1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 13.04.2021

Jiří Michalec

PhDr. Jiří Michalec, PhD.

Psychiatrická klinika UK 1. LF a VFN v Praze

Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2

tel.: 224 965 360

e-mail: jiri.michalec(zavinac)vfn.cz

 

Na Psychiatrické klinice UK 1. LF a VFN v Praze od 03/2014; předešlé zaměstnání na Psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě.

 

ODBORNÉ ZÁJMY

Psychoanalytický přístup k projektivním metodám

Neuropsychologická testová diagnostika

Psychotické poruchy

Psychoterapie

 

GRANTY

2013 – 2015 „Diagnostika exekutivních funkcí a validizační studie metod používaných k diagnostice exekutivních funkcí“ financováno Grantovou agenturou UK

2013 „Standardizování metodiky neuropsychologického vyšetření kognitivních funkcí pro mírnou kognitivní poruchu u Parkinsonovy nemoci podle současných mezinárodních kritérií“ financováno z Nadačního fondu Alzheimer

 

 

PUBLIKACE ZA ROK 2016

 • Bezdicek O, Nikolai T, Michalec J, Ruzicka F, Havrankova P, Roth J, Jech R, Ruzicka E. The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice. 2016; doi: 10.1002/mdc3.12391
 • Zemanová N, Bezdíček O, Michalec J, Nikolai T, Roth J, Jech R, Růžička E. Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2016; 79/112(3): 307-316
 • Kališová L, Kubínová M, Michalec J, Pešková B, Šimonová M, Zajícová M, Mádlová K, AlbrechtJ. Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie 2016; 112(1): 36–43

 

PUBLIKACE ZA ROK 2015

 • Bezdíček O, Michalec J, Nikolai T, Havránková P, Roth J, Jech R, Růžička E. Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2015;39(5-6):303-11.
 • Šilhán P, Svobodová Z, Michalec J, Humpl L, Hýža M. Psychoterapie duševních poruch. IN: Hosák L, Hrdlička M, Libiger J, a kolektiv. Psychiatrie a pedopsychiatrie. Nakladatelství Karolinum. 2015
 • Bezdicek O, Lukavsky J, Stepankova H, Nikolai T, Axelrod BN, Michalec J, Růžička E, Kopecek M. The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 2015; 37(8):794-807
 • Nikolai T, Štěpánková H, Michalec J, Bezdíček O, Horáková K, Růžička E, Kopeček M. Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2015; 78/111(3): 292-299
 • Bezdíček, O., Nikolai, T., Michalec, J., Harsa, P., Kališová, L. Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie 2015;111(2): 79 -86.
 • Mádlová K, Kališová L, Albrecht J, Michalec J. Historický přehled vývoje elektrokonvulzivní terapie. Česká a slovenská psychiatrie 2015; 111(6): 306–313

 

PUBLIKACE ZA ROK 2014

 • Michalec J, Bezdíček O, Nikolai T, Harsa P, Žaloudková H, Růžička E and Shallice T. Standardization of the Czech Version of the Tower of London: administration, scoring, validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77/110(5): 596-601.
 • Bezdíček O, Michalec J, Nikolai T, Štěpánková H, Panenková E, Harsa P, Havránková P, Roth J, Kopeček M, Růžička E. Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77/110(1): 47-53.
 • Bezdíček O, Klempíř J, Lišková I, Michalec J, Vaněčková M, Seidl Z, Janíková B, Miovský M, Hubáček J A, Diblík P, Kuthan P, Pilin A, Kurcová I, Fenclová Z, Petrik V, Navrátil T, Pelclová D, Růžička E, Zakharov S. Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77/110(3): 320-325.
 • Urbanová M, Vyhnálek M, Nikolai T, Michalec J, Sheardová K, Laczó J, Hudeček D, Hort J. Validita testu Enhanced cued recall pro diferenciální diagnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2014; 77/110(5): 576-581.

 

 

počet zobrazení: 3840 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 13.04.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.