1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
zfisar 20.06.2017

Oborová rada

Lékařská psychologie a psychopatologie 

 
Složení oborové rady:

 
Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, předseda
 
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Psychiatrická klinika LF UK Plzeň

Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ústav Akademie věd ČR Brno

Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Psychiatrická klinika 2. LF UK Praha
Doc. MUDr. Roman Jirák CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Doc. PhDr. Jana Kocourková, Psychiatrická klinika 2. LF UK Praha

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha 
Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., FF UK, Praha

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK Praha 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., FF UK, 1. LF UK

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D., Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., Batličkova 254 182 Praha 8

MUDr. Lucie Kališová, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., Psychiatrická klinika Plzeň  
 

počet zobrazení: 3430 poslední aktualizace: advor, 20.06.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.