1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 22.02.2017

Termíny výuky pro postgraduální studium

Semináře pro 1. r. a 2. r. v ZS budou probíhat v knihovně Psychiatrické klinice od 14:00 hod. tj.: ve dnech  14. 2., 21. 3. a 2. 5. 2017.

 

V letním semestru 2. 5. v knihovně PK proběhne postgraduální konference.

 

Konference bude probíhat v anglickém a českém jazyce.

Konference bude probíhat formou krátkých ústních sdělení o délce cca 10 minut na zvolené téma každého účastníka dle kritérií dohodnutých na semináři.

Program pro 3. ročník je realizován v LS formou postgraduální konference. Ostatní zájemci jsou rovněž vítáni (PGS konference je uznána jako účast na konferenci v rámci kritérií k absolvování studia). 

Ph.D. program in English will include the "Postgraduate Conference" (At Spring in the Library of Psychiatry department)  plus lectures in psychiatry and related disciplines included within the regular courses of Psychiatry according to schedules of "General Medicine" M.D. degree study program. 

počet zobrazení: 3000 poslední aktualizace: advor, 22.02.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.