1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 14.03.2009

Domluvilová Daniela

MUDr. Daniela Domluvilová

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

odborná asistentka

tel.: +420224965358, 5354      fax.:+420224923077

e-mail: domluvilova(zavináč)yahoo.com

 

Nástup na Psychiatrickou kliniku 1.LFUK a VFN dne 1.1.2005.

 

Pregraduální vzdělání

1997 - 2004          3.lékařská fakulta UK v Praze, obor všeobecné lékařství

 

Postgraduální vzdělávání

1/2005 - dosud     lékař v atestační přípravě z oboru všeobecná psychiatrie

 

Zaměstnání

1/2005   - dosud   sekundární lékař Psychiatrické kliniky 1.LFUK a VFN

10/2005 - dosud   odborný asistent Psychiatrické kliniky 1.LFUK a VFN 

 

 

Publikace

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Harsa P., Ptáček R., Domluvilová D.: Vlna P300: Srovnávací studie u impulsivně agresivních delikventů, Psychiatrie Supplementum 2/2005, Tigis, 2005, 131-132

 

Poradovská J., Žukov I., Domluvilová D., Jirák R., Borzová C., Roth J.: Psychiatrická symptomatologie u dědičné metabolické choroby. "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta", Galén, 2006, 170-171.

 

Borzová C., Jirák R., Kozelek P., Domluvilová D.: Léčba chronické psychofyziologické insomnie - výsledky vlastního výzkumu. "Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta", Galén, 2006, 8-9

 

Zukov I., Kozelek P., Hruby T., Domluvilova D., Konecna S.: Therapeutic Results of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in a Group of Patients with Chronic Fatigue Syndrome (CFS), Sexual Dysfunction 2006 - Clinical Practise, Research and Trends, Conference Press 2006, Queenstown, New Zealand, S 51

 

Vimmer M., Bartáková M., Domluvilová D., Laufíková M., Paclt I., Poradovská J.: Incidence akutních psychiatrických příjmů v Praze na pozadí environmentálních faktorů. Pilotní studie. Psychiatrie Supplementum 2/2007, Tigis, 2007, 127-128

 

Žukov I., Hrubý T., Kozelek P., Ptáček R., Raboch J., Harsa P., Domluvilová D.: Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P300 - srovnávací studie u různých typů kriminálních deliktů. Psychiatrie Supplementum 2/2007, Tigis, 2007, 106

 

Vimmer M., Domluvilová D., Poradovská J.: Environmentální korelace incidence akutních psychických poruch: subjektivní a klinické hodnocení. Psychiatrie Supplementum 1/2007, Tigis, 2007, 48

 

Žukov I., Domluvilová D., Vevera J., Mečíř P.: Gabapentin - nové poznatky a klinické zkušenosti v psychiatrické a neurologické praxi. Psychiatre Supplementum 1/2007, Tigis, 2007, 39-40.

 

Vimmer M., Kuběna A., Domluvilová D., Poradovská J., Shakery N., Žukov I.: Monitorování a změny parametrů základních životních funkcí po výkonech elektrokonvulzivní terapie. Psychiatrie, Supplementum 1, 2008, 43-48

 

ŽUKOV, I., ŠRUTOVÁ, L., DOMLUVILOVÁ, D., KOZELEK, P. Vyhodnocení trestní odpovědnosti u obžalovaných s anamnézou „ schizofrenního onemocnění“- kazuistika ústavního revizního posudku. Česká a Slovenská Psychiatrie, 2008, Vol.104,  s. 246-252. ISSN 1212-0383.

ŽUKOV , I., KOZELEK, P., BORZOVÁ , C., DOMLUVILOVÁ, D. Některé tradiční přírodní halucinogeny, jejich historie, použití a současný forenzní pohled na problematiku. Alkoholizmus a drogové závislosti. 2008, Vol. 43, No. 1, s.11-28. ISSN 0862-0350.

ŽUKOV I., KOZELEK, P., HRUBÝ T., PTÁČEK R., RABOCH J., DOMLUVILOVÁ D., FISCHER S.  Neuropsychophysiological correlates of criminal behaviour. P 300- comparative study in some type of crime. In. New Research Abstracts, Washington DC: American Psychiatric Association, 2008, NR6-111, p. 326.

ŽUKOV, I., KOZELEK, P., FISCHER, S., PTÁČEK, R., RABOCH, J., DOMLUVILOVÁ,D., HRUBÝ, T. Impulsive-aggresive Violent Behaviour – P300 Wave in Cases of Uncontrolled Affect (Comparative Study of Some Types of Criminal Behaviour). In. Book of Abstracts.  Tokyo: 13th   Pacific Rim College of Psychiatrists Scientific Meeting, 2008, Nr. PS03-5, p. 314.

počet zobrazení: 7263 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 14.03.2009
Hodnocení: (hodnotilo 16 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.