1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 12.01.2017

Jakub Albrecht

Curriculum vitae

Mailing address: Ke Karlovu 11, Prague 2, 128 08, Czech Republic, EU

E-mail: jakub.albrecht(at)vfn.cz

jakub.albrecht(at)lf1.cuni.cz

Phone: +420 224 965 357

 

Education:

2016 Specialization in Psychiatry*

2013 Psychiatric basic stem*

2011 Final state rigorous exam, MUDr. (title Medicinae Universae Doctor)*

 

* (Charles University, 1st Faculty of Medicine)

 

Language skills:

Czech – native language

Englishfluent both spoken and written level

German – basic spoken and written level

Latinpassive knowledge

Hands&Legs

 

Work experience:

2016 – present Psychiatric Residency **

2016 – presentAssistant Professor**

2014 – present Research and development worker (KARIM, VFN)

2014 – present Education of Paramedics in Psychiatry, Emergency, First Aid (Vyšší odborná škola MILLS, Čelákovice)

2013 – present Member of institutional forensic expert groups **

2013 – present Tuition of English parallel medics **

2012 – present Research and development worker (VFN)

2011 – 2016 Psychiatric trainee**

2001 – present Administrative worker in private Neurological Practice with EMG laboratory (Ostrava, Czech Republic)

** (D. of Psychiatry, General University Hospital)

Experience:

 • Out-patient clinic

 • Emergency and crisis in-patient clinic

 • Acute mans ward

 • Acute women ward

 • Geronto-psychiatry (old-age ward)

 • Psychotherapy ward

 • Eating disorders in-patient unit

 • Day care center for Eating disorders

 • Day care center for Adults Karlov

 • Day care center for Adolescents

 • Laboratory of biological psychiatry (electroconvulsive therapy, repetitive transcranial magnetic stimulation, transcranial direct current stimulation, chronobiotherapy)

 • Child psychiatry ward

 • Clinical Addictology

 • Fellowships – neurology, anesthesiology, internal medicine, surgery,

 • Adult ADHD support group project

  Academic activities:

  2007 – 2010 Member of Academic Senate *

  2005 – 2011 Member of Disciplinary Committee *

  2005 – 2011 Member of Committee for Evaluation of Tuition *

   

  Memberships in Scientific Organizations:

  2011 – Present Czech Medical Chamber

  2012 – Present Czech Neuropsychopharmacological Society (ČNPS)

  2012 – Present Neuropsychiatric Forum

  2012 – Present Psychiatric Society, Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně

   • 2013 – 2017 President of Committee of Section of Young Psychiatrists

   • 2015 – 2016 Member of Election Commission 2016

   • 2016 Member of Organizing Committee, 11th Conference of Psychiatric Society

   • 2014 Member of Organizing Committee, 10th Conference of Psychiatric Society

   • 2012 Member of Organizing Committee, 9th Conference of Psychiatric Society

 

Courses undertaken:

2016 Psychopharmacological minimum 2016 (ČNPS)

2016 First aid for medical doctors (IPVZ)

2015 - 2016 Psychotherapeutical course IV (Prof. Papežová)

2015 Ethics, legislative, law in health service (IPVZ)

2014 Psychopharmacological minimum 2014 (ČNPS)

2013 Psychopharmacological minimum 2013, (ČNPS)

2013 License for Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (Supervisor Doc. Anders)

2012 License for Chronobiotherapy, Centre for Chronobiology, Psychiatric University Clinics Basel (within Swiss-Czech Cooperation Program, supervisor Prof. Anna Wirz-Justice)

2012 Treatment of Resistant Schizophrenia, Lundbeck Institute, Skotsborg, Denmark

2011 – 2013 Medical psychology and psychopathology

2009 – 2014 News and New Trends in Psychiatry

2009 Clinical Neurosciences

2008 Certified Course of Sport and Recondition Massage and Sauna

2008 Neurosciences and Psychopathology

2008 Health Systems in International Comparison and their Management

2007 Advantages in Cellular Biology

2007 First Aid Course

 

Lectures:

2016 Look back in time

2016 Case report: differencial diagnosis of psychopathy and psychosis

2016 Klinické hodnocení a praxe repetitivní transkraniální magnetické stimulace u depresivního syndromu.

2016 Kazuistika org. katatonního syndromu u Niemannovy-Pickovy choroby typu C (Vědecká schůze PS)

2016 Praktické aspekty použití elektrokonvulzivní terapie (Vědecká schůze PS)

2016 Naše zkušenosti s použitím rTMS u pacientek s poruchou příjmu potravy

2016 Praktické aspekty použití elektrokonvulzivní terapie (NÚDZ)

2015 Záchvatovité přejídání v DSM V a nové možnosti léčby

2015 Case report of psychosis in Dandy Walker variant

2014 New diagnostic tools in Niemann-Pick Disease Type C

2014 Dissociative amaurosis or conscious simulation?

2014 Assessment of efficacy of rTMS in the treatment of resistant depressive syndrome

2014 Review of biological treatment modalities in psychiatry

2014 Case report of patient with progressive multifocal leukoencephalopathy

2014 Prediction of therapeutical response in view of genetics

2013 Electroconvulsive therapy in gerontopsychiatry

2013 Novel treatment methods in depression in elderly population

2013 Case report of patient with addiction syndrome and personal disorder (psychopathy)

2012 Case report of use of glutamatergic drugs in treatment of organic catatonia

2012 Psychiatric manifestation of Niemann-Pick's Disease Type C

2012 Role of vitamin C in acute methamphetamine intoxication

2012 Psychopharmacological treatment of ejaculation disorder in horse

2011 Basics on Predictors of treatment response in psychiatry

 

Consultancy:

2013 Consultant of bachelor's thesis: “Nursing Process for Patients Suffering from Bipolar Affective Disorder”

Awards:

2014 Journalist's prize. 15th Students scientific conference 1st Faculty of medicine, Prague.

(Assessment of efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation)

Participation in Research programs:

 • PRVOUK: P26/LF1/4 (Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění)

 • MZ ČR – RVO VFN 64165 (Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch v rámci Rozvoje výzkumné organizace VFN)

 • MZ VES 2015 15-30439A (Sledování možných faktorů ovlivňujících používání elektrokonvulzivní terapie (ECT) v psychiatrii)

 • AZV15-31538A (Diagnostika a terapie orofaciální bolesti)

 • GA UK 173915 (Psychogenní přejídání)

Publications:

2016

 1. Kviatkovská K, Albrecht J, Papežová H. Psychogenní přejídání, současné a alternativní možnosti terapie. Čes a Slov Psych. 2016, roč. 112, č. 6, s. 275-279.

 2. Kalisova L, Madlova K, Albrecht J, Michalec J, Kubinova M, Raboch J. Electroconvulsive therapy in the Czech Republic.

 3. Kviatkovská K, Papežová H, Albrecht J. Porovnání účinnosti psychoterapie s terapií rTMS při léčbě psychogenního přejídání. Psychiatrie, Roč 20, 2016 suppl. 1.

 4. Kališová L, Mádlová K, Albrecht J, Michalec J. Přehled používání elektrokonvulzivní terapie v České republice. Psychiatrie, Roč 20, 2016 suppl. 1.

 5. Kališová L, Kubínová M, Michalec J, Pešková B, Šimonová M, Zajícová M, Mádlová K, Albrecht J. Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce. Čes a Slov Psych. 2016, roč. 112, č. 1, s. 36-43.

 6. Anders M, Albrecht J: tDCS a jeho využití v léčbě vybraných psychických poruch. Psychiatrie, Roč 20, 2016 suppl 1.

 7. Albrecht J, Anders M, Raboch J. Klinické hodnocení a praxe repetitivní transkraniální magnetické stimulace u depresivního syndromu. XI. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-263-1047-1.

  2015

 8. Mádlová K, Kališová L, Albrecht J, Michalec J: Historický přehled vývoje elektrokonvulzivní terapie. Čes a slov Psychiatr 2015; 111(6):306-313.

 9. Kulhánek J, Albrecht J, Honzík T, Magner M: Psychiatrická manifestace dědičných metabolických poruch. Čes a slov Psychiatr 2015; 111(6):295-305.

 10. Voráčková V, Albrecht J, Anders M: Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem a kognitivní deficit u pacientů trpících schizofrenií. Čes a slov Psychiatr 2015; 111(6):290-294.

 11. Kališová L, Albrecht J, Mádlová K, Michalec J: Používání elektrokonvulzivní terapie (EKT) v psychiatrii v České republice. Čes a slov Psychiatr. 2015, roč. 111, č. 5 (16. česko-slovenský psychiatrický sjezd. Brno, 21. - 24. 10. 2015)

 12. Anders M, Albrecht J, Štěpánková L. rTMS a nikotinismus. Čes a slov Psychiatr. 2015, roč. 111, č. 5 (16. česko-slovenský psychiatrický sjezd. Brno, 21. - 24. 10. 2015)

 13. Anders M, Albrecht J: Mají elektrokonvulze budoucnost v léčbě psychických poruch? 2015. Čes a slov Psychiatr. 2015, roč. 111, č. 5 (16. česko-slovenský psychiatrický sjezd. Brno, 21. - 24. 10. 2015)

2014

 1. Uhlíková P, Štěpánková T, Hanusová J, Albrecht J, Papežová H. Komplexní program pro dospělé pacienty s ADHD. Sborník přednášek, X. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. Brno, 2014; ISBN 978-80-263-0702-0.

 2. Anders M, Albrecht J, Raboch J. Transkraniální stimulace přímým proudem v léčbě depresivní poruchy. Sborník přednášek, X. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. Brno, 2014; ISBN 978-80-263-0702-0.

 3. Albrecht J, Zhodnocení účinnosti repetitivní transkraniální stimulace v léčbě farmakorezistentní depresivní poruchy. Studentská vědecká konference 1. lékařské fakulty. Praha : Galén, [2000]. 2014, s. 41.

 4. Albrecht J, Šmotek M, Anders M. Soudobé možnosti využití transkraniální stimulace stejnosměrným proudem v léčbě duševních poruch. Čes a slov Psychiatr 2014;110(2): 88 -95.

 5. Albrecht J. Biologická léčba nejen rezistentních stavů. Postgraduální medicína 2014, 16, č. 6: 590-4.

 6. Anders M, Albrecht J, Janečková E. rTMS v léčbě depresivní poruchy a tinitu. Psychiatrie. 2014, roč. 18, Suppl. 1 (56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jeseník 8.-12.1.2014), s. 19. ISSN: 1211-7579; 1212-6845 (elektronická verze).

 7. Hadjipapanicolaou D, Kališová L, Kozelek P, Žukov I, Albrecht J, Dvořáček B, Glaser T, Janečková E, Chrenková P. Self-stigma u schizofrenie. Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. V Tribunu EU vydání 1.. Brno : Tribun EU, 2014. 2014, s. 281-282. ISBN: 978-80-263-0702-0.

  2013

 8. Kozelek P, Albrecht J. Elektrokonvulzivní léčba v gerontopsychiatrii. Psychiatrie. Abstrakta, 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 36-37. ISSN: 1211-7579; 1212-6845

 9. Anders M, Albrecht J, Janečková E. Moderní způsoby biologické léčby depresivních poruch. Zdravotnické noviny. Lékařské listy 7/2013: 9-12.

 10. Anders M, Albrecht J. Nové antidepresivum s multimodálním mechanizmem účinku – vortioxetin (Lu-AA21004). Psychiatrie 2013;17(1):35-42.

  2012

 11. Albrecht J, Anders M. Niemann‑Pickova choroba typu C z hlediska psychiatrie. Medical Tribune 1/2012.

  2011

 12. Albrecht J, Anders M. Psychiatric Manifestations of Niemann-Pick Disease type C.Čes a slov Psychiatr 2011; 107(6): 346–353.

   

  Chapters in books:

 1. Albrecht J. Demence. In Lukáš et Al. Chorobné znaky a příznaky – diferenciální diagnostika. 2015 Grada. P. 164-167. (ISBN 978-80-247-5067-5)

 2. Albrecht J. Konfabulace, In Lukáš et Al. Chorobné znaky a příznaky – diferenciální diagnostika. 2015 Grada. P. 384-386. (ISBN 978-80-247-5067-5)

Posters:

2016

 • Kviatkovská K, Albrecht J, Papežová H. Neurofyziologický korelát psychogenního přejídání. XI. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. Sborník příspěvků. ISBN 978-80-263-1047-1

 • Kviatkovská K, Albrecht J, Papežová H. rTMS v léčbě psychogenního přejídání. /58. Psychofarmakologická

  konference, Jeseník/

2014

 • Hadjipapanicolaou D, Kališová L, Kozelek P, Žukov I, Albrecht J, Dvořáček B, Glaser T, Janečková E, Chrenková P. Selfstigma u schizofrenie. /10th Conference Špindlerův Mlýn/.

 • Albrecht J, Anders M, Kozelek P, Hadjipapanicolaou D, Jurigová E, Raboch J. Stejnosměrný proud a neuropsychiatrická onemocnění na počátku 21. Století. /10th Conference Špindlerův Mlýn/.

2013

 • Hadjipapanicolaou D, Žukov I, Kozelek P, Albrecht J. Religion as a protective factor in suicidality. /Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Berlin./

 • D. Hadjipapanicolaou, I. Žukov, P. Kozelek, J. Albrecht: God as consoler or God as a tyrant. Role of religion in suicidality. /NP forum 2013/.

2012

 • D. Hadjipapanicolau, I. Žukov, P. Kozelek, J. Albrecht: Rozdíly v diagnostických postupech a léčbě nemocných na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a v Psychiatrické léčebně Dromokaiteio v Athénách. /9th Conference Špindlerův Mlýn/.

 • P. Kozelek , J. Albrecht, D. Hadjipapanicolaou: Užití glutamátergních preparátů v léčbě katatonních stavů: teorie a kazuistika organické katatonní poruchy. (2nd place on NP forum 2012)

 

 

Other publications and public education activity:

 1. Patalie.cz/dusevni-zdravi

 2. Kališová, Mádlová, Albrecht: Brochure for patient undergoing ECT

 3. Kališová, Albrecht: Brochure for parents of patients with psychosis

 4. Albrecht J. I lidé se schizofrenií mohou žít plnohodnotný život. Žena-in.cz, 2013.

 5. Participation in project „Jsem jako ty“ (http://www.youtube.com/watch?v=2RbPNbQeIP0)

 6. http://zdraviamy.cz/m/articles/view/Adolescent-v-krizi-kde-pomohou, 2014

 7. Agrese a násilí, ROSA o.s.

   

počet zobrazení: 2346 poslední aktualizace: advor, 12.01.2017
Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.