1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 15.05.2017

Odborné akce

XI. mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě

9. – 10. června 2017, Praha

Pořádá Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Sekce pro poruchy příjmu potravy Psychiatrické společnosti ČLS JEP a E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. Bližší informace naleznete na http://konference.ecinstitut.cz/.

 


Vědecké schůze Psychiatrické společnosti se konají první středu v měsíci v posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze.

Pozvánka a oznámení.

 


Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

  • Pro rok 2016 bylo vyhlášeno téma “Závažné duševní poruchy – výskyt, diagnostika a léčba“. Cena v celkové výši 50 000 Kč bude přidělena jako každý rok ve dvou kategoriích. Podmínkou účasti je zaslat svoji původní práci na kontaktní adresu: Vondráčkův nadační fond, Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2 nejpozději do 30. září 2016, v českém jazyce (nejlépe s kopií), doplněnou o krátký souhrn vhodný k publikaci a stručný životopis.

  • Bližší informace na kontaktní adrese Vondráčkova nadačního fondu (PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2; tel. 2 249 6 5369).


zfisar 17.02.2017

Ocenění