1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 29.01.2018

Harsa Pavel

odb. as. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D.

Psychiatrická klinika UK 1. LF a VFN v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

tel.: 224 965 370

e-mail: pavel.harsa(zavinac)vfn.cz, harsapavel(zavinac)seznam.cz

Pracovní zařazení:

 • vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK v Praze
 • odborný asistent 1. LF UK v Praze

Publikace 2017

 • Pavlovský, P., Harsa, P., Domluvilová, D., Žukov, I.: Nemajetková újma na zdraví ve vztahu k osobnosti poškozeného. Česká a slovenská psychiatrie, 2017; 113(5): 233–235.
 • Ptáček, R., Raboch, J., Kebza, V., Šolcová, I., Vňuková, M., Hlinka, J., Košťál, J., Harsa, P., Strakatý, Š.: Česká verze Shiromovy a Melamedovy škály vyhoření. Československá psychologie, 2017, 61, 6, 536-545.
 • Pětioký, J., Hoidekrová, K., Vilimovský, T., Chen, P., Harsa, P.: Terapie neglectu pomocí prizmatické adaptace. Book of Abstracts - International symposium on interdisciplinary neurorehabilitation. RC Kladruby, 2017.
 • Ševčíková, M., Bartošková, M., Paštrnák, M., Věchetová, G., Harsa, P., Preiss, M.: Expresivní psaní jako účinná intervence v terapii deprese. Psychiatrie, roč. 21, 2017, 3., s. 121-125.
 • Michalec, J., Kubinová, M., Albrecht, J., Mádlová, K., Harsa, P., Kališová, L.: Follow up on cognitive performance of patients within six to eight weeks after electroconvulsive therapy – preliminary data. Book of Abstracts - Conference (WPA XVII) World psychiatric Association – World Congress Berlin, 2017.
 • Harsa, P., Kertészová, D., Michalec, J., Macák, M., Pavlovský, P., Kufa, T., Kozelek, P., Ptáček, R., Domluvilová, D. Zvěřová, M., Hynek, K, Žukov, I., Raboch, J.: Diferenciálně diagnostická rozvaha při posuzování paranoidity. In: Hynek, K. a kol.: Sborník referátů XL. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2017.
 • Žukov, I., Harsa, P., Kozelek, P., Domluvilová, D. : Poruchy osobnosti – psychopaté, léčit nebo trestat? In: Hynek, K. a kol.: Sborník referátů XL. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2017.
 • Michalec, J., Bezdíček, O., Nikolai, T., Harsa, P., Jech, R., Šilhan, P., Hyza, M., Růžička, E., Shallice, T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Arch Clin Neuropsychol (2017) 113, (1): 1-11.
 • Lambert, L., Foltán, O., Bříza, J., Lambertová, A., Harsa, P., Baberjee, R., Daneš, J.: Growing number of emergency cranial CTs in patients with head injury not justified by their clinical need. Wiener klinische Wochenschrift, 2017, 129, 5-6, p. 159-163.
 • Schönová, K., Weissenberger, S., Preiss, M., Harsa, P.: Kognitivní funkce u pacientů s nízkostupňovymi gliomy – přehledová studie. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2017; 113(4): 396 -399.
 • Riegel, D., K., Preiss, M., Kšiňan, A., Michalec, J., Šamánková, D., Harsa, P.: Psychometrické vlastnosti české verze osobnostního inventáře pro DSM – 5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje. Československá psychologie, 2017, 61, 2, 129-143.
 • Vilimovský, T., Pětioký, J., Chen, P., Harsa, P.: Prism adaptation treatment improves spatial neglet: A preliminary study. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Krupníková, H., Harsa, P., Jirák, R.: Vliv sémantické a fonetické nápovědy u Alzheimerovy nemoci. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Mejzlíková, T., Příhodová, K., Marková, J., Vevera, J., Harsa, P., Preiss, M: Je třeba rudého šátku pro každého býka? Aneb měření impulzivity behaviorálními metodami. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Dostálová, V., Kolečkárová, S., Kuška, M., Harsa, P., Bezdíček, O.: Vliv léčby obstrukční spánkové apnoe na změnu neuropsychologických charakteristik pacientů. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Lambertová, A., Harsa, P.: Vnímání radiační zátěže a radiologických vyšetření pacienty. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Freccero, Ch., Harsa, P.: Neuropsychological function in patients with anorexia nervosa or bulimia nervosa compared with healthy controls. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Michalec, J., Bezdíček, O., Harsa, P.: Standardizace testu Londýnské věže: normativní data a analýza diskriminační schopnosti. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Velkoborská, Z., Michalec, J., Harsa, P.: Vztah sociální kognice a objektivních vztahů k míře kognitivního deficitu a negativních příznaků u pacientů se schizofrenií: pilotní studie. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Tolimatová, J., Harsa, P.: Možnosti měření změny v léčbě závislých osob rodinnou terapií. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.
 • Ševčíková, M., Bartošková, M., Věchetová, G., Korčák, J., Preiss, M., Harsa, P.: Vliv depresivní ruminace na afektivní stav, kognitivní výkon a elektrofyziologické koreláty u pacientů s depresivní poruchou. In: Šedo, A.: 18. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, 1. LF UK Praha 2017.

Publikace 2016

 • Harsa, P.: Komunikace s pacientem po radikální prostatektomii. Urologie pro praxi 2016, 17 (5), 243-245.
 • Harsa, P., Černý, M., Vevera, J., Matoulek, M., Janů, L., Michalec, J., Macák, M., Nechanická, N.: Význam pohybových aktivit u duševně nemocných. Sborník příspěvků - XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2016.
 • Harsa, P., Michalec, J., Macák, M., Nechanická, N., Kertészová, D., Uhlíková, P., Ptáček, R., Žukov, I.: Současné problémy migrantů včetně možných rizikových projevů v chování aneb máme se migrantů obávat? Sborník příspěvků - XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2016.
 • Harsa, P., Vachun, M., Brož, J., Csémy, L.: Motivational and personality factors in judo coaching. Book of Abstracts - European Judo Union 2016.
 • Čablova, L., Veselá, H., Harsa, P.: Nadměrný příjmem monosacharidů a závislost na alkoholu u žen v institucionální léčbě závislostí. Pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie 2016; 112 (1): 577 – 583.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Užitečnost alternativního modelu DSM 5 pro poruchy osobnosti v klinické praxi. Psychiatrie. 2016, 20 (3), 139 -146. ISSN 1211-7579.
 • Pavlovský, P., Harsa, P., Domluvilová, D., Žukov, I.: Nemajetková újma na zdraví ve vztahu k osobnosti poškozeného. In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXIX. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2016.
 • Michalec, J., Kališová, L., Ondrášková, E., Bezdíček, O., Nikolai, T., Harsa, P.: Neuropsychologická baterie MATRICS, diagnostika kognitivního deficitu u schizofrenie. Sborník Psychiatrického sympozia Hlavolam VIII. Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, 2016.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Diagnosis of Personality organization and Sexuality. Finding Overlap in the Structural Integration Assessment Using the Structured Interview of Personality Organization and the Level of Personality Functioning Scale. Book of Abstracts ISTFP Conference New York, 2016.
 • Vilimovský, T., Harsa, P., Bezdíček, O, Fialová, S., Skočdopolová, R.: Skupinová intervence pro zmírnění anosognozie a prevenci vzniku emočních poruch po získaném poškození mozku. X. Jánskolázeňské sympozium. Sborník přednášek, Jánské Lázně, 2016.
 • Vilimovský, T., Harsa, P., O, Fialová, S., Skočdopolová, R.: Pilotní studie skupinově kognitivně behaviorální terapie u osob se získaným poškozením mozku. 44 Český a Slovenský cerebrovaskulární kongres. Sborník abstrakt, Mikulov, 2016.
 • Lambertová, A., Lambert, L., Harsa, P.: Perception of radiation burden and radiology examinations by patients. Book of Abstracts - European Society of Radiology 2016.
 • Riegel, K., Preiss, M., Michalec, J., Harsa, P.: Effects of Different Types of Instruction on the Scores of PID-5 Profile. Book of Abstracts - European Psychiatry 2016.
 • Michalec, J., Kališová, L., Bezdíček, O., Nikolai, T., Šilhán, T., Hyža, M., Harsa, P.: Struktura kognitivního deficitu a ovlivnění psychosociálního fungování u nemocných schizofrenií. Sborník psychofarmakologické konference, Jeseník 2016.
 • Lambert, L., Foltán, O., Bříza, J., Lambertová, A., Harsa, P., Banerjee, R., Danes, J.: The growing number of emergency cranial CTs in patinents with head injury are not justified by their clinical need. Wiener klinische Wochenschrift 2016.
 • Michalec, J., Kališová, K., Bezdíček, O., Nikolai, T., Šilhán, P., Hyža, M., Harsa, P.: Hodnocení kognitivního deficitu u nemocných schizofrenii. Sborník příspěvků - XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2016.
 • Tolimatová, J., Harsa, P.: Možností měření změny v rodinném systému během léčby závislých osob rodinnou terapii – dotazníkem SCORE-15. Sborník příspěvků - XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2016.
 • Lambertová, A., Kališová, L., Harsa, P., Kitzlerová, E., Lambert, L.: Shromažďovací porucha – dvě kazuistiky a přehled literatury. Česká a slovenská psychiatrie 2016; 112 (3): 133 – 138.
 • Schönová, K., Preiss, M., Harsa, P.: On-line trénink kognitivních funkcí u dětí s dysfázií. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Mejzlíková, T., Preiss, M., Harsa, P.: Představení nově vzniklého testu integrity – psychometrická analýza. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Lambertová, A., Foltán, O., Šimáková, L., Lambert, L., Harsa, P.: Růst počtu CT vyšetření mozku u pacientů s anamnézou poranění hlavy – je klinicky opodstatněný? In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Dostálová, V., Sedláček, K., Bělohlávek, J., Turek, R., Pretl, M., Harsa, P., Bezdíček, O.: Kognitivní výkon a psychosociální následky srdeční zástavy ? In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Michalec, J., Harsa, P.: Kognitivní deficit a jeho vliv na psychosociální fungování u schizofrenie. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Víchová, V., Harsa, P.: Autogenní trénink – potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Velkoborská, Z., Harsa, P.: Validita testu SON-R k predikci zvládání školní docházky u dětí s poruchou sluchu. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Ševčíková, M., Preiss, M., Harsa, P.: Souvislost hloubky deprese a míry depresivní ruminace – analýza dat z validizační studie. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Vilimovský, T., Harsa, P.: Pilotní studie skupinové kognitivně-behaviorální intervence u osob se získaným poškozením mozku. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Tolimatová, J., Harsa, P.: Možnosti měření změny v léčbě závislých osob rodinnou terapií. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Freccero, Ch., Preiss, M., Harsa, P.: Evaluation of the effectiveness of computerized cognitive training in patients with anorexia nervosa. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Lambertová, A., Harsa, P.: Růst počtu CT vyšetření mozku u pacientů s anamnézou poranění hlavy – je klinicky opodstatněný? In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Krupníková, H., Harsa, P.: Sledování vlivu nápovědy u Alzheimerovy nemoci. In: Šedo, A.: 17. Studentská vědecká konference. Praha. 1. LF UK. Praha. Sborník příspěvků, Triangl 2016.
 • Schönová, K., Preiss, M., Harsa, P.: On-line trénink kognitivních funkcí u dětí s dysfázií. 15. psychoterapeutický víkend v Beskydech. Sborník příspěvků, Asociace klinických psychologů – Ostrava 2016.
 • Michalec, J., Harsa, P.: Nové diagnostické metody a postupy v ČR. 15. psychoterapeutický víkend v Beskydech. Sborník příspěvků, Asociace klinických psychologů – Ostrava 2016.
 • Víchová, V., Harsa, P.: 2. Konference o autogenním tréninku – AT nejen v neurorehabilitaci. Psychologie pro praxi 2016, 17 (2), 77-78.
 • Riegl, K., Preiss, M., Michalec, J., Kšiňan, A., Harsa, P.: Discrimination Capacity of the Alternative DSM-5. Model for Personality Disorders in Scoring Personality Disorder Types
  Using Maladaptive Traits. Book of Abstracts - International Journal of Psychology 2016, p. 942.

Publikace 2015

 • Harsa, P., Kertészová, D., Ptáček, R., Domluvilová, D., Žukov, I.: Etické požadavky psychologicko-psychiatrického posuzování revizních znaleckých posudků. In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXVIII. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2015.
 • Bezdíček, O., Nikolai, T., Michalec, J., Harsa, P., Kališová, L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie 2015;111(2): 79-86.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Strukturované interview organizace osobnosti (STIPO): Představení metody v kontextu DSM-5. Psychiatrie. 2015, 19(1), 20-27. ISSN 1211-7579.
 • Čablová, L., Miovský, M., Harsa, P.: Význam diagnostiky osobnosti ve výzkumu ADHD. Případová studie. In: Majerová, E.: Studentská konference UP Olomouc. Sborník z konference UP Olomouc, 2015.
 • Lambertová, A., Harsa, P.: Perception of radiation burden and radiology examination by patients. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Fenclová, E., Jirák, R., Harsa, P.: Vliv rizikových faktorů na rozvoj a průběh Alzheimerovy demence. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Michalec, J., Harsa, P.: Srovnání klinické užitečnosti skórovacích systémů Londýnské věže. In Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Freccero, Ch., Preiss, M., Harsa, P.: The effectiveness of training of cognitive functions in patients with unipolar major depressive disorder using the automatically adaptive rehabilitation program HappyNeuron. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Tolimatová, J., Harsa, P.: Možnosti měření změny během léčby závislých osob rodinnou terapii. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Krupníková, H., Preiss, M., Harsa, P.: Trénování kognitivních funkcí u pacientů s unipolární depresivní poruchou pomocí počítačové kognitivní rehabilitace. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Schönová, K., Preiss, M., Harsa, P.: Kognitivní rehabilitace a kvalita života u pacientů s nízkostupňovitými gliomy – randomizovaná studie dvou typů rehabilitace administrované on-line. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Strnadová, M., Preiss, M., Harsa, P.: Lewinsohnův kurz pro vyrovnávání se s depresí – proces terapie z pohledu pacientů - kvalitativní studie. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Víchová, V., Harsa, P.: Autogenní trénink – potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Macák, M., Harsa, P.: Terapeutické aspekty psychodiagnostického procesu. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Příhodová, T., Preiss, M., Harsa, P.: Výsledky pilotní studie: Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Hodnocení úrovně strukturální integrace osobnosti použitím strukturovaného interview organizace osobnosti. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Vilimovský, T., Bezdíček, O., Harsa, P.: Skupinová intervence pro zmírnění anosognosie a prevenci vzniku emočních poruch. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Velkoborská, Z., Harsa, P.: Neuropsychologické prediktory psychosociálního fungování pacientů se schizofrenií. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Chrenková, P., Harsa, P.: Predikce možného rozvoje demence pomocí čichového testu. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Nechanická, N., Harsa, P.: Interdisciplinární neurorehabilitační péče v podmínkách českého zdravotnictví. In: Šedo, A.: 16. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2015.
 • Tolimatová, J., Harsa, P.: Možnosti měření změny během léčby závislých osob rodinnou terapií. Sborník rodinné terapie SOFT, 2015.
 • Michalec, J., Kališova, L., Bezdíček, O., Nikolai, T., Harsa P.: MATRICS u nemocných se schizofrenií v klinické praxi. Sborník - Psychologická diagnostika Brno, 2015.
 • Michalec, J., Bezdíček, O., Nikolai, T., Silhan, P., Hyza, M., Harsa, P., Shallice, T.: Evaluation of Scoring Systems for Tower of London task. Book of Abstracts - Conference of the European Societies of Neuropsychology, Tampere, 2015.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Borderline personality traits from the perspective of the Alternative DSM-5 model for personality disorders. Book of Abstracts - European Congress of Psychology (ECP), Milano, 2015.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Psychodynamic treatment of personality disorders. Book of Abstracts - EFPSA Conference, Ružomberok, 2015.
 • Riegel, K., Preiss, M., Harsa, P.: Working with transference in psychodynamic treatment of narcissistic patients. Book of Abstracts - EFPSA Conference, Ružomberok, 2015.

Publikace 2014

 • Harsa, P., Csémy, L., Macák, M., Brož, J., Mairichová, A., Vele, J.: Motivational and personality factors in judo coaching. Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 3, p. 26-31.
 • Harsa, P., Macák, M., Kertészová, D., Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S., Ptáček, R., Žukov, I.: Mobbing – vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15, č. 2, (71-74).
 • Harsa, P., Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D., Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing , bossing - vážné potíže v pracovním soužití s důrazem na problémy ve zdravotnickém prostředí. Sborník příspěvků - X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.
 • Harsa. P., Žukov, I., Ptáček, R., Macák, M., Kertészová, D., Chrenková, P., Michalec, J., Nechanická, N., Krupníková, H., Bačkovská, S.: Mobbing, bossing – forenzní aspekty. In: In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXVII. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2014.
 • Ptáček, R., Žukov, I., Harsa, P., Uhlíková, P., Fisher, S., Adamová, I.: Vliv psychopatologie na kriminální kariéru dětí a dospívajících. Sborník příspěvků - X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.
 • Žukov, I., Ptáček, R., Raboch, J., Hynek, K., Uhlíková, P., Harsa, P., Fischer, S.: Viktimizační syndromy z pohledu forenzní psychiatrie a psychologie. Sborník příspěvků - X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.
 • Žukov, I., Kozelek, P., Domluvilová, D., Harsa, P., Ptáček, Fischer, S.: Toxická psychóza a forenzní vyhodnocení. Sborník příspěvků - X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Tribun EU, Brno 2014.
 • Bezdíček, O., Michalec, J., Nikolai, T., Štěpánková, H., Panenková, E., Harsa, P., Kopeček, M., Havránková, P., Roth, J., Růžička, E.: Validita Montrealského kognitivního test pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2014, 77/110, č. 1, s. 47-53.
 • Glaser, T., Anders, M., Harsa, P., Šrutová, L.: Případy zneužití směsi pro plnění zapalovačů. Čes. a slov. Psychiat. 2014;110 (4), s. 577-583.
 • Víchová, V., Harsa, P.: Autentičtí pokračovatelé Schulzova autogenního tréninku v ČR. Psychiatrie pro praxi, 2014, 15, č. 3, (134).
 • Michalec, J., Bezdíček, O., Nikolai, T., Harsa, P., Žaloudková, H., Růžička, E.: Standardizace české verze Londýnské věže: administrace, skórování, validita. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2014, 77/110, č. 5 s. 596-601.
 • Chrenková, P., Harsa, P.: Predikce možného rozvoje demence pomocí čichového testu. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Freccero, Ch., M., Harsa, P.: The effectiveness of training of cognitive functions in patients with unipolar major depressive disorder using automatically adaptive rehabilitation program. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Krupníkova, H., Harsa, P.: Ekologická validita trénování kognitivních funkcí u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi pomocí programu Cogniplus. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Michalec, J., Harsa, P.: Standardizace české verze testu Londýnské věže: analýza položek. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Strnadová, M., Harsa, P.: Lewinsohnův kurz pro vyrovnávání se s depresí – účinnost programu ve formátu internetového kurzu v porovnání s programem s osobním kontaktem. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Macák, M., Harsa, P.: Psychodiagnostický proces v hermeneutické perspektivě. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Fikrle, K., Harsa, P.: Validizace metod na zachycení a měření traumatu. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.
 • Nechanická, N., Harsa, P.: Prognostický význam vybraných psychosociálních faktorů u pacientů po operaci lumbální spinální stenózy. In: Šedo, A.: 15. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2014.

Publikace 2013

 • Harsa, P., Csémy, L., Macák, M., Brož, J., Mairichová, A., Vele, J.: Významné osobnostní a motivační faktory pro výkon profese trenéra juda. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference "Pohybové aktivity ve vědě a praxi". Praha, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 2013.
 • Macák, M., Harsa, P.: Psychodiagnostický proces v hermeneutické perspektivě. In: Šedo, A.: 14. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, Galén 2013.
 • Nechanická, N., Harsa, P.: Předoperační psychosociální proměnné jako prediktory výsledků operace zad. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2013, 76/109, č. 6, s. 695-701.
 • Ptáček, R., Stefano, B., G., Kuželová, H., Raboch, J., Harsa, P., Kream, M., R.: Burnout syndrome in medical professionals and manifestation of chronic stress with counterintuitive passive characteristics. Neuroendocrinology Letters 2013, 34, 4, p. 259-264.
 • Bezdíček, O., Nikolai, T., Štěpánková, H., Panenková, E., Michalec, J., Harsa, P., Kopeček, M., Růžička, E.: Vliv demografických proměnných na výkon v Montrealském kognitivním testu. Česká a slovenská Neurologie a Neurochirurgie, 2013, 76/109, č. 6.

Publikace 2012

 • Harsa, P., Kertészová, D., Macák, M., Voldřichová, I., Žukov, I.: Současné projevy agrese. Psychiatrie pro praxi 2012, 13, č. 1, s. 15-18.
 • Harsa, P.: Psychologické vyšetřovací metody. In: Raboch, J., Pavlovský, P., a kol.: Psychiatrie. Praha Nakladatelství Karolinum, 2012.
 • Harsa, P., Kertészová, D., Macák, M., Voldřichová, I., Žukov, I., Ptáček, R., Fikrle, K., Mrklasová, N., Šrutová, L., Bačkovská, S.: Domácí násilí u psychiatrických pacientů. In: Raboch, J. a kol.: Civilizace, čas a duševní poruchy. Brno, Tribun EU s.r.o. 2012.
 • Harsa, P., Kertészová, D., Macák, M., Voldřichová, I., Žukov, I., Ptáček, R., Fikrle, K., Mrklasová, N., Šrutová, L., Bačkovská, S., Janečková, E: Domácí násilí u psychiatrických pacientů. In: In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXV. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2012.
 • Macák, M., Harsa, P.: Kvantitativní a kvalitativní ukazatele dynamických strukturálních vlastností osobnosti v Rorschachově metodě. In: Zima, T.: 13. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, 1. LF UK 2012.

Publikace 2011

 • Harsa, P., Csémy, L., Mairichová, A., Vele, J.: Význam osobnostně motivačních faktorů při výchově sportovců. In: Baláková, V., Kirchner, J.: Psychologie sportu v praxi. Sborník příspěvků z konference. Praha, FF UK 2011.
 • Harsa, P., Žukov, I., Macák, M., Voldřichová, I.: Současné projevy agrese. In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXIV. Mezinárodní soudně-psychiatrická a psychologická konference. Praha, ČLS, JEP – sekce Soudní psychiatrie 2011.

Publikace 2010

 • Harsa, P., Csémy, L., Mairichová, A., Vele, J.: Can personality - motivational factors of the trainer influence the education of athletes in accordance with fair play principles? Fair Play Education in Schools: A Sharped Responsibility. The 47 th Book of the Olympic Library. Czech Olympic Committee. Prague, Olympia 2011.
 • Harsa, P., Bačkovská, S., Poradovská, J.: Psychosociálně terapeutický program v rámci projektu „Kateřinská zahrada“. In: Raboch, J. a kol.: Duševní poruchy a kvalita péče. Brno, Tribun EU s.r.o. 2010.
 • Ptáček, R., Čírtková, L., Žukov, I., Harsa, P., Fischer, S.: Rape trauma-klinické a forenzní souvislosti. In.: Raboch, J. a kol: Duševní poruchy a kvalita péče. Brno, Tribun EU s.r.o. 2010.
 • Macák, M., Harsa, P.: Diagnostika narušení teorie mysli u psychóz pomocí Rorschachova testu. In: Zima, T.: 11. Studentská vědecká konference 1. LF UK. Praha, 1. LF UK 2010.

Publikace 2009

 • Ptáček, R., Čírtková, L., Žukov, I., Harsa, P.: Rape trauma syndrom. Sexuologia. Časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti, 2009, 9, 1, s. 46-49.
 • Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L.: Měření agrese u psychiatrických pacientů. In: Krekule, P. a kol.: Sborník referátů XXXI. mezinárodní soudně psychiatrické a psychologické konference. Praha, Galén 2009.
 • Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L.: Význam a možnosti posuzování a měření agresivity pomocí projektivních testů u psychiatrických pacientů. Česká a slovenská Psychiatrie, 2009, 105, 1, s. 20-25.

Publikace 2008

 • Harsa, P., Vele, J.: Možnosti psychologické intervence ve sportu. In: Dovalil. J. a kol.: Sborník příspěvků z konference ČOV. Současný sportovní trénink. Olympia, Praha 2008.
 • Harsa, P.: Co žene sportovce k vítězství. Psychologie Dnes, 2008, 14, č. 10 s. 39-40.
 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Ptáček, R., Paclt, I., Harsa, P.: P 300 wave a comaparatice study od impulsive aggressive criminals. Neuroendocrinology Letters, Volume 29, No.2, April 2008.
 • Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L.: Možnosti posuzování a měření agrese u psychiatrických pacientů. In: Raboch, J. a kol.: Quo vadis psychiatria? Praha, Galén 2008.
 • Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L.: Možnosti posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí osobnostních dotazníků. Česká a slovenská Psychiatrie, 2008, 104, 8, s. 405-411.

Publikace 2007

 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Ptáček, R., Raboch, J., Harsa, P., Domluvilová, D.: Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P 300 - srovnávací studie u různých typů kriminálních deliktů. In: Česká a slovenská Psychiatrie, 2007, 103, 2, s. 106-106.
 • Žukov, I., Kozelek, P., Hrubý, T., Harsa, P.: Neuropsychofyziologické koreláty kriminálního chování P 300 u různých typů kriminálních deliktů. Sborník Slovenské akademie věd. Košice, SAV 2007.
 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P, Ptáček, R., Domluvilová, D.: Vlna P 300, jako korelát impulzivně-agresivní násilné trestní činnosti. Sborník Slovensko-česko súdne-psychiatrická konference. Trenčianské Teplice 2007.

Publikace 2006

 • Harsa, P., Žukov, I., Csémy, L., Hrubý, T., Kozelek, P.: Posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí psychodiagnostických metod. In: Raboch, J. a kol.: Nemocná duše - nemocný mozek. Praha, Galén 2006.

Publikace 2005

 • Hrubý, T., Žukov, I., Kozelek, P., Harsa, P., Ptáček, R.: Decrease in P300 amplitude in violent impulsive offenders. In: Violence in Clinical Psychiatry. Amsterdam, 2005, s. 336-337.
 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P,. Ptáček, R.: The P300 wave: comparative study in violent impulsive aggressive criminals. In: Abstracts, s. Vol.II, 34-34, Mar del Plata, Argentina, 2005.
 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Harsa, P,. Ptáček, R., Domluvilová, D.: Vlna P300. Srovnávací studie u impulzivně agresivních delikventů. In: Česká a slovenská Psychiatrie, 2005, 101, č. 7, s. 131-132.

Publikace 2004

 • Harsa, P., Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P, L. Csémy.: Posuzování a měření agresivity pomocí psychodiagnostických metod. In: Raboch, J. a kol.: Česká psychiatrie a svět. Praha, Galén 2004.
 • Hrubý, T., Žukov, I., Kozelek, P., Fridrich, P., Harsa, P.: Srovnávací studie, P 300 u násilně, impulzivně se chovajících delikventů.: Sborník 5. studentské vědecké konference 1. LF UK. Praha, Galén 2004.
 • Žukov, I., Hrubý, T., Kozelek, P., Fridrich, P., Harsa, P.: Srovnávací studie, P 300 u násilně, impulzivně se chovajících delikventů. In: Raboch, J. a kol.: Česká psychiatrie a svět. Praha, Galén 2004.

 

počet zobrazení: 6291 poslední aktualizace: zfisar, 29.01.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.