1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 26.04.2008

Nawková Lucie

MUDr. Lucie Nawková

Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

 

Curriculum Vitae

 

OSOBNÍ DATA:

Jméno:MUDr. Lucie Nawková

Datum a místo narození:1.9.1980

Telefon:+420 224 965 359, 364

E-mail:lucie.nawkova@gmail.com

 

VZDĚLÁNÍ:

1995-1999 Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 2

1999- 2005 1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

10/2005 zahájení postgraduálního studia biomedicíny na 1. LF UK v Praze,

obor lékařská psychologie a psychopatologie

 

ZAMĚSTNÁNÍ:

10/2005 - současnost Zaměstnána jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN                                                           

11/2006 - současnost Zaměstnána jako odborný asistent tamtéž

02/2007 – současnost Vědecký pracovník, Výzkumný záměr Neurodegenerace

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

Plynule angličtina (FCE), němčina, základy španělštiny.

                               

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI:   

8 - 9/2002 4 týdny na  oddělení chirurgie ve všeobecné nemocnici v Aténách,

v rámci reciproční výměny  organizace IFMSA 

8 - 9/2003 4 týdny na odd. neurochirurgie v Recife, Brazílie,

v rámci reciproční výměny organizace IFMSA

5/2004 - 8/2005 Zaměstnána na Psychiatrické klinice 1.LF a VFN, 

práce na projektu EUNOMIA

10/2005  - současnost Člen Sekce mladých psychiatrů ČLS JEP

06/2006 – Člen Organizačního výboru VI.sjezdu České psychiatrické společnosti

s mezinárodní účastí, Špindlerův Mlýn

09/2007 – Kurz hypnózy, Kroměříž

 

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH ORGANIZACÍCH:

od 2005 – Česká lékařská komora

od 2005 – Česká psychiatrická společnost ČLS JEP

od 2006 – Česká neuropsychofarmakologická společnost

                     

PUBLIKACE:

 

Kitzlerová E., Raboch, J., Kališová L., Novotná I., Považan M., Černý M., Nawka A.,

Kuklová, L.: Studie EUNOMIA-porovnání spokojenosti s léčbou u pacientů trpících

akutní duševní poruchou, dobrovolně a nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrickém zařízení

výsledky za 1.rok. EUNOMIA In: Psychiatrie, ČR, 1211 7579. 2005, 9, Suppl.2, s. 51-52.

 

Kališová L., Raboch J., Kitzlerová E., Novotná I., Černý M., Nawka A., Považan M.,

Kuklová L.: Vnímání omezení a nátlaku při přijetí na psychiatrii – Mezinárodní projekt

EUNOMIA, Psychiatrie 9, 2005, suppl 1, p.50.

 

Nawka A., Raboch J., Kuklová L., a skupina EUNOMIA.: Psychiatrická symptomatika u dobrovolně a

nedobrovolně přijatých pacientů s psychotickou poruchou, pociťujících omezení při přijetí. Data

z mezinárodní Studie EUNOMIA. In: Sborník 7.studentské vědecké konference, Galén, 2006, pp.47-48.

 

Nawka A., Raboch J., Kuklová L., Kitzlerová E., Kališová L., Číhal L., Kallert T.W., a

skupina EUNOMIA.: Psychiatrická symptomatika u dobrovolně a nedobrovolně přijatých

pacientů s psychotickou poruchou, pociťujících omezení při přijetí. Studie EUNOMIA. In:

Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P.(eds.). Nemocná duše – Nemocný mozek: Klinická

zkušenost a fakta, 2006, pp.130-132.

 

Kuklová L., Nawka A., Raboch J.: Nemocná duše – nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta.

Česká a Slovenská  Psychiatrie, 102, 2006, No. 6, pp. 294–298.

 

Kuklová L., Nawka A., Raev S.: Bilirubin a mozek, Psychiatrie 11, 2007, suppl 1, s. 47.

 

Nawka A., Raboch J., Kuklova L., Kitzlerova E., Kalisova L., Cerny M., Cihal L., Kallert
T.W.: Does the legal status affect the outcome of inpatients with schizophrenia? European
Psychiatry, Vol. 22, Suppl. 1, 2007, p. 128.
IF:1,463 (21.3.2007)

Kuklova L., Jirak R., Nawka A., Raboch J.: Mutually related depression and dementia
syndromes in elderly patients. European Psychiatry, Vol. 22, Suppl. 1, 2007, p. 302.
IF:1,463 (21.3.2007)

Kuklová L., Jirák R., Nawka A., Raboch J.: Vzájemný vztah a podmíněnost syndromů deprese a

demence u lidí vyššího věku. Psychiatrie 11, 2007, Suppl. 2, pp.43-44.

 

Nawka A., Raboch J., Nawková L., Kitzlerová E., Kališová L., Černý M., Číhal L., Kallert TW.:

Quality of Life and Psychopathology in Patients with Schizophrenia Treated Involuntarily.

World Congress of World Association for Social Psychiatry, 2007, Abstract book, p.199.

 

Nawka A., Raboch J., Nawková L., Kitzlerová E., Kališová L., Černý M., Číhal L., Kallert TW.:

Kvalita života u nedobrovolně léčených pacientů s psychotickým onemocněním. Psychiatrie,

2008, Suppl. 1, s. 38

 

 

 

 

v Praze: 23.4.2008                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet zobrazení: 4535 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 26.04.2008
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.