1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 11.01.2023

Denní stacionář pro adolescenty


Denní stacionář pro adolescenty (DSA) je ambulantním terapeutickým pracovištěm Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, které poskytuje péči o adolescenty s duševními poruchami již od roku 1999.

Zařízení se dlouhodobě zaměřuje na léčbu problémů z okruhu poruch dospívání (emoční poruchy, adaptační poruchy, psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy). Aktuálně také na postcovidové následky spojené se sociální izolací adolescentů.

DSA poskytuje služby s cílem naplňovat hodnoty vycházející z Evidence Based přístupů pro adolescenty s duševními obtížemi. Je kladen důraz na řádnou docházku do stacionáře, dodržování pravidelného režimu – jídelního, spánkového, volnočasového. Prioritou je také podpora adolescentů v přípravě na návrat do školy za účelem kontinuity ve vzdělávání.

Multidisciplinární tým je složen z lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, adiktologů, arteterapeutů, ergoterapeutů, instruktorů jógy a mindfulness a dalších odborníků, kteří se podílejí na komplexní péči o pacienty.

Nabízené služby pro pacienty jsou individuální/skupinová/rodinná terapie, psychoedukace, koučink, arteterapie, ergoterapie, jóga a pohybové aktivity. Pro pacienty s poruchami příjmu potravy je nastaven specifický stravovací režim spojený s plánováním jídelníčků a prohlubováním dalších kompetencí pod vedením režimové sestry.

Věkový průměr pacientů je 14-18 let.

Délka pobytu na DSA je 6-8 týdnů, dle individuálního uvážení vedení DSA.

Poučení:

DSA neposkytuje ambulantní psychiatrické služby.

Kontraindikací přijetí do DSA je abúzus alkoholu a návykových látek, odmítání léčby nebo stupeň psychického onemocnění vyžadující hospitalizaci.

Součinnost rodičů s léčebnými postupy je nezbytným požadavkem pro přijetí adolescenta do DSA.

Denní poplatek za oběd je 55,- Kč.

Jak postupovat v případě zájmu o docházku na DSA:

Na adresu dsadolescenti@vfn.cz zaslat zprávu s popisem obtíží potomka a přiložit zprávu od ambulantního psychiatra (propouštěcí zprávu z hospitalizace, zprávu z psychologického vyšetření).

V případě naplněné kapacity v DSA jsou zájemci zařazeni do seznamu čekatelů. Po uvolnění kapacity jsou pozváni společně s rodičem na přijímací pohovor, na základě kterého vedení stacionáře rozhoduje o přijetí do DSA.

Kontaktní údaje:

Denní stacionář pro adolescenty

Psychiatrická klinika VFN v Praze

Ke Karlovu 11

128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 965 379/ 5350/ 5420

E-mail: dsadolescenti@vfn.cz

 


 

 

 

  5992   

5993

  Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii

 

 

Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii

počet zobrazení: 28461 autor: zfisar, poslední aktualizace: sdavid, 11.01.2023
Hodnocení: (hodnotilo 72 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.