1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
16.02.2016

Denní stacionář pro dospělé

Denní stacionář „Karlov“

Psychiatrická klinika

Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
Vedoucí lékař: MUDr. Martin Černý
KONTAKT: tel.: (00420)22496 5347

                    web: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz

                    e-mail: dsdospeli@vfn.cz

 

PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU:

Pokud uvažujete o péči v našem stacionáři, objednejte se, prosím (telefonicky, e-mailem nebo osobně) na úvodní informativní pohovor, kde spolu probereme Vaše představy a potřeby, upřesníme si vzájemné možnosti spolupráce a podmínky, zodpovíme Vaše dotazy. 

Pokud máte, doneste s sebou doporučení psychiatra nebo jiného lékaře. Přihlásit se můžete i bez doporučení.

 

CHARAKTERISTIKA PÉČE VE STACIONÁŘI:

Péče ve stacionáři je určena Vám, kdo jste starší 18 let a můžete k nám docházet z domova (nejste zde hospitalizováni). Celkovou psychiatrickou léčbu a úpravy či předpisy léků projednáváte se svým ambulantním psychiatrem. Ve stacionáři klademe důraz na psychoterapeutickou péči (ve formě skupinové psychoterapie) a jiné terapeutické aktivity, na komunitní formu vedení. Fungujeme jako otevřená skupina, tzn. můžete být průběžně přijat/a podle volné kapacity (nemusíte čekat na nový běh k určitému datu, kdy začínají všichni najednou). Přijímáme zpravidla v pondělky. Délku pobytu s Vámi domlouváme individuálně podle Vašich potřeb, maximum máme stanovené na 3 měsíce, ale může to být třeba týden (průměr v posledním roce byl 40 dní).

Můžete být v pracovní neschopnosti. Pobyt je Vám hrazen ze zdravotního pojištění (kromě stravy).

 

PROVOZ A KAPACITA:

Péči ve stacionáři Vám nabízíme ve všední dny, od pondělí do pátku, od 8 do 15 hodin. Program máme rozdělený do 3 souběžných skupin a naše celková kapacita je 24 pacientů.

 

INDIKACE PRO PŘIJETÍ:

Do péče ve stacionáři Vás můžeme přijmout, pokud je Váš stav zvládnutelný v ambulantní péči (například se zhorší Váš stav a ještě není nutná hospitalizace). Naši péči můžete využít i jako pokračující léčbu po ukončení akutní hospitalizace ke zvládnutí přechodu do ambulantní péče.

Můžete nás vyhledat, pokud trpíte: psychotickým onemocněním, onemocněním schizofrenního okruhu (schizofrenie; akutní a přechodné psychotické poruchy; schizoafektivní poruchy), neurotickými poruchami, afektivní poruchou, depresivní poruchou, psychosomatickým onemocněním, reaktivními stavy, poruchou osobnosti;

        nebo pokud potřebujete zlepšit komunikační dovednosti, lépe zvládat konflikty a emoce, zlepšit své vztahy, připravit se na nástup do zaměstnání apod.

 

KONTRAINDIKACE PŘIJETÍ:

Do stacionáře nebudete přijati, pokud trpíte výrazně zhoršeným duševním stavem s nutností hospitalizace, rizikem sebevraždy, aktivní závislostí na alkoholu, drogách a automatech, mentální retardací, demencí (jiné organické poruchy po konzultaci), poruchou příjmu potravy, závažným tělesným onemocněním, které vyžaduje další intenzivní léčbu.

 

PROGRAM:

Po přijetí do stacionáře budete zařazen/a (podle Vaší diagnózy či zaměření) do jednoho ze dvou souběžných programů:

  1. program je určen těm z Vás, kdo trpíte psychotickým onemocněním: zde se zaměřujeme na rozvoj Vašich schopností a dovedností, které Vám usnadní lepší začlenění a návrat zpět do běžného života. Společně se zaměříme na zvýšení Vaší schopnosti vlastní podpory, aktivizaci, rozvoj sociálních dovedností, kognitivní trénink, poskytneme Vám informace o onemocnění a o zdravém životním stylu, o důležitosti rozpoznání varovných příznaků relapsu, zaměříme se na vytvoření krizového plánu, schopnost plánování, a další...

    Chceme Vám tím napomoci k zotavení, tj. k lepší stabilizaci, doléčení a zvládnutí přechodu (např. z hospitalizace) zpět do běžné denní zátěže.

  2. program je určen těm z Vás s nepsychotickými poruchami: tento program je určen především Vám, kdo máte zájem o řešení Vašich potíží za pomoci psychoterapie. Cílem je splnění Vaší terapeutické zakázky, jíž si na začátku stanovíte. V tomto programu probíhá intenzivnější psychoterapie (gestalt terapeutický přístup, systemický přístup), která je orientovaná na řešení, rozšíření Vašeho uvědomění, vědomější zacházení s Vašimi pocity a emocemi, rozvoj komunikačních strategií, či Váš osobnostní růst a vývoj.

DRUHY TERAPIE:

Důraz klademe na skupinovou psychoterapii (převážně v gestalt modalitě, systemický přístup), ale i na podpůrnou, edukační, nácvikovou, event. rodinnou či individuální terapii. V programu dále nabízíme resocializační a rehabilitační terapie, nácvik relaxace, arteterapie, pracovní terapie, ergoterapii, keramickou dílnu, léčebnou tělesnou výchovu.

 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU NA ODDĚLENÍ:

Z programu Vás můžeme vyloučit pro závažné porušení léčby či režimu, příchod pod vlivem alkoholu nebo návykových látek nebo jejich konzumace na oddělení, nepravidelnou docházku.

 

POPLATEK:
Péče je Vám hrazena ze zdravotního pojištění. Není v ní zahrnuta strava, ale můžete si přiobjednat oběd -  cena 55 Kč.

 

CO S SEBOU:

S sebou si vezměte pohodlné oblečení (i oblečení na cvičení), přezůvky, k dispozici je společná šatna. Můžete si vzít poznámkový blok, tužku.

 

ZAJÍMAVOSTI:

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové se zajímal o námi poskytovanou péči a uveřejnil rozhovor s naším vedoucím lékařem, a to na titulní stránce svého časopisu Dobré zprávy (otevřete kliknutím zde).

V rámci programu pořádáme také výlety (někdy i s výkladem profesionálního průvodce), chodíme do divadla, na výstavy, navštěvujeme spřátelená centra a zařízení komunitních služeb.

 

FOTOGALERIE:

5985 5971 5987 5988

počet zobrazení: 38287 poslední aktualizace: 16.02.2016
Hodnocení: (hodnotilo 97 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.