1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 12.02.2018

Termíny výuky pro postgraduální studium

Semináře pro 1. r. a 2. r. v LS budou probíhat v knihovně Psychiatrické klinice od 14:00 hod. tj.: ve dnech  20. 3. 2018 a 22. 5. 2018

Na posledním semináři v LS proběhne také konference PGS.

Konference bude probíhat v anglickém a českém jazyce.

Konference bude probíhat formou krátkých ústních sdělení o délce cca 10 minut na zvolené téma každého účastníka dle kritérií dohodnutých na semináři.

Program pro 3. ročník je realizován v LS formou postgraduální konference. Ostatní zájemci jsou rovněž vítáni (PGS konference je uznána jako účast na konferenci v rámci kritérií k absolvování studia). 

Ph.D. program in English will include the "Postgraduate Conference" (At Spring in the Library of Psychiatry department)  plus lectures in psychiatry and related disciplines included within the regular courses of Psychiatry according to schedules of "General Medicine" M.D. degree study program. 

počet zobrazení: 3486 poslední aktualizace: zapletalova, 12.02.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.