1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 22.09.2015

Psychiatrické kazuistiky

Koná se: vždy první čtvrtek v měsíci, od 14.00- ( mimo zkouškové období, event.. možno domluvit i v rámci zkouškového období) vyučující si vyzvedne studenty před sekretariátem Psychiatrické kliniky 1. LF UK, 1. Patro, Ke Karlovu 11, Praha 2

Náplň: seznámení se s chodem – prací - lékařů kliniky, všech oddělení : odd.5 – koedukované, odd.6 – mužské - včetně odd. Intenzivního dohledu, odd.1 ženské včetně Jednotky intenzivního dohledu, odd.-3 – specializované na Poruchy příjmu potravy.

Práce s pacientem – možnost individuálního, skupinového, vyšetření pacientů pod dozorem vyučujícího – možnost konzultace diferenciálně diagnostických i léčebných postupů u všech typu duševních onemocnění.

Seznámení se všemi metodami léčby na PK ( Elektrokonvulzivní terapie, r. t. Magnetická stimulace aj.)

Náplň výuky lze modifikovat dle domluvy s vyučujícím, kdy bude brán zřetel na specifické zájmy studentů.

Problematika Forenzní psychiatrie v kontextu hospitalizovaných pacientů na PK i v rovině obecné ( kazuistiky).

Možnost seznámení se s psychoterapeutickými léčebnými postupy. Diagnostické postupy klinického psychologa.

Možnost probrání nejrůznějších kazuistik psychiatrických – včetně formy přednáškové prezentace.

Seznámení se s moderními pohledy na etiologii duševních nemocí i jejich léčení.

Problematika etická u duševních onemocnění, sociální dopady duševních nemocí. Postavení duševně nemocného ve společnosti, stávající stav, perspektivy.

Docházka : pro potřeby naplnění podmínek absolvování předmětu možno vždy domluvit se pro potřeby udělení zápočtu s vyučujícím.

počet zobrazení: 1459 poslední aktualizace: mkramp, 22.09.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.