1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 08.04.2020

Další materiály o biologické psychiatrii

  •  Deprese, antidepresiva a membrány (CZ, 2009) - východiska výzkumu v této oblasti a jeho výsledky na Psychiatrické klinice 1. LF UK
  • Vybrané kapitoly z psychiatrie (CZ, 2007) - soubor 6 prezentací s namluveným komentářem: 1. Historie psychiatrie ve světě, 2. Historie psychiatrie v České republice, 3. Poruchy nálady - základní pojmy, 4. Poruchy nálady - neurobiologie, 5. Psychózy - základní pojmy, 6. Psychózy - neurobiologie
  • Biologická psychiatrie (CZ, 2006) - soubor 11 prezentací přednášek z biologické psychiatrie. 1. Neurochemie, 2. Mechanismy účinků psychofarmak, 3. Neurobiologie poruch nálady, 4. Neurobiologie schizofrenie, 5. Biochemické vyšetřovací metody, 6. Experimentální metody (dalších 6 samostatných prezentací)
  • Úvod do biologické psychiatrie(CZ, 2006) - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)
  • Biochemické hypotézy afektivních poruch(CZ, 1999) - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)

  • Fluorescenční spektroskopie v neurovědách(CZ, 2009) - principy fluorescenční spektroskopie, fluorofory v biomedicíně, vzorové experimenty

počet zobrazení: 492 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 08.04.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.