1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 18.02.2014

Podpora pobytu zahraničních výzkumníků (post-doc)

Podpora pobytů zahraničních výzkumníků („post-doc“) na Univerzitě Karlově v Praze z Fondu post-doc pobytů.

 

Cílem je finanční podpora pro absolventy PhD studia ze zahraničí s věkovou hranicí max. do 40 let za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou/součástí UK po dobu maximálně 2 let.

 

Vyhlašováno každého půl roku. Návrh vědeckého projektu za Psychiatrickou kliniku se podává po vyhlášení každého kola.

 

Uchazeč dodá: formuláře „Application for post-doc grant at Charles University in Prague“ a „Letter of Reference“, životopis, seznam publikací, kopii diplomu a doporučení vědeckého pracovníka či školitele. Současně musí být vyplněn i formulář „Fond post-doc pobytů Univerzity Karlovy v Praze“.

 

Všechny vyplněné formuláře, včetně příloh, je třeba zaslat na e-mailovou adresu katarina.skoupa@lf1.cuni.cz.

Další informace: http://www.cuni.cz/UKENG-253.html

Mgr. Katarína Skoupá

Oddělení pro vědeckou činnost a

zahraniční styky 1. LF UK

Telefon: 224 96 4187

E-mail: katarina.skoupa@lf1.cuni.cz

 

počet zobrazení: 1485 poslední aktualizace: zfisar, 18.02.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.