doi: 10.1096/fj.201500137R. (IF 2014 = 5.043)
 • Hroudová J, Singh N, Fišar Z, Ghosh KK: Progress in drug development for Alzheimer's disease: An overview in relation to mitochondrial energy metabolism. European Journal of Medicinal Chemistry 2016; Mar 30. pii: S0223-5234(16)30266-5. doi: 10.1016/j.ejmech.2016.03.084. (IF 2014 = 3.447)
 • Vevera J, Valeš K, Fišar Z, Hroudová J, Singh N, Stuchlík A, Kačer P, Nekovářová T: The effect of prolonged simvastatin application on serotonin uptake, membrane microviscosity and behavioral changes in the animal model. Physiology & Behavior 2016; 158: 112-20. (IF 2014 = 2.976)
 • Fišar Z, Hroudová J, Hansíková H, Spáčilová J, Lelková P, Wenchich L, Jirák R, Zvěřová M, Zeman J, Martásek P, Raboch J: Mitochondrial respiration in the platelets of patients with Alzheimer's disease. Current Alzheimer Research 2016; 13: in press (IF 2014 = 3.889)
 • Vevera J, Fišar Z, Nekovářová T, Vrablík M, Zlatohlávek L, Hroudová J, Singh N, Raboch J, Valeš K: Statin-induced changes in mitochondrial respiration in blood platelets in rats and human with dyslipidemia. Physiological Research 2016; in press (IF 2014 = 1.293)
 • Fišar Z, Hroudová J, Singh N, Kopřivová A, Macečková D: Effect of simvastatin, coenzyme Q10, resveratrol, acetylcysteine and acetylcarnitine on mitochondrial respiration. Folia Biologica (Praha) 2016; 62, in press. (IF 2014 = 1.000)
 • Fišar Z, Hroudová J: Pig brain mitochondria as biological model for study of mitochondrial respiration. Folia Biol (Praha) 2016; 62(1): 15-25. (IF 2014 = 1.000)
 • Fišar Z, Hroudová J, Singh N, Macečková D, Kopřivová A: Regulation of the activity of electron transfer system of isolated mitochondria for high-resolution respirometry experiments. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 2016; sent to press (IF 2014 = 0.871)
 • Singh N, Hroudová J, Fišar Z: Cannabinoid-induced changes in the activity of electron transport chain complexes of brain mitochondria. Journal of Molecular Neuroscience 2015; 56(4): 926-931 (IF 2014 = 2.343)
 • Hroudová J, Singh N, Fišar Z: Mitochondrial dysfunctions in neurodegenerative diseases: relevance to Alzheimer's disease. BioMed Research International 2014; 175062 (IF 2013 = 2.706)
 • McKenzie M, Chiotis M, Hroudova J, Lopez Sanchez MI, Lim SC, Cook MJ, McKelvie P, Cotton RG, Murphy M, St John JC, Trounce IA: Capture of somatic mtDNA point mutations with severe effects on oxidative phosphorylation in synaptosome cybrid clones from human brain. Human Mutation 2014; 35(12): 1476-1484 (IF 2013 = 5.122)
 • Kitzlerová E, Fišar Z, Jirák R, Zvěřová M, Hroudová J, Benáková H, Raboch J: Plasma homocysteine in Alzheimer's disease with or without co-morbid depressive symptoms.. Neuroendocrinology Letters 2014; 35(1): 42-49 (IF 2013 = 0.935)
 • Fišar Z, Singh N, Hroudová J: Cannabinoid-induced changes in respiration of brain mitochondria. Toxicology Letters 2014; 231(1): 62-71 (IF 2013 = 3.355)
 • Hroudová J, Fišar Z, Kitzlerová E, Zvěřová M, Raboch J: Mitochondrial respiration in blood platelets of depressive patients. Mitochondrion, 2013; 13(6): 795-800 (IF 2012 = 4.025)
 • Hroudová J, Fišar Z: Control mechanisms in mitochondrial oxidative phosphorylation. Neural Regeneration Research, 2013; 8(4): 363-375 (IF 2012 = 0.144)
 • Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J: Plasma cortisol in Alzheimer's disease with or without depressive symptoms. Medical Science Monitor 2013; 19: 681-689 (IF 2012 = 1.360)
 • Hroudová J, Fišar Z: In vitro inhibition of mitochondrial respiratory rate by antidepressants. Toxicology Letters 2012; 213(3): 345-352 (IF 2012 = 3.145)
 • Korabecny J, Janovec L, Musilek K, Zemek F, Horova A, Nepovimova E, Dolezal R, Opletalova V, Hroudova J, Fisar Z, Jung Y, Kuca K: Comparison of novel tacrine and 7-MEOTA derivatives with aromatic and alicyclic residues: synthesis, biological evaluation and docking studies. Letters in Organic Chemistry 2013; 10(4): 291-297 (IF 2012 = 0.667)
 • Fišar Z, Hroudová J, Korábečný J, Musílek K, Kuča K: In vitro effects of acetylcholinesterase reactivators on monoamine oxidase aktivity. Toxicology Letters 2011; 201(2): 176-180 (IF 2011 = 3.230)
 • Hroudová J, Fišar Z, Korábečný J, Kuča K: In vitro effects of acetylcholinesterase inhibitors and reactivators on Complex I of electron transport chain. Neuroendocrinology Letters 2011, 32(3): 259-263 (IF 2011 = 1.296)
 • Hroudová J, Fišar Z: Connectivity between mitochondrial functions and psychiatric disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2011; 65(2): 130-141 (IF 2011 = 2.133)
 • Korabecny J, Musilek K, Zemek F, Horova A, Holas O, Nepovimova E, Opletalova V, Hroudova J, Fisar Z, Jung YS, Kuca K: Synthesis and in vitro evaluation of 7-methoxy-N-(pent-4-enyl)-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine–new tacrine derivate with cholinergic properties. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2011; 21(21): 6563-6566 (IF 2011 = 2.554)
 • Lang MF, Salinin S, Ridder DA, Kleesiek J, Hroudova J, Berger S, Schűtz G, Schwaninger M: A transgenic approach to identify thyroxine transporter-expressing in brain development. Journal of Neuroendocrinology 2011; 23(12): 1194-1203 (IF 2011 = 3.138)
 • Hroudová J, Fišar Z: Activities of respiratory chain complexes and citrate synthase influenced by pharmacologically different antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters 2010; 31(3): 336-342 (IF 2010 = 1.621)
 • Korábečný J, Musílek K, Holas O, Zemek F, Opletalová V, Dohnal V, Nachon F, Hroudová J, Fišar Z, Kuča K: Synthesis and In Vitro Evaluation of N-(bromobut-3-en-2-yl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine as Cholinesterase Inhibitor with concern to Alzheimer's Disease treatment. Molecules 2010; 15(12): 8804-8812 (IF 2010 = 1.988)
 • Fišar Z, Hroudová J, Raboch J: Inhibition of monoamine oxidase activity by antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters 2010; 31(5): 645-656 (IF 2010 = 1.621)
 • Fišar Z, Hroudová J: Intracellular signalling pathways and mood disorders. Folia Biologica (Praha) 2010; 56(4): 135-148 (IF 2010 = 0.729)

Kapitoly v knihách:

 • Hroudová J., Fišar Z., Raboch J.: Mitochondrial Functions in Mood Disorders. In: Mood Disorders, Neşe Kocabaşoğlu (Ed.), InTech, Rijeka, Croatia, 2013; pp. 101-144. ISBN: 978-953-51-0959-4
 • Fišar Z., Hroudová J., Raboch J.: Neurotransmission in Mood Disorders. In: Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders, Mario Francisco Juruena (Ed.), InTech, Rijeka, Croatia, 2012; pp. 191-234. ISBN: 978-953-51-0177-2
počet zobrazení: 3546 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 17.03.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.