1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 04.03.2016

Vevera Jan

pplk. doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D. *1970 

E-mail: janvevera(zavinac)centrum.cz                                    Tel:  22496 5359

 

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

docent

tel.: 224 965 5359, Fax: 224923077   

e-mail: janvevera(zavináč)centrum.cz

 

Lt. Colonel Jan Vevera MD, PhD is Chief Psychiatrist at the 7th Field Military Hospital, Hradec Králové and Associate Professor at the Psychiatric Clinic, Charles University Prague, where he also teaches Medical Ethics. He graduated from Charles University in 1997 and received his post-doctoral fellowship from UC Berkeley in California and the Maudsley Hospital, King's College London. Dr. Vevera served as health care coordinator for People in Need in Kosovo and a psychiatrist and general practitioner in Czech and French field hospitals in Afghanistan. His recent and ongoing research includes study of the causes of violence and victimization in patients suffering from psychosis, neuropsychiatric adverse effects associated with cholesterol lowering therapy and neurobiological and clinical correlations of violent behavior and traumatic stress.

 

Absolvoval 1. LF UK v Praze v r. 1997 a jako postdoktorand pracoval na University of California v Berkeley v USA a na Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry at Maudsley v UK. Během studia pracoval jako dobrovolník v Nemocnici Matky Terezy v Kalkatě a v r. 2000 byl koordinátorem zdravotní péče organizace Člověk v tísni v Kosovu. Pracuje na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN kde kromě psychiatrie vyučuje také lékařskou etiku. Od r. 2006 pracuje také jako vedoucí psychiatr Polní nemocnice Armády ČR a rok působil jako vojenský lékař v Afganistánu. Ve své vědecké práci se věnuje biologickým a environmentálním faktorům impulzivity, násilí, viktimizace a stresu. Za své odborné publikace získal v letech 2005 a 2015 Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka. Je autorem 90 odborných sděleni (H index 10). Absolvoval výcvik v kognitivně - behaviorální psychoterapii. Byl předsedou Sekce mladých psychiatrů Psychiatrické společnosti ČLS JEP a členem výboru této společnosti zodpovědným za jednání s pojišťovnami a organizacemi uživatelů péče.

 

Odborná praxe:

04/2006 dosud

Vedoucí psychiatr 7. Polní nemocnice AČR, Hradec Králové, (V období mimo aktivní činnost 7. Polní nemocnice umístěn na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN)

04/2008

Sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

09/2004 dosud

Odbornýasistent na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

04/2007 dosud

PGS školitel oborů Lékařská psychologie a Neurovědy

09/2005 dosud

Člen výboru pro přípravu World Psychiatry Association Congress, Praha, 9/2008.

03-08/2007

Vedoucí psychiatr Field Hospital of the Czech Republic, Kabul, Afghanistan

09/2004 - 03/2007

Sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

10/2004 - 03/2007

Odborný asistent na Ústavu humanitních studií 1. LF UK, výuka lékařské etiky

12/2005 dosud

Předseda Sekce mladých psychiatrů Psychiatrické společnosti ČLSJEP

02/2005 - 01/2007

Konzultant Centra pro poruchy spánku a bdění

09/1998 - 07/2002

Sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN

06 - 08 2001

Odborná stáž v Laboratoři pro výzkum biodiverzity. Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK - osvojení molekulárně genetických metod

05 - 08 2000

Lékař, organizace Člověk v tísni, Kosovo

 

Vzdělání:

12/2007 - 3/2008

Odborná stáž v Department of Forensic Psychiatry, Institute of Psychiatry at Maudsley, London, UK.

09/2006

Účast ve vzdělávacím programu Institute of Psychiatry, UK, LondonThe Advanced Maudsley Forum

06/2005

Atestace v oboru psychiatrie 2. stupně

08/2002-08/2004

Postdokdorandský výzkum na School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. Téma: Násilí u pacientů s psychickou poruchou

03/2002

Účast ve vzdělávacím programu WPA „Course for the Professional Development of Young Psychiatrists“ Krakov, Polsko

05/2001

Atestace v oboru psychiatrie I. stupně

1999 - 2002

Výcvik v kognitivně – behaviorální psychoterapii

1998 -2006

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Postgraduální studium, obor neurovědy. Téma: Biologické koreláty násilného chování. Školitel: MUDr. H. Papežová CSc.

1989 do 1997

1. Lékařská fakulta UK pregraduální studium

1993 do 1997

Fakulta sociálních věd UK, Institut Základů Vzdělanosti, Praha Student magisterského studia kulturní antropologie

 

Další aktivity

2003 - 2004

Předseda Czech and Slovak Student and Scholars Association in University of California, Berkeley

11/2001

Dobrovolník OBSE, organizace voleb v Kosovu

06/99 – 12/2000

Člen Koordinačního Výboru Amnesty International

1995 - 1999

Vedoucí studenského klubu Mrtvá Ryba

1998 a 1997

Účastník studentského programu Work and Travel. USA

02/93 – 06/1997

Předseda Občanského Sdružení Babylon, které vydává stejnojmenný časopis

05 – 06/1996

Dobrovolník, Nemocnice Matky Terezy, Kalkata

06/1993

Zdravotník, Červený Kříž, doprovod uprchlíků z republik bývalé SFRJ

03/1992

Ministerstvo Zahraničních Věcí ČSFR Zdravotník - asistence při repatriaci české menšiny na Ukrajině

 

 

Ocenění:

 • Cena za nejlepší vědeckou práci v kategorii mladých autorů prezentovanou na VI sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně 8-11/6. 2006-10-06. Nedobrovolné hospitalizace v Praze a San Franciscu

 • Národní psychiatrická cena prof. V.Vondráčka pro rok 2005 za nejlepší práci na téma Násilné chování a agresivita z medicinského hlediska udělenou za práci Cholesterol, násilné chování a suicidalita- příběh plný omylů.

 • Nejlepší impaktovaná publikace za rok 2004, 47. konference České neuropsychofarmakologické společnosti, 01/2005. Jeseník: PIK3C3 promoter variant in psychiatric disorders. Biol Psych.2004; 55:981-8. Stopkova P, Saito T, , Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov IBersson YB, Margolis BA, Strous RD, Lachman HM

 • Nejlepší poster na 46. konferenci České neuropsychofarmakologické společnosti, 01/2004: Analysis of candidate genes for schizophrenia and bipolar disorder. Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM

 • Nejlepší poster na IV. sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerùv Mlýn, 06/2002: Prevalence a charakteristika násilného chování u psychiatrických pacientů: roční prospektivní sledování. Vevera J, Papežová H, Ort M, Žukov I

 • Zvláštní cena na IV.sjezdu České psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerùv Mlýn, 06/2002: Pacient vs. klient (77:23). Vevera J, Ort M, Kasalová Z, et al.

Členství ve společnostech:

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně

 • Společnost pro kognitivně behaviorální terapii

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Společnost na pomoc u Huntingtonovi nemoci,

Jazykové znalosti:Anglický jazyk, Ruský jazyk

Publikace v zahraničních časopisech

2008

 • Dzúrová D, Vevera J, Motlová L, Dragomirecká E. Analysis of Parasuicide, Psychiatric Care and Completed Suicides, Implications for Intervention Strategy (Czech Republic, 1996-2000). International Journal of Public Health, In press.

2007

 • Fišar Z, Kališová L, Paclt I, Anders M, Vevera J. Platelet serotonin uptake in drug-naive depressive patients before and after treatment with citalopram.Psychiatry Research. In press

2006

 • Kališová – Stárková L, Fišar Z, Paclt I, Hanuš Z, Vevera J. Red blood cell triiodothyronine uptake as membrane parameter of depression. Physiol Res. 2005; 2006;55:195-204.

2005

 • Vevera J, Hubbard A, Veselý A, Papežová H, Violent behavior in schizophrenia: retrospective study of four independent samples from Prague 1949 to 2000, British Journal of Psychiatry, 2005;187:426-30

 • Vevera J, Fišar Z, Kvasnička T, Hanuš Z, Stárkova L, Češka R, Papežová H. Cholesterol lowering therapy evokes time-limited changes in serotonergic transmission. Psychiatric Research, 2005; 133:197-203

 • Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Papolos DF, Saito T, Lachman HM. Screening of PIP5K2A promoter region for mutations in bipolar disorder and schizophrenia. Psychiatr Genet. 2005 ;15:223-7.

2004

 • Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM Analysis of SYNJ1, a candidate gene for 21q22 linked bipolar disorder: a replication study. Psychiatry Research. 2004;127(1-2):157-61

 • Stopkova P, Saito T, Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov I, , Bersson YB, Margolis BA, Strous RD, Lachman HM. PIK3C3 promoter variant in psychiatric disorders. Biol Psych. 2004; 55:981-8

2003 a starší

 • Vevera J, Žukov I, Morcinek T, Papežová H: Cholesterol concentrations in violent and non violent women suicide attempters. European Psychiatry. 2003;18:23-27

 • Stopkova P, Saito T, Fann CJC, Papolos DF, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Stryjer R, Strous RD, and Lachman HM: Polymorphism screening of PIP5K2A: A Candidate Gene for Chromosome 10p-linked Psychiatric disorders. Am J Med Genet. 2003;123B(1):50-8

 • Vevera J, Pohlraich D: Future of mental health services in Kosovo. British Journal of Psychiatry 2001;179: 271 Letter.

Abstrakta:

 • Vevera J, Stopková R, Bess M, Albrecht T, Papežová H., Žukov I, Raboch J, Stopka P. Genetic findings in impulsively violent offenders. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, pp. 194 – 195.

 • Raboch, J., Vevera, J., Češková, E., Muhlen, P.E.: Evaluation and management of aggression in psychiatric patients. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, pp. 194.

 • Vevera J, Stopková R, Bess M, Albrecht T, Papežová H, Žukov I, Raboch J, Stopka P COMT polymorphism in prisoners with antisocial personality disorder. European Psychiatry.2006 Suppl, 1. pp 247.

 • Vevera J, Papežová H, Hubbard A, Veselý A. Reasons for increased rates of violence among people with schizophrenia. 157th Annual Meeting of the American Psychiatric Association. New Research Abstracts, New York, 2004, pp 113.

 • Vevera J, Fišar Z, Kvasnička T, Hanuš Z, Stárkova L, Češka R, Papežová H. Biological and behavioral changes during cholesterol lowering therapy – final results. 157th Annual Meeting of the American Psychiatric Association. New Research Abstracts, New York, 2004, pp156.

 • Vevera J, Fišar Z, Kvasnička T, Hanuš Z, Stárkova L, Češka R, Papežová H: Behavioral and biochemical changes during cholesterol lowering therapy. American Psychiatric Association 55th Institute on Psychiatric Services, Boston,2003; pp. 141-2.

 • Vevera J, Ort M, Žukov I, Papežová H: Violent Behavior in Czech Psychiatric In–Patients. 3rd European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. London, 2003; pp.32.

 • Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM. PI5K2A: A candidate gene for 10p-linked psychiatric disorders. 156th Annual Meeting of the American Psychiatric Association. New Research Abstracts, San Francisco, 2003 pp.55. Abstract

 • Vevera J, Žukov I, Morcinek T. Papezova H. Cholesterol Concentrations in High and Low Violent Women Suicide Attmpters. Proceedings of 10th Congress of the Association of European Psychiatrists. European Psychiatry 2000;15 Suppl 2: 400.

Publikace v českých a slovenských časopisech

2007

 • Vevera J, Jirák R, Uhrová T, Žukov I , Král P, Tichý V. Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi Psychiarie pro praxi. 2007; 2:66-71

 • Židovská J, Klempíř J, Kebrdlová V, Uhrová T, Koblihová J, Anders M, Doubek P, Vevera J, Roth J Huntingtonova nemoc: zkušenosti s genetickým testováním v letech 1994–2005. Čes. a slov. Neurol. Neurochir 2007; 70/103: 72–77

2006

 • Vevera J: 4.evropský kongres o násilí v klinické psychiatrii. Proč zemřel David Bennett, jaký to mnělo vliv na českou psychiatrii a další poznatky. CS Psychiatrie 2006; 3:163-164

 • Vevera J: Cholesterol, násilí a sebevražednost- příběh plný omylů. ČLČ 2006; 2:118-122

 • Vevera J, Příběh plný omylů. Vztah fluidity plazmatické membrány, cholesterolu a poruch chování.In: Raboch J.,Zrzavecká I., Doubek P.(eds.). Nemocná duše – Nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta, 2006, pp.263-266.

 • Vevera J, Stopková R, Bess M, Albrecht T, Papežová H, Žukov I, Raboch J, Stopka P. Vliv polymorfismu genů pro COMT na impulsivitu u mužů s Dissociální poruchou osobnosti a zdravých kontrol. In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.). Nemocná duše – Nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta, 2006, pp.267-268.

 • Vevera J, Kessell E, Stopková P, Patel R, Shumway M.Nedobrovolné hospitalizace v Praze a San Franciscu- srovnání sociodemogrefických charakteristik urbanistických obvodů, ze kterých pacienti pocházejí. In: Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.). Nemocná duše – Nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta, 2006, pp.269-271.

 • Pretl M, Vevera J. Jaká je efektivní léčba nespavosti ? Psychiatrie, 2006, Suppl 1, s.55-56.

 • Vevera J, Stopková R, Bess M, Albrecht T, Papežová H, Žukov I, Raboch J, Stopka P. Polymorfismy COMT u impulsivních agresorů. Psychiatrie, 2006, Suppl 1, s.75.

2005

 • Vevera J, Ratajová D, Papežová H: První epizoda schizofrenní poruchy a porucha příjmu potravy. Kazuistika pozitivního výsledku diagnostiky a léčby duální diagnózy. CS Psychiatrie 2005; Suppl 1:50-51. Abstrakt

 • Vevera J, Raboch J: Lékaři a farmaceutický průmysl. CS Psychiatrie 2005; 4: 225-226

2004

 • Vevera J. Problémy a cíle psychiatrické péče v USA a jejich význam pro českou psychiatrii . CS Psychiatrie 2004; 4:134-140

 • Vevera J. Co chybělo na 46. česko – slovenské neuropsychofarmacologické konferenci? Psychiatrie 2004;1:67

 • Vevera J. Jak souvisí neurokognitivní deficit s českou psychiatrií? Poznatky a dojmy z návštěvy Neuropsychiatrického Institutu v Los Angeles. CS Psychiatrie,2004;6:380-381

 • Vevera J, Janu L: 55. Institut Americké Psychiatrické Asociace v Bostonu - dostupnost integravané psychiatrické péče. CS Psychiatrie 2004; 2:103-105.

 • Vevera J, Žukov I: 3. Evropský kongres o násilí v klinické psychiatrii. CS Psychiatrie, 2004, 1:42-3

 • Vevera J: Sebevražednost, impulsivita a terapie statiny. Cas Lek Ces. 2004; 5:360.

 • Stopkova P, Vevera J, Paclt I, Zukov I, Lachman HM: Analýza kandidátních genů pro schizofrenii a bipolární poruchu. Psychiatrie, 2004, Suppl 1, s.25. Abstract

 • Vevera J, Fišar Z, Kvasnička T, Hanuš Z, Stárkova L, Češka R, Papežová H: Behaviorální a biochemické změny při snižování hladin cholesterolu. Psychiatrie, 2004, Suppl 1, s.47-8. Abstract

2003

 • Vevera J, Uhrová T, Papežová H, Žukov I: Násilné chování z pohledu neuropsychiatrie. Trendy v neurologii, 2003; pp. 333-353

 • Anders M., Roth J., Uhrová T., Židovská J., Vevera J., Doubek P.1:Psychopatologie u Huntingtonovi nemoci: kazuistika. Čes. a slov. Neurol. Neurochir, 2003; 1: 70–72

 • Vevera J., Jirák R., Uhrová T., Žukov I. Možnosti farmakologického ovlivnění násilného chování u pacientů s demencí. CS Psychiatrie 2003; 3:142-144

2002

 • Vevera J, Uhrová T, Jirák R, .Žukov I, Ort V : Násilné chování a možnosti jeho ovlivnění (I) výskyt, rozdělení a klinické koreláty. Psychiatrie pro praxi 2002;5:40-43 </:40-43

 • Vevera J, Uhrová T, Jirák R, .Žukov I, Stopka P, Ort V: Násilné chování a možnosti jeho ovlivnìní II dil, neurotransmitery a farmakoterapie.Psychiatrie pro praxi 2002; 6:17-21

 • Vevera J, Ort M, Kasalová Z, et al : Pacient vs. klient (77:23). Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii.(eds. Raboch J, Doubek P, Zrzavecká I) Galen 2002. pp. 275-276. Abstrakt

 • Vevera J, Fišar Z, Kvasnička T, Stárkova L, Papežová H.: Serotonin uptake, impulsivita, depresivita a koncentrace cholesterolu u pacientů s hypolipidemickou terapií. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii.(eds. Raboch J, Doubek P, Zrzavecká I) Galen 2002. pp. 273-274. Abstrakt

 • Vevera J, Papežová H, Ort M, Žukov I.: Prevalence a charakteristika násilného chování u psychiatrických pacientů: roční prospektivní sledování. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii.(eds. Raboch J, Doubek P, Zrzavecká I) Galen 2002. pp. 277. Abstract

 • Vevera J.,Jirák R., Uhrová T., Žukov I.: Násilí v gerontopsychiatrii. Psychiatrie 2002; Suppl 1: 43. Abstract.

 • Fridrich P., Stárková L., Vevera J., Morcinek T.: Kouření u pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN a po jejich propuštění. Psychiatrie 2002; Suppl 1: 15. Abstarkt

 • Žukov I, Vevera J, Páv M: neurochirurgie u násilného chování. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii.(eds. Raboch J, Doubek P, Zrzavecká I) Galen 2002. pp. 289-290. Abstrakt

2001

 • Žukov I.,Vevera J., Morcinek T: Nižší hladiny cholesterolu u delikventů s afektivně násilným trestným činem v porovnání s delikventy bez násilného trestného činu a kontrolní skupinou. ČS Psychiatrie 2001; 97: 414-417

 • Vevera J., Papežová H., Žukov I., Linhartová L.: Cholesterol a násilné chování. ČS Psychiatrie 2001; 97: 69-73

 • Vevera J., Žukov I., Papežová H. : Genetické koreláty násilného chování. Psychiatrie 2001; Suppl 2:143-144. Abstrakt.

 • Žukov I., Vevera J. : Hladiny cholesterolu a srdeční frekvence u osob odsouzených pro impulzivně afektivní násilné trestné činny. Psychiatrie 2001; Suppl 2:151-152. Abstrakt.

 • Žukov I., Vevera J. : Milnacipran (Ixel) v léčbě pacientů s depresí. Psychiatrie 2001; Suppl 1: 41. Abstrakt

 • Žukov I., J. Vevera: Gentické aspekty kriminálního a násilného a chování. In: Sborník referátů XXIII. soudně psychiatrické konference. Praha . Academia 2001, s.86-91. Abstrakt

2000

 • Žukov I., Vevera J. : Kriminální chování jako klinická porucha. Diagnóza 2000; 41: 7

 • Yamamotová A., Papežová H., Vevera J. : Cirkadiální rytmus tympanické teploty u Anorexia Nervosa a Bulimia Nervosa a jeho vztah k potravovému rytmu. Psychiatrie pro 21. století, Galen, 2000; pp. 132-133. Abstrakt.

 • Žukov I., Vevera J. : Zobrazovací metody u závažné trestné činnosti. Psychiatrie pro 21. století, Galen, 2000; s.139

 • Žukov I., Vevera J. , Morcinek T. : Farmakologické ovlivnění násilí. 42. Česko – slovenská psychofarmakologická konference. Sborník abstrakt, Galen 2000; pp..148. Abstrakt.

1999

 • Vevera J., Žukov I., Morcinek T. : Rozdíl v hladinách cholesterolu u žen po násilném a nenásilném suicidálním pokus. Psychiatrie pro 21. století, Galen 2000; pp. 129-130. Abstrakt.

 • Žukov I .,Vevera J. : Vyšetřovací metody u kriminálního chování. Neurobiologie duševních poruch, 1999; s. 303-305. Abstrakt.

 • Vevera J., Žukov I., Papežová H.: Od “Takzvaného zla” k “Neurobiologii násilí”. Neurobiologie duševních poruch, 1999; s.281-285. Abstrakt.

 • Novotná M.,Vevera J., Papežová H., Howardová A. : Dopis Anorexii či Bulimii. 2.národní mezioborová konference o poruchách příjmu potravy. Praha 26-27.3 1999. pp.12 Abstrakt.

  

 

počet zobrazení: 11994 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 04.03.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.