1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 20.04.2014

Výukové materiály z psychiatrie

  • Psychiatrie: pro 5. ročník (CZ, 2011) - prezentace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Zahájení, úvod - Psychiatrie a společnost; Obecná psychopatologie; Organicky podmíněné duševní poruchy; Základy biologické psychiatrie; Schizofrenie; Specifické poruchy osobnosti; Poruchy příjmu potravy; Dětská psychiatrie; Neurotické poruchy; Psychoterapie; Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test znalostí na základě databáze otázek a odpovědí používaných při zkoušce.  
  • Testy z psychiatrie na Internetu(CZ, 2009) - databáze 670 otázek a odpovědí s možností testovacího nebo výukového režimu prohlížení
  • Základy biologické psychiatrie (CZ, 2013) - soubor 6 prezentací s komentáři a testem znalostí (vytvořeno pomocí Adobe Presenter) pro volitelný předmět B01363 na e-learningovém portálu 1. LF UK


 


 

  • Základy biologické psychiatrie (CZ, 2013) - soubor 6 prezentací v PDF pro volitelný předmět B01363 na Univerzita Karlova Moodle pro výuku
  • Deprese, antidepresiva a membrány (CZ, 2009) - východiska výzkumu v této oblasti a jeho výsledky na Psychiatrické klinice 1. LF UK
  • Vybrané kapitoly z psychiatrie (CZ, 2007) - soubor 6 prezentací s namluveným komentářem: 1. Historie psychiatrie ve světě, 2. Historie psychiatrie v České republice, 3. Poruchy nálady - základní pojmy, 4. Poruchy nálady - neurobiologie, 5. Psychózy - základní pojmy, 6. Psychózy - neurobiologie
  • Biologická psychiatrie (CZ, 2006) - soubor 11 prezentací přednášek z biologické psychiatrie. 1. Neurochemie, 2. Mechanismy účinků psychofarmak, 3. Neurobiologie poruch nálady, 4. Neurobiologie schizofrenie, 5. Biochemické vyšetřovací metody, 6. Experimentální metody (dalších 6 samostatných prezentací)
  • Úvod do biologické psychiatrie(CZ, 2006) - výukový materiál (neurony, synapse, neuromediátory, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, afektivní poruchy, demence)
  • Biochemické hypotézy afektivních poruch(CZ, 1999) - výukový materiál (Z. Fišar: Biochemické hypotézy afektivních poruch, Galén, Praha 1998, 103 stran)

počet zobrazení: 6006 poslední aktualizace: zfisar, 20.04.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.