1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 21.03.2018

Alena Lambertová

E-mail: Alena.Lambertova@vfn.cz

 

Zaměstnání

►2008 – nyní sekundární lékař na Psychiatrické klinice VFN a 1.LF UK v Praze

 

Vzdělání

► Diplom celoživotního vzdělání lékařů

► 2014 – nyní: Postgraduální studium: Lékařská psychologie a psychopatologie

► 2009 – 2013 Akreditovaný výcvik v Kognitivně behaviorální terapii

► 2002 - 2008 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství (SRZK s výborným prospěchem)

 

Znalost jazyků

► Anglický jazyk – aktivní znalost, zkouška FCE (First Certificate in English)

► Německý jazyk – aktivní znalost

 

Další zkušenosti

► Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro sportovní a rekondiční masáž, sauner

► Certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu „Rétorika s Milenou Steinmasslovou“

► Znalost práce s PC (Windows, Office, práce s Internetem a bibliografií)

 

Publikace a přednášková činnost

► Příspěvek do internetového časopisu Cognitive Remediation Journal Volume 2-Issue 2/2013 srpen Referát o literatuře David G. Kingdon, Douglas Turkington Cognitive Therapy of Schizophrenia

► Kapitola Třes v knize Chorobné znaky a příznaky Diferenciální diagnostika, nakladatelství Grada 2014

► Lambert L, Ourednicek P, Jahoda J, Lambertova A, Danes J: Model-based vs hybrid iterative reconstruction technique in ultralow-dose submillisievert CT colonography. Br J Radiol 2015. Accepted for publication. IF 1.53

► Lambert L., Simakova L., Lambertova A., Matras P., Votruba J., Horejs J.: Inter-scanner comparison of radiation dose and image quality in high-resolution CT of the lung in a single instituion. Ces Radiol 2015; 69(3):187-193

► Lambert L., Lambertova A., Danes J., Grusova G.: CT colonography phantom: construction, validation and literature review. Iranian Journal of Radiology. Accepted for publication 2015. IF 0.608

► Kazuistika: Automutilace u pacienta s Tourettovým syndromem I. Kongres Léčba v psychiatrii Karlovy Vary 2009

► Viktimizace u pacientů trpících schizofrenií a kontrolní skupiny 16. Česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno 2015

 

Účasti na konferencích

► Semináře na Psychiatrické klinice, Vědecké schůze PS ČLS JEP, E-learningové vzdělávací kurzy ČLK, I. Kongres Léčba v psychiatrii Karlovy Vary 2009,10th World Congress of Biological Psychiatry 2011, WPA 2012

 

počet zobrazení: 4022 autor: zfisar, poslední aktualizace: zfisar, 21.03.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.