1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
sdavid 15.03.2022

Anders Martin

doc. MUDr. Martin Anders, PhD.

lékař, docent a šéfredaktor České a slovenské psychiatrie

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00

 

tel.: +420 224 965 220, 007, 347

fax: +420 224 923 077

e-mail: anders.martin@vfn.cz 

 

:: ŽIVOTOPIS

:: ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

   :: biologická diagnostika a terapie depresivní poruchy aj.

:: PUBLIKAČNÍ / VĚDECKÁ ČINNOST

:: ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

:: OCENĚNÍ

:: MÉDIA 

Assist. Prof. Martin Anders, MD, PhD.

Medical Doctor, Assistant Professor and Chief Editor of Journal of Czech and Slovak Psychiatry (Česká a slovenská psychiatrie)

Department of Psychiatry

1st Faculty of Medicine, Charles University and General Teaching Hospital in Prague

120 00 Prague 2, Ke Karlovu 11
Czech Republic

Phone: +420 224 965 220, 007, 347  

Fax: +420 224 923 077

E-mail: anders.martin@vfn.cz 

 

:: CURRICULUM VITAE

:: PROFESSIONAL FOCUS

   :: biologic diagnostics and therapy of depressive disorder etc.

počet zobrazení: 22994 autor: zfisar, poslední aktualizace: sdavid, 15.03.2022
Hodnocení: (hodnotilo 47 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.