1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 28.03.2018

Pavlovský Pavel

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

docent

tel.: 224 965 342

fax: 224 903 077, 224 910 577

e-mail: pavlovsky.pavel(zavinac)vfn.cz  

 

Datum a místo narození:

§   25.4.1938, Praha

Vzdělání a hodnosti:

§   promoce - 4.7.1962, Praha

§   atestace I. obor psychiatrie - 1965

§   atestace II. obor psychiatrie - 1971

§   CSc. - 1974

§   asistent - 1982

§   docent - 1991

Nástup na Psychiatrickou kliniku:

§   1.5.1966

Ukončení VŠ studií na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze r. 1962, poté jako sekundární lékař v Psychiatrické léčebně v Dobřanech do roku 1966, sekundární lékař na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, v letech 1967-1971 odborný pracovník Výzkumné psychiatrické laboratoře se zaměřením na problematiku psychických změn u popálených osob. Kandidátská práce na toto téma obhájena r. 1974. V letech 1972-1973  lékař psychiatrické ambulance na Fakultní poliklinice, poté od roku 1973 do r. 1982 jako sekundární lékař Psychiatrické kliniky VFN. Od r. 1982 do r. 1991 odborný asistent Psychiatrické kliniky VFN + 1. lékařské fakulty UK v Praze, od roku 1991 docent.

Atestace v oboru psychiatrie 1. stupně r. 1965, 2. st. r. 1971. Habilitační práce na téma Psychické poruchy u cizinců, obhájena r. 1991.

Autor cca 150 odborných článků, řady učebních textů a řady odborných přednášek.

Z nejvýznamnějších publikací:

  • Soudní psychiatrie a psychologie (spolu s E. Malou, L. Procházkou a L. Šrutovou), 3. vydání Grada, 2009.
  • Soudní psychiatrie pro právníky. (Skripta pro studenty Právnické fakulty UK), Karolinum 1998, t.č. v tisku aktualizované 2. vydání.
  • Spoluautor publikací Testy – psychiatrie, 2. vydání, Karolinum 2010.
  • Psychiatrie – minimum pro praxi (4. vydání, Triton 2006).
  • Klinická psychiatrie v denní praxi, Galén, 2008.
  • Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. The Karolinum Press, 2004.
  • Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, 2010.
  • Účast na překladech publikací SZO, např. Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize (Psychiatrické centrum Praha, 3. vydání, 2006.
  • Slovník psychiatrických termínů, 3. vydání, PCP, 2008.
  • Duševní poruchy a poruchy chování. Diagnostická kritéria pro výzkum. PCP1996.

Soudní znalec v oboru psychiatrie, aktivní účastník mezinárodních soudně psychiatrických konferencí.

 

počet zobrazení: 10370 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 28.03.2018
Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.