1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 02.04.2020

Pravidelná setkání s veřejností a uživateli péče

Od r. 2010 organizuje Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN diskuse pro veřejnost na témata, které si vyžádali uživatelé péče. Informace o tématech, nad kterými jsme diskutovali, naleznete zde.

Podněty k dalším diskusím posílejte, prosím, na adresu pořadatelů:

zfisar 05.04.2012

Svépomocná asociace léčení psychogenních poruch příjmu potravy

Svépomocná asociace léčení psychogenních poruch příjmu potravy (SAPPP) byla založena v roce 1992 na základě zahraničních zkušeností pro péči o příbuzné i pacienty s poruchami příjmu potravy.