1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 20.12.2010

Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu

Cílem projektu výzkumného centra je neuropsychiatrický výzkum psychiatrických projevů epilepsie ve vztahu k behaviorálním vlivům a procesům. Jedním z klíčových témat této problematiky je studium bezprostředního vztahu mezi působením traumatického stresu a epileptickou aktivitou. A to v případě subklinických projevů epilepsie v psychiatrii, která se projevuje symptomy podobnými interiktální psychiatrické symptomatice pozorované u epilepsií. Z hlediska psychofarmakologického jde především o rozšíření a zpřesnění možností indikace antikonvulzivní léčby v rámci psychiatrie. Z hlediska výzkumného a klinického je ve výzkumném programu centra kladen důraz na výzkum společných mechanismů epileptogeneze a neurofyziologického působení traumatického stresu, který je dle stávajících poznatků a hypotéz jedním z kauzálních faktorů epileptogeneze doprovázené psychiatrickou symptomatologií.

počet zobrazení: 5061 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 20.12.2010
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.