1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 21.03.2016

Pravidelná setkání s veřejností a uživateli péče

Od r. 2010 organizuje Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN diskuse pro veřejnost na témata, které si vyžádali uživatelé péče. Informace o tématech, nad kterými jsme diskutovali, naleznete zde.

 

Setkání se uskuteční 30. 3. 2016 od 16:00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze 2, Ke Karlovu 11.

 

Téma:

M. Hollý:

   Role Center duševního zdraví v systému péče

   Rozšířené ambulance

 

 

   Na setkání se těší

 

MUDr. Martin Hollý, předseda ČPS JEP

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.

koordinátoři programu

 

Podněty k dalším diskusím posílejte, prosím, na adresu pořadatelů:

martin.holly@plbohnice.cz; uhrovat@centrum.cz; veverajan@gmail.com

zfisar 05.04.2012

Svépomocná asociace léčení psychogenních poruch příjmu potravy

Svépomocná asociace léčení psychogenních poruch příjmu potravy (SAPPP) byla založena v roce 1992 na základě zahraničních zkušeností pro péči o příbuzné i pacienty s poruchami příjmu potravy.