1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
02.07.2019

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy

Centrum pro poruchy příjmu potravy

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

 

Poruchy příjmu potravy patří mezi dlouhodobá a závažná onemocnění, která však lze úspěšně léčit. Mezi základní podmínky úspěchu v léčbě patří motivace k řešení problémů vztahujících se k narušenému příjmu potravy, ale i ostatním životním oblastem. Naše zařízení nabízí tři formy péče:

 

1. Lůžkové specializované oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy

 

Oddělení bylo založeno v roce 1983 na základě zkušeností Jednotky pro poruchy příjmu potravy v Belgii. Pro úspěšný pobyt byla vždy důležitá spolupráce s terapeutickým týmem a přijetí léčebného programu oddělení. Léčba nabízí možnost dostat jídelní obtíže pod kontrolu, naučit se přiměřeně jíst a začít řešit i ostatní životní problémy. I když zvládnutí jednotlivých léčebných kroků není vždy snadné, na jejich dosažení pacienti pracují postupně s profesionální podporou profesionálního týmu. Ten zaručuje profesionální přístup, založený na odborné erudici a respektu k individuálním potřebám a potížím pacientů.

 

 • Jedná se o lůžkové zařízení, na kterém jsou pacienti hospitalizováni dle aktuálního zdravotního stavu, přibližně  4 - 8 týdnů
 • Před nástupem k hospitalizaci doporučujeme, aby ambulantní psychiatr zaslal do centra doporučení, které by mělo obsahovat: adresu bydliště nemocného, telefonický kontakt, základní osobní a anamnestické údaje, průběh nynějšího onemocnění a případnou další psychiatrickou či somatickou diagnosu.
 • Došlé doporučení naše sociální pracovnice zařazuje (po diskusi terapeutického a lékařského týmu o naléhavosti přijetí), do pořadníku. Čekací doba se liší podle aktuálního počtu zájemců o léčbu. Může trvat od jednoho týdne do tří měsíců. Pokud u pacinetů zájem o léčbu přetrvává, po pozvání k léčbě telefonicky nástup potvrdí.
 • Hospitalizace přichází v úvahu zejména u pacientů, u kterých byla ambulantní léčba neúčinná, nebo u pacientů s dalším závažným onemocněním.
 • Systém péče je založen na režimové léčbě, při které jsou pacienti zařazeni do terapeutického, jídelního, pracovního a sociálního programu.
 • Při příjmu jsou seznámeni s terapeutickou smlouvou, kterou mají možnost konzultovat se specializovanou sestrou. Opakované porušování smlouvy může být důvodem k propuštění.
 • Přijímáme pacienty a pacientky od 17 let výše, v kompenzovaném somatickém stavu. Stavy bezprostředně ohrožující život jsou řešeny většinou prostřednictvím krátkodobých pobytu na metabolických jednotkách (JIP). Po stabilizaci zdravotního stavu je domluven překlad pacientů na naše Centrum.
 • V závěru pobytu se zaměřujeme na návrat pacientů do jejich běžného prostředí a na dodržování doporučeného jídelního režimu v konkrétních podmínkách aktivního života.
 • Významnou a nedílnou součástí léčby je spolupráce příbuzných a blízkých, se kterými se snažíme navázat kvalitní kontakt a poskytnout základní informace o možnostech další terapie.
 • Pro udržení výsledků léčby a prevenci relapsu je důležitá následná péče, kterou naše klinika doporučuje a zajišťuje propuštěným pacientům, popř. doporučujeme kontakt na adekvátní zařízení v místě bydliště.
 • Při současné diagnóze závislosti na návykových látkách většinou přijímáme pacienty, kteří prošli léčbou závislosti, nejlépe po dohodě s terapeuty daného zařízení.

Základní informace o podmínkách přijetí na naše oddělení poskytujeme každé pondělí od 13.00-14.00 hod na tel. čísle: 224 965 335.

 

Kontakty:

Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 11

Praha 2

PSČ 128 01

 

2. Denní stacionář pro pacienty s poruchou příjmu potravy

 

Denní stacionář pacienti a pacientky navštěvují denně v pracovní dny. Po skončení programu na stacionáři se vracejí domů. Tato forma péče nabízí režimový program léčby (bez odtržení pacienta z jeho přirozeného prostředí).

 

 • Podmínkou přijetí na stacionář je BMI pacienta od 16 a více.
 • Pobyt na stacionáři probíhá v rámci ambulantní péče až po dobu 3 měsíců.
 • Platba je 55 Kč na den (placení stravy).
 • Pobyt na stacionáři v některých případech doporučujeme v rámci pokračování léčby na lůžkovém oddělení.
 • Čekací doba je, dle aktuální obsazenosti, 2 - 4 týdny

Telefonické objednání k pobytu a informace získáte každou středu od 13.00-14.00 hod na tel. čísle: 224 965 053.

 

3. Specializovaná ambulantní péče

 

První kontakt a následná krátkodobá ambulantní péče pro pacienty s poruchou příjmu potravy. Možné po předcházející dohodě s lékařem.

 

PhDr. František David Krch PhD.

e-mail: krch.frantisek@vfn.cz

 

Prvotní kontakt s odborníkem pro pacienty s poruchou příjmu potravy; objednání na tel. čísle: 224 965 221, ordinace ve středu dopoledne.

 

Psychologické poradenství, zaměření na psychosomatické obtíže, prevence, terapie.

Následná psychologická péče po intenzivní léčbě poruch příjmu potravy; objednání na tel. čísle: 281 012 674.

 

4. Internetové diskusní skupiny (chaty) pro rodiče dívek a chlapců, trpících poruchou příjmu potravy

 

Pravidelné chaty s odborníkem na poruchy příjmu potravy, stačí jednoduchá registrace, chat je anonymní. Online poradna - odborník zodpovídá dotazy, je možné se ptát i bez registrace.


Kontakt:

tomanova@tiscali.cz


Chaty a online poradna na internetové adrese:

www.pomocppp.cz5. Klub pro rodiče, příbuzné a partnery


 


Otevřené informativní fórum vedené odborníkem PhDr. F. D. Krchem. Rodiče se informují o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy a o možnostech léčby. Také získají zkušenosti ostatních o tom, jak motivovat nemocné k léčbě a jak účinněji podporovat své blízké v léčbě. Nemusíte objednávat předem. Klub se koná se pravidelně každou 3. středu v měsíci od 14.30 hod v prostorách denního stacionáře pro PPP, Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2.

 

6. Klub pro pacienty a zájemce o léčbu

 

Informační setkání určené pro ženy i muže s problémy poruch příjmu potravy, za účasti odborníka a pacientů, kteří aktuálně léčbou procházejí. Zájemci o léčbu jsou informováni o průběhu a formách léčby. Dále mají možnost individuálního posouzení nejvhodnějšího postupu v léčbě v jejich konkrétním případě. Klub se koná každou 2. středu v měsíci od 14.30 hod v prostorách denního stacionáře PPP, Psychiatrické kliniky, Ke Karlovu 11, Praha 2. Zájemci se nemusejí objednávat předem.

 

7. Doléčovací skupiny

 

Jedná se o edukativní skupiny pro pacienty po ukončení hospitalizace. Skupina je zaměřena na jídelní, pohybový, pracovní režim a způsob kontroly příjmu potravy a není třeba se na ni objednávat. Skupina probíhá 1x za 14 dní v prostorách denního stacionáře pro PPP, Psychiatrické kliniky PK, Ke Karlovu 11, Praha 2, od 15.00 hod pod vedením PhDr. Františka Krcha.


 

Profesionální tým Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5897

prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Vedoucí lékař Centra pro léčbu poruch příjmu potravy.

e-mail: Hana.Papezova@vfn.cz

 

5895

MUDr. Petra Holanová

e-mail: petra.holanova@vfn.cz

 

5896

PhDr. František D. Krch, PhD.

Klinický psycholog, odborný asistent.

e-mail: krch.frantisek@vfn.cz

 

5899

Iva Dlouhá

Sociální pracovnice, vede čekací listiny pro pacientky s poruchami příjmu potravy a vede psychosociální poradnu pro oddělení. Přednáší na odborných sympoziích o problematice sociální práce v této oblasti.

e-mail: Iva.Dlouha@vfn.cz

 


Hana Šimůnková

Režimová sestra lůžkového oddělení.

 

5904

Markéta Linhartová

Psychiatrická sestra - lůžkové oddělení.

Psychoterapeutický výcvik

 

 

Další sestry oddělení:

Macášková, E., Peterková, M., Radenovičová, L., Najmanová, H.

 

 

Denní stacionář Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5907

Mgr. Tereza Štěpánková

Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy.

Internetové poradenství programu Proyouth.

e-mail: Stepankova.Tereza@vfn.cz

 

 

Specializované ambulantní programy Centra pro poruchy příjmu potravy

 

5900

Irena Spurná

Režimová sestra na denním stacionáři. Pracuje s pacienty na vypracování jídelníčků. Sleduje jídelní chování a podporuje dodržování režimových zásad.

počet zobrazení: 92756 autor: zfisar, poslední aktualizace: 02.07.2019
Hodnocení: (hodnotilo 99 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.