1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
mkramp 08.04.2016

Obhajoby

Obhajoby


 Rok  Obhájení  Školitel  Název
 2007   Howardová  A.,  MUDr.,  PhD.  Raboch J ., prof.  Integrovaná denní péče v psychiatrii jako alternativa klasické  hospitalizace
 2008  Harsa P.,  PhDr.,PaedDr  Žukov I.,  doc.  Posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí  psychodiagnostických  metod
 2008  Pavlová  B.,PhDr.  Papežová  H., prof.  Eating Disorders: Epidemiology and Risk Factors Eating disorders
 2009  Moravcová  P.,Mgr.  Weiss P.,  prof.  Postoje a rizikovost sexuálního chování studentů posledních dvou ročníků  gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť v Praze z hlediska  HIV/AIDS infekce
 2009  Gerlová E.,  PhDr.  Weiss P.,  prof.  Pachatelé a formy sexuální agrese u obyvatel České republiky
 2009  Žuchová S.,  MUDr.  Papežová  H., prof.  The Relation between Neuropsychological Characteristics and Clinical Status of  Anorexia  Nervosa Patients
 2009  Fischer S.,  PhD.  Žukov I.,  doc.  Depravace osobnosti vlivem uvěznění
 2009  Koutek J.,  MUDr.  Hrdlička  M., prof.  Suicidální jednání v dětství a adolescenci
 2010  Gláslová K.,  MUDr.  Bob P.,  doc.  Traumatický stres, disociace a schizofrenie: psychopatologické a  psychofyziologické  charakteristiky
 2010  Soukup J.,  PhDr.  Papežová  H., prof.  Disociace v období dospívání. Validizace české verze dotazníku Adolescent  Dissociative  Experiences Scale (A-DES) v klinickém a neklinickém souboru  adolescentů
 2010  Žáková J.,  Mgr.  Weiss P.,  prof.  Sexualita uživatelů návykových látek
 2011  Krulová T.,  Mgr.  Weiss P.,  prof.  Viktimologické aspekty sexuálního násilí u obyvatel ČR
 2011  Jasová D.,  MUDr.  Bob P.,  doc.  Stres a projevy limbické iritability
 2011  Uhrová T.  MUDr.  Roth J.,  prof.  Psychosociální aspekty Huntingtonovy nemoci
 2011  Klapilová K.,  Mgr.  Weiss P.,  prof.  Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu: evolučně  psychologický přístup
 2011  Kravarová E.,  Mgr.  Papežová  H., prof.  Psychosociální efekt bariatrických operací a spokojenost pacientů s operací
 2011  Tomanová J.,  Mgr.  Papežová  H., prof.  Vícerodinná terapie v léčbě poruch příjmu potravy : zavedení do praxe v České  republice a  pilotní ověření účinnosti
 2012  Dudová I.,  MUDr.  Hrdlička  M., prof.  Vztah olfaktorických funkcí a psychopatologie u pacientů s poruchou  autistického spektra
 2012  Kotková P.,  PhDr.  Weiss P.,  prof.  Sexuální funkce žen s Parkinsonovou nemocí
 2012  Uher T.,  MUDr.  Bob P.,  doc.  Psychoneuroimmunology of alexithymia
 2012  Nawková L.,  MUDr.  Jirák R.,  doc.  The picture of mental illness in the print media in three central European  countries
 2012  Hollá K.,  Mgr.  Weiss P.,  prof.  Sexuální dysfunkce u českých žen
 2013  Zvěřová M.,  MUDr.  Jirák R.,  doc.  Alzheimerova demence a zátěž pečovatele. Vliv Alzheimerovy demence na  psychosociální  zdraví pečující osoby
 2013  Pastor Z.,  MUDr.  Weiss P.,  prof.  Sexualní dysfunkce žen s močovou inkontinencí
 2013  Ptáčková H.,  RNDr.  Ptáček  R., PhDr.  Variabilita tělesného vývoje u dětí s ADHD
 2013  Kaminská D.,  Mgr.  Papežová  H., prof.  Anorexia nervosa – vybrané genetické determinanty a endofenotypy
 2014  Peč O., MUDr.  Bob P., doc.  Štěpení a disociace u schizofrenie
 2014  Roubal J., MUDr.  Bob P., doc.  Prožívání psychoterapeutů v průběhu psychoterapeutického sezení s depresivním klientem: zakotvená teorie
 2015
 Doubek P., MUDr.
 Raboch J.,  prof.  Využití telemedicíny u afektivních poruch
2016 Novák Petr, PhDr. Miovský M., prof Efektivita primární prevence užívání tabáku v rámci programu Unplugged

 

počet zobrazení: 2045 poslední aktualizace: mkramp, 08.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.