1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 17.03.2016

Denní stacionář pro adolescenty

Stacionář pro adolescenty

 

Program stacionáře

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN otevřela v říjnu 1999 ojedinělé zařízení pro diagnostiku a léčbu psychických poruch adolescentů. Denní stacionář s komunitní formou vedení a samosprávou pacientů pečuje o mládež od 14 do 21 let, výjimečně jsou přijímáni starší studenti a žáci nižších ročníků základních škol. Terapeutický program oddělení probíhá každý pracovní den od 8 do 16 hodin, na oddělení je zajištěna výuka ve třídě Základní školy při VFN.

Program stacionáře zahrnuje individuální a skupinovou psychoterapii, arteterapii, ergoterapii, léčebnou tělesnou výchovu, autogenní trénink, rodinnou terapii a pro pacienty s poruchami příjmu potravy specifický stravovací režim a skupinovou terapii ve spolupráci s Centrem pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické kliniky.

Ambulantní část Centra DVP zajišťuje propuštěným pacientům následnou ambulantní psychiatrickou a terapeutickou péči.

 

Pro koho je stacionář určený

Oddělení má kapacitu 15 pacientů a je určeno pro diagnostiku a léčbu následujících poruch dospívání: emoční poruchy, adaptační poruchy, psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, počínající nebo odeznívající schizofrenní epizody, symptomatický abúzus návykových látek.

Kontraindikací přijetí je abúzus alkoholu a návykových látek, odmítání léčby nebo stupeň psychického onemocnění vyžadující hospitalizaci.

 

Personální zajištění

Péči ve stacionáři zajišťuje vedoucí lékařka se specializací dětská a dorostová psychiatrie (MUDr. Petra Uhlíková), psychoterapeut (Mgr. Patricie Arlethová), arteterapeut (Mgr. Iva Duksová), zdravotní sestra, v rámci kliniky je zajišťována ergoterapie a sociální poradenství.

Na přípravě programu se v rámci pregraduální a postgraduální výuky podílejí studenti 1. lékařské fakulty UK, lékaři v atestační přípravě v oboru psychiatrie a dětská a dorostová psychiatrie a studenti Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

 

Poplatek

Denní poplatek za stravu na stacionáři je 55 Kč. Poplatek hradí pacienti vždy na týden předem, při včasné omluvě z programu je poplatek po vyúčtování na konci měsíce vrácen.

 

Kontakt

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Denní stacionář pro adolescenty (DSA)

Tel: 22496 5379

Email: dsadolescenti(zavinac)vfn.cz

Web: (bez www) dsadolescenti.vfn.cz

Podívejte se a podpořte nás i na Facebooku !

 

 

  5992   

5993

  Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii

 

Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii

počet zobrazení: 17937 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 17.03.2016
Hodnocení: (hodnotilo 41 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.