1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
15.09.2022

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy

Centrum pro poruchy příjmu potravy

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Poruchy příjmu potravy patří mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit. Mezi základní podmínky úspěchu v léčbě patří motivace k řešení problémů vztahujících se k narušenému příjmu potravy, ale i ostatním životním oblastem. Naše zařízení nabízí tři formy péče:

1. Lůžkové specializované oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy

Oddělení bylo založeno v roce 1983 na základě zkušeností Jednotky pro poruchy příjmu potravy v Belgii. Pro úspěšný pobyt byla vždy důležitá spolupráce s terapeutickým týmem a přijetí léčebného programu oddělení. Léčba nabízí možnost dostat jídelní obtíže pod kontrolu, naučit se přiměřeně jíst a začít řešit i ostatní životní problémy. I když zvládnutí jednotlivých léčebných kroků není vždy snadné, na jejich dosažení pacienti pracují postupně s profesionální podporou profesionálního týmu. Ten zaručuje profesionální přístup, založený na odborné erudici a respektu k individuálním potřebám a potížím pacientů.
Jedná se o lůžkové zařízení, na kterém jsou pacienti hospitalizováni dle aktuálního zdravotního stavu, přibližně 4 - 8 týdnů.
Před nástupem k hospitalizaci doporučujeme, aby ambulantní psychiatr zaslal do centra doporučení, které by mělo obsahovat: adresu bydliště nemocného, telefonický kontakt, základní osobní a anamnestické údaje, průběh nynějšího onemocnění a případnou další psychiatrickou či somatickou diagnosu.
Došlé doporučení naše sociální pracovnice zařazuje (po diskusi terapeutického a lékařského týmu o naléhavosti přijetí), do pořadníku. Čekací doba se liší podle aktuálního počtu zájemců o léčbu. Může trvat od jednoho týdne do tří měsíců. Pokud u pacinetů zájem o léčbu přetrvává, po pozvání k léčbě telefonicky nástup potvrdí.
Hospitalizace přichází v úvahu zejména u pacientů, u kterých byla ambulantní léčba neúčinná, nebo u pacientů s dalším závažným onemocněním.
Systém péče je založen na režimové léčbě, při které jsou pacienti zařazeni do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního programu.
Při příjmu jsou seznámeni s terapeutickou smlouvou, kterou mají možnost konzultovat se specializovanou sestrou. Opakované porušování smlouvy může být důvodem k propuštění.
Přijímáme pacienty a pacientky od 17 let výše, v kompenzovaném somatickém stavu. Stavy bezprostředně ohrožující život jsou řešeny většinou prostřednictvím krátkodobých pobytu na metabolických jednotkách (JIP). Po stabilizaci zdravotního stavu je domluven překlad pacientů na naše Centrum.
V závěru pobytu se zaměřujeme na návrat pacientů do jejich běžného prostředí a na dodržování doporučeného jídelního režimu v konkrétních podmínkách aktivního života.
Významnou a nedílnou součástí léčby je spolupráce příbuzných a blízkých, se kterými se snažíme navázat kvalitní kontakt a poskytnout základní informace o možnostech další terapie.
Pro udržení výsledků léčby a prevenci relapsu je důležitá následná péče, kterou naše klinika doporučuje a zajišťuje propuštěným pacientům, popř. doporučujeme kontakt na adekvátní zařízení v místě bydliště.
Při současné diagnóze závislosti na návykových látkách většinou přijímáme pacienty, kteří prošli léčbou závislosti, nejlépe po dohodě s terapeuty daného zařízení.
Základní informace o podmínkách přijetí na naše oddělení poskytujeme každé pondělí od 13.00-14.00 hod na tel. čísle: 224 965 335.
Kontakty:Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UKKe Karlovu 11Praha 2PSČ 128 01

2. Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy

Denní stacionář pacienti a pacientky navštěvují denně v pracovní dny od 8.00 do 15.00h. Po skončení programu na stacionáři se vracejí domů. Tato forma péče nabízí režimový program léčby (bez odtržení pacienta z jeho přirozeného prostředí).

 • Podmínkou přijetí na stacionář je BMI pacienta od 16 a více.
 • Pobyt na stacionáři probíhá v rámci ambulantní péče až po dobu 3 měsíců.
 • Platba je 55 Kč na den (placení stravy).
 •  Pobyt na stacionáři v některých případech doporučujeme v rámci pokračování léčby na lůžkovém oddělení.
 • Čekací doba je, dle aktuální obsazenosti, 2 - 4 týdny
Telefonické objednání a informace získáte každou středu od 10.30-12.00 hod na tel. čísle: 224 965 053 nebo na e-mailu: stacionarPPP@vfn.cz.

 

Kontakty:

Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UKKe Karlovu 11128 01 Praha 2Lůžkové oddělení: tel.: 224 965 335Denní stacionář: tel: 224 965 053, e-mail: stacionarPPP@vfn.cz

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.Vedoucí lékař Centra poruch příjmu potravye-mail: Hana.Papezova@vfn.cz

PhDr. František D. Krch, PhD.Klinický psycholog, odborný asistente-mail: krch.frantisek@vfn.cz

Mgr. Veronika Dostálová, PhD.Psycholog denního stacionářee-mail: veronika.dostalova2@vfn.cz

Ordinační hodiny:

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy 8,00-15,00.Konzultační hodiny denního stacionáře každou středu 10,30-12,00 na tel.: 224 965 053

Indikace:

 • Dominující symptomatologie poruch příjmu potravy (restrikce v jídle, přejídání, zvracení, nadměrné používání laxativ či diuretik, narušené vnímání vlastního těla)
 • Věk nad 17 let
 • Stabilní somatický stav, zajištěna péče praktickým lékařem (event. doporučení)
 • Podmínkou přijetí je BMI nad 16,0

Kontraindikace: 

 

 • Závažné somatické potíže
 • Akutní psychické stavy
 • Neléčená jiná psychická porucha

Informace pro pacienty:V prostorách denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy dále probíhá: 

Klub pro rodiče, příbuzné a partnery

 • Každou 3. středu v měsíci od 14.30
 • Veden odborníkem PhDr. F. D. Krchem PhD
 • Zájemci se nemusejí objednávat předem
Klub pro pacienty a zájemce o léčbu 

 • Každé 2. pondělí v měsíci od 14.30
 • Vedeno psychoterapeuty Centra, za přítomnosti pacientů, kteří procházejí léčbou
 • Zájemci se nemusejí objednávat předem
Doléčovací skupiny 

 • 1x za 14 dní v úterý od 15:00
 • Vedena odborníkem PhDr. F.D. Krchem PhD.
 • Zájemci se nemusejí objednávat předem, ověření termínu na tel.: 22496 5053

 

3. Specializovaná ambulantní péče

První kontakt a následná ambulantní péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy.
MUDr. Alena Lambertováe-mail: alena.lambertova@vfn.cz
PhDr. František David Krch PhD.e-mail: krch.frantisek@vfn.cz
Prvotní kontakt s odborníkem pro pacienty s poruchou příjmu potravy; objednání na tel. čísle: 224 965 221, ordinace ve středu dopoledne.


počet zobrazení: 130398 autor: zfisar, poslední aktualizace: 15.09.2022
Hodnocení: (hodnotilo 155 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.