1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
publikace od 1 do 10 z 3082
»   »»

Adameček, David - Bečka, Jan - Beránková, Alena - Dobiášová, Dana - Dolák, Jiří - Exnerová, Petra - Flaks, Petr - Kalina, Kamil - Kraftová, Renata - Kuda, Aleš - Libra, J. - Minařík, J. - Miovská, Lenka - Miovský, Michal - Mravčík, V. - Pilař, J. - Počarovský, O. - Popov, Petr - Richter, J. - Skácelová, L. - Sklenář, V. - Staníček, J. - Škvařilová, O. - Trapková, B. - Valnoha, J. - Žárský, M.
Seznam a definice výkonů drogových služeb
Úřad vlády ČR,Praha,2006,příručka, manuál,

Adámková, Tereza
Projekt EUDAP2 - moderný primárne preventívný program
In: Sociálna prevencia,roč. 2,č. 3,2008,s. 7-8,VI - původní popularizační článek,1336-9679,adiktologie//_,

Adámková, Tereza - Jurystová, Lucie - Gabrhelík, Roman - Miovská, Lenka - Miovský, Michal
Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2
In: Adiktologie,roč. 2009,č. 2,2009,s. 86-94,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-3841,_,GA406/09/0119,

Adámková, Tereza - Miovská, Lenka - Gabrhelík, Roman - Miovský, Michal
Preventivní metodika Unplugged.
Kam kráčíš primární prevence. Sborník abstrakt z konference PPRCH 2008.,SCAN,Praha,2008,s. 27-27,abstrakt ve sborníku,

Adámková, Tereza - Šťastná, Lenka - Chomynová, Pavla
Užívání drog v národnostních menšinách v ČR
In: Adiktologie,roč. 10,č. 1,2010,s. 36-44,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-3841,_,7F09013:,

Adámková, Tereza - Vondráčková, Petra - Vacek, Jaroslav
Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů
In: Adiktologie,roč. 9,č. 2,2009,s. 96-103,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1213-3841,_,jine-verejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Psychické projevy Niemannovy-Pickovy choroby typu C
In: Česká a slovenská psychiatrie,roč. 107,č. 6,2011,s. 346-353,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-0383,_,neverejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Niemman-Pickova choroba typu C z hlediska psychiatrie
In: Medical Tribune,roč. 8,č. 1,2012,s. 7-7,II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-8911,_,

Alda, M. - Grof, P. - Cavazzoni, P. - Duffy, A. - Zvolský, Petr - /
Association and linkage studies of CRH and PENK genes in bipolar disorder: a collaborative IGSLI study
In: American Journal of Medical Genetics,roč. 96,2000,s. 178-181,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0148-7299,psychiatrie. IF = 2.479 (2000),MSM 111100001

Alda, M. - Grof, P. - Ravindran, L. - Cavazzoni, P. - Zvolský, Petr - /
Anticipation in bipolar illnes: is age at onset a valid criterion
In: American Journal of Medical Genetics,2000,s. -,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0148-7299,psychiatrie. IF = 2.479 (2000),MSM 111100001

publikace od 1 do 10 z 3082
»   »»